Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията РАЗЛОГ АСЕТС (ЕИК: 201403532)
Events with persons connected to the company RAZLOG ASETS (ID: 201403532)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201403532)
Към 2019-11-23 01:05:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-23 01:05:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-10-21 13:29:41Меглена Николова Русенова
Meglena Nikolova Rusenova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-13 13:02:05Стефка Петрова Димитрова
Stefka Petrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-09 16:38:31АЛТЪРНАТИВ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД
ALTARNATIV INVESTMANTS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. „Шипка” №41А, ет.1, ап.13
2011-07-25 10:03:30РАЗЛОГ АСЕТС ЕАД
RAZLOG ASETS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 Позитано 11А
2011-07-25 10:03:30Десислава Иванчева Недкова
Desislava Ivancheva Nedkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-25 10:03:30Десислава Иванчева Недкова
Desislava Ivancheva Nedkova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-25 10:03:30РАЗЛОГ БИОЕНЕРДЖИ ЕООД
RAZLOG BIOENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-25 10:03:30Мария Георгиева Бойчева
Mariya Georgieva Boycheva
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-25 10:03:30“Джи.Ай.Ар.Ий Глобал Инфрастракчър Риъл Истейт Фънд Лимитид”
“Dzhi.Ay.Ar.Iy Global Infrastrakchar Rial Isteyt Fand Limitid”
КИПЪРSoleCapitalOwner
2011-04-19 17:27:25ЛОМПОК ИНВЕСТМЪНТС ЛИМИТИД
LOMPOK INVESTMANTS LIMITID
КИПЪРSoleCapitalOwner
2011-02-28 17:45:15РАЗЛОГ АСЕТС ЕАД
RAZLOG ASETS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Любен Каравелов 28
2011-02-28 17:45:15„Пиринленд Инвестмънтс” ЕАД
„Pirinlend Investmants” EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-01-27 17:36:52РАЗЛОГ АСЕТС
RAZLOG ASETS
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-01-27 17:36:52РАЗЛОГ АСЕТС ЕАД
RAZLOG ASETS EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 ул. Съединение 209
2011-01-27 17:36:52РАЗЛОГ АСЕТС ЕАД
RAZLOG ASETS EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ, ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗИЯ/ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2011-01-27 17:36:52Добрин Иванов Мишков
Dobrin Ivanov Mishkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-01-27 17:36:52Добрин Иванов Мишков
Dobrin Ivanov Mishkov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-27 17:36:52Никола Стоянов Грозданов
Nikola Stoyanov Grozdanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-27 17:36:52ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-01-27 17:36:52„Пиринленд Инвестмънтс” ЕАД
„Pirinlend Investmants” EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата РАЗЛОГ АСЕТС RAZLOG ASETS (ЕИК: 201403532)
Check other registries about the company РАЗЛОГ АСЕТС RAZLOG ASETS (ID: 201403532)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate