Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 201209243)
Events with persons connected to the company KREDITEKSPRES BALGARIYA (ID: 201209243)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201209243)
Към 2019-10-23 03:19:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 03:19:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-13 17:53:33Балаш Падос
Balash Pados
УНГАРИЯLiquidator
2016-10-14 18:02:55КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД
KREDITEKSPRES BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул. Юнак 24
2014-06-11 22:13:54Пламен Ненков Павлов
Plamen Nenkov Pavlov
БЪЛГАРИЯManager
2012-06-06 17:12:50КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД
KREDITEKSPRES BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 ул. Джон Ленън 8
2011-03-29 17:43:49КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД
KREDITEKSPRES BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 Гоце Делчев Бул. България 49
2011-03-24 18:39:20МАРИУС-ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ
MARIUS-VALENTIN PETROV
РУМЪНИЯManager
2010-06-25 16:54:58КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ
KREDITEKSPRES BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-06-25 16:54:58КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД
KREDITEKSPRES BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 Младост 1 74 1
2010-06-25 16:54:58КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД
KREDITEKSPRES BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
Консултантски услуги в областта на финансите и търговията, организационни и административни услуги във връзка с търговската дейност на юридически и физически лица, създаване, съхранение и обработка на данни, поддържане на бази данни, пазарни проучвания, създаване, разработка и продажба на модели за управление на риска, създаване на анализи въз основа на статистически данни, промоциране, маркетинг и реклама, разработка и продажба на софтуер, печатна и издателска дейност, факторинг, комисионерство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
2010-06-25 16:54:58БИЛЯНА ЙОВАН МИХАЙЛОВСКА
BILYANA YOVAN MIHAYLOVSKA
БЪЛГАРИЯManager
2010-06-25 16:54:58БАЛАШ ПАДОС
BALASH PADOS
УНГАРИЯManager
2010-06-25 16:54:58ЦЕИАДРИАТИК ЛИМИТЕД
TSEIADRIATIK LIMITED
КИПЪРSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ KREDITEKSPRES BALGARIYA (ЕИК: 201209243)
Check other registries about the company КРЕДИТЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ KREDITEKSPRES BALGARIYA (ID: 201209243)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate