Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИТЕРАЦИО (ЕИК: 201070270)
Events with persons connected to the company ITERATSIO (ID: 201070270)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201070270)
Към 2019-10-19 18:11:23 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 18:11:23 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-03-19 21:37:52ИТЕРАЦИО ЕАД
ITERATSIO EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1574 бул. „Шипченски Проход“ 63 БЦ „Завод Електроника“ крило „Запад“
2016-09-20 11:23:17ИТЕРАЦИО
ITERATSIO
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-09-20 11:23:17ИТЕРАЦИО ЕАД
ITERATSIO EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. Галилео Галилей 20 А
2016-09-20 11:23:17Светослав Владимиров Димитраков
Svetoslav Vladimirov Dimitrakov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-20 11:23:17Антония Никова Дамянова
Antoniya Nikova Damyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-20 11:23:17Александър Стоянов Въгларов
Aleksandar Stoyanov Vaglarov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-02-27 18:55:47ИТЕРАЦИО
ITERATSIO
LegalForm
Акционерно дружество
2010-02-27 18:55:47ИТЕРАЦИО АД
ITERATSIO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1172 бул. Никола Габровски 18
2010-02-27 18:55:47ИТЕРАЦИО АД
ITERATSIO AD
SubjectOfActivity
Отдаване по наем на телекомуникационно оборудване; пренос на реч, звук, данни, документи, образи и други телекомуникационни обекти през мобилни и фиксирани сателитни услуги; пренос на реч, звук, данни, документи, образи и други, без употребата на радио честоти, отделно от обществените гласови услуги; отдаване под наем на телекомуникационни линии; отдаване под наем на телекомуникационни мрежи и техни компоненти; радио синтез; обществени гласови услуги; производство на електрически уреди и апарати; производство на радио и телевизионни излъчватели и телефонна и телеграфна апаратура; производство, поправка и поддръжка на ИТ оборудване, радио станции и мобилни телефони, производство, поправка и поддръжка на електрически мрежи и оборудване, поддръжка и поправка на телекомуникационни структури, инсталации, оборудване и апаратура; издателска дейност; дупликиране на компютърни файлове; покупко-продажба на стоки; медиация в търговията на местни и чужди пазари; търговско представителство; изчислителни и сходни дейности; дейности, свързани с информационното общество; отдаване под наем на машини и оборудване; проучване на пазара и общественото мнение; рекламна и промоторска дейност; консултантски услуги в сферата на бизнеса и управлението; управление и дизайн на интернет страници; компютърна обработка на образи, звуци и триизмерна анимация; отдаване под наем на офис оборудване, включително компютри, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
2010-02-27 18:55:47Александър Стоянов Въгларов
Aleksandar Stoyanov Vaglarov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-27 18:55:47Михаил-Ернесто Санабрия Михайлов
Mihail-Ernesto Sanabriya Mihaylov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-27 18:55:47Зоран Урх
Zoran Urh
ХЪРВАТСКОDirector
2010-02-27 18:55:47Хуберт Рейнолд
Hubert Reynold
АВСТРИЯDirector
2010-02-27 18:55:47Уве Грегориус
Uve Gregorius
ГЕРМАНИЯDirector
2010-02-27 18:55:47Александър Стоянов Въгларов
Aleksandar Stoyanov Vaglarov
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ИТЕРАЦИО ITERATSIO (ЕИК: 201070270)
Check other registries about the company ИТЕРАЦИО ITERATSIO (ID: 201070270)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate