Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ (ЕИК: 201542017)
Events with persons connected to the company SI AY BI HOLDING (ID: 201542017)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201542017)
Към 2019-10-22 23:36:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 23:36:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-03-06 16:02:43Цветелина Петрова Колева
TSvetelina Petrova Koleva
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-20 16:45:32СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ
SI AY BI HOLDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-02-20 16:45:32Корбетт Лтд.
Korbett Ltd.
БЕЛИЗSoleCapitalOwner
2012-08-04 17:36:29Гриша Николаев Ангелов
Grisha Nikolaev Angelov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-09-30 14:14:21Гриша Николаев Ангелов
Grisha Nikolaev Angelov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-30 14:14:21Йордан Милков Дюлгеров
Yordan Milkov Dyulgerov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-26 21:11:28СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ
SI AY BI HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2011-05-26 21:11:28Виктор Недев Азманов
Viktor Nedev Azmanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-05-26 21:11:28Виктор Недев Азманов
Viktor Nedev Azmanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-05-26 21:11:28Албена Денчева Петрова
Albena Dencheva Petrova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-04-18 18:10:39СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ
SI AY BI HOLDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-04-18 18:10:39СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ ЕАД
SI AY BI HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Стрелбище Твърдишки проход 23
2011-04-18 18:10:39СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ ЕАД
SI AY BI HOLDING EAD
SubjectOfActivity
Търговският предмет на дейност на Дружеството е да извършва всякакви дейности или услуги във връзка с: производство и доставка на електроенергия чрез съоръжения, използващи възобновяеми енергийни източници, включително, но неизчерпателно водноелектрически, вятърни, термо-соларни, фотоволтаични или био-маса производства; придобиване, разработване, проектиране, строеж, експлоатиране, поддръжка и продажба на съоръжения съгласно посочените по-горе, притежавани от Дружеството или трети лица, както и услуги по анализиране, проектиране, изследване или консултиране в областта на енергетиката, околната среда, технически и икономически въпроси, свързани със съоръжения от този вид. Предметът на дейност на Дружеството включва също така придобиване, управление, оценка и продажба на участия в други дружества или групи от дружества.Придобиване, управление и продажба на недвижими имоти. Търговска и инвестиционна дейност.Консултиране на български и чуждестранни предприятия и физически лица относно инвестиции, финанси, юридическо структуриране, управление на предприятия, както и извършване на проучвания и изготвяне на анализи и експертни становища на статута, имуществото, организацията, структурата и общото състояние на търговски и други юридически лица и изготвяне на проекти за тяхното оптимизиране.Представителство /без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2011-04-18 18:10:39Албена Денчева Петрова
Albena Dencheva Petrova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-04-18 18:10:39Албена Денчева Петрова
Albena Dencheva Petrova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-18 18:10:39Цветелина Петрова Колева
TSvetelina Petrova Koleva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-18 18:10:39Полина Денева Проданова
Polina Deneva Prodanova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-18 18:10:39Албена Денчева Петрова
Albena Dencheva Petrova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ SI AY BI HOLDING (ЕИК: 201542017)
Check other registries about the company СИ АЙ БИ ХОЛДИНГ SI AY BI HOLDING (ID: 201542017)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate