Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Фри Енерджи Проджект (ЕИК: 201260227)
Events with persons connected to the company Fri Enerdzhi Prodzhekt (ID: 201260227)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201260227)
Към 2019-10-19 15:48:59 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 15:48:59 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-04-10 16:02:28Леон Връшка
Leon Vrashka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2016-11-07 16:34:33Леон Връшка
Leon Vrashka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2016-03-23 11:34:06Либор Кичмер
Libor Kichmer
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2016-03-23 11:34:06Либор Кичмер
Libor Kichmer
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2015-08-12 21:48:57Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД
Fri Enerdzhi Prodzhekt Oreshets EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Цариградско шосе 159 БенчМарк Бизнес Център
2014-02-27 14:15:16Димитър Малкочев Димитров
Dimitar Malkochev Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-02-27 14:15:16Катержина Скалицка
Katerzhina Skalitska
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2014-02-27 14:15:16Петър Баран
Petar Baran
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2014-02-27 14:15:16Катержина Скалицка
Katerzhina Skalitska
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2013-07-30 06:27:57Рихард Пашко
Rihard Pashko
СЛОВАКИЯRepresentative
2013-07-30 06:27:57Рихард Пашко
Rihard Pashko
СЛОВАКИЯDirector
2013-07-30 06:27:57Димитър Малкочев Димитров
Dimitar Malkochev Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-13 16:38:54Владимир Йорданов Зиновиев
Vladimir Yordanov Zinoviev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-08-13 16:38:54Владимир Йорданов Зиновиев
Vladimir Yordanov Zinoviev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-02-20 19:22:45Алеш Дамм
Alesh Damm
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-02-20 19:22:45Алеш Дамм
Alesh Damm
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2011-11-30 18:11:33Стефан Димитров Апостолов
Stefan Dimitrov Apostolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-30 18:11:33Иван Владимиров Танкишев
Ivan Vladimirov Tankishev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-10 13:51:18Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД
Fri Enerdzhi Prodzhekt Oreshets EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Георги Сава Раковски 140
2011-11-10 13:51:18Фри Енерджи Проджект Орешец ЕАД
Fri Enerdzhi Prodzhekt Oreshets EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христо Ботев 28
2011-11-10 13:51:18Марцел Митошинка
Martsel Mitoshinka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2011-11-10 13:51:18Марцел Митошинка
Martsel Mitoshinka
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2011-11-10 13:51:18Иван Владимиров Танкишев
Ivan Vladimirov Tankishev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-10 13:51:18Стефан Димитров Апостолов
Stefan Dimitrov Apostolov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-10 13:51:18ЧЕЗ Бългериън Инвестмънтс Б.В.
CHEZ Balgerian Investmants B.V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2011-10-06 20:32:25Фри Енерджи Проджект
Fri Enerdzhi Prodzhekt
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-10-06 20:32:25„Сити Пропърти” ЕООД
„Siti Proparti” EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-01 12:13:47Фри Енерджи Проджект
Fri Enerdzhi Prodzhekt
LegalForm
Акционерно дружество
2010-09-01 12:13:47Фри Енерджи Проджект АД
Fri Enerdzhi Prodzhekt AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христо Ботев 28
2010-09-01 12:13:47Фри Енерджи Проджект АД
Fri Enerdzhi Prodzhekt AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Христо Ботев 28
2010-09-01 12:13:47Фри Енерджи Проджект АД
Fri Enerdzhi Prodzhekt AD
SubjectOfActivity
Производство, изграждане и експлоатация на енергийни системи и паркове, свързани с възобновяеми енергийни източници; производство и търговия с енергия от възобновяеми енергийни източници; закупуване на недвижими имоти с цел застрояване, отдаване под наем или продажба; строителни и предприемачески услуги; маркетингови проучвания, консултантска дейност; внос и износ; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.
2010-09-01 12:13:47Виктор Иванов Иванов
Viktor Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-09-01 12:13:47Силвия Бориславова Балканджийска
Silviya Borislavova Balkandzhiyska
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-01 12:13:47Петър Ивов Михайлов
Petar Ivov Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-09-01 12:13:47Виктор Иванов Иванов
Viktor Ivanov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата Фри Енерджи Проджект Fri Enerdzhi Prodzhekt (ЕИК: 201260227)
Check other registries about the company Фри Енерджи Проджект Fri Enerdzhi Prodzhekt (ID: 201260227)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate