Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СОЛАР СИТИ (ЕИК: 201210562)
Events with persons connected to the company SOLAR SITI (ID: 201210562)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201210562)
Към 2019-10-17 15:13:22 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 15:13:22 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-14 14:53:37СОЛАР СИТИ ЕООД
SOLAR SITI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ОВЧА КУПЕЛ РОЖДЕСТВО 1
2017-09-14 14:53:37АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ НАКОВ
ALEKSANDAR KRASIMIROV NAKOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-09-14 14:53:37АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ НАКОВ
ALEKSANDAR KRASIMIROV NAKOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-09-14 14:53:37АЛБЕНА СТОЯНОВА КАПЛАНСКА
ALBENA STOYANOVA KAPLANSKA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250000 Sell to: АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ НАКОВ
2017-09-14 14:53:37СОЛАР СИТИ ЕООД
SOLAR SITI EOOD
SubjectOfActivity
ВНОС НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО И/ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕСУРСА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВНОС НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ; ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ, ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ; СДЕЛКИ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ИНФОРМАЦИОННИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, А ЗА ТЕЗИ С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.
2017-09-14 14:53:37АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ НАКОВ
ALEKSANDAR KRASIMIROV NAKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250000 Buy from: АЛБЕНА СТОЯНОВА КАПЛАНСКА
2015-09-30 16:42:22СОЛАР СИТИ ЕООД
SOLAR SITI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ИСКЪР 39
2015-09-30 16:42:22СОЛАР СИТИ ЕООД
SOLAR SITI EOOD
SubjectOfActivity
ВНОС НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ; ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО И/ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕСУРСА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ВНОС НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ; ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ; ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ, ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СИСТЕМИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМЮПЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ; СДЕЛКИ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ИНФОРМАЦИОННИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ; МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, А ЗА ТЕЗИ С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.
2010-06-28 16:31:33СОЛАР СИТИ
SOLAR SITI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-06-28 16:31:33СОЛАР СИТИ ЕООД
SOLAR SITI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1040 ул. Искър 49
2010-06-28 16:31:33СОЛАР СИТИ ЕООД
SOLAR SITI EOOD
SubjectOfActivity
ВНОС НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, ПРОИЗВОДСТВО И/ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕСУРСА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРОЕКТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНАВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВНОС НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОСТАНЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ, ПРИДОБИВАНЕ, ПРОДАЖБА, УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ, ХРАНИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ , ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, СДЕЛКИ В ОБЛАСТТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВАЗНИ СДЕЛКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ВЪНШНАТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, А ЗА ТАЗИ С РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ - СЛЕД СНАБДЯВАНЕ СЪС СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.
2010-06-28 16:31:33АЛБЕНА СТОЯНОВА КАПЛАНСКА
ALBENA STOYANOVA KAPLANSKA
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-28 16:31:33АЛБЕНА СТОЯНОВА КАПЛАНСКА
ALBENA STOYANOVA KAPLANSKA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата СОЛАР СИТИ SOLAR SITI (ЕИК: 201210562)
Check other registries about the company СОЛАР СИТИ SOLAR SITI (ID: 201210562)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate