Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК (ЕИК: 201049917)
Events with persons connected to the company GRIYN ENERDZHI PARK (ID: 201049917)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 201049917)
Към 2019-10-19 17:27:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 17:27:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-23 16:36:54ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разград 7200 ул. Бели Лом 40
2016-04-27 16:00:44ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК
GRIYN ENERDZHI PARK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-04-27 16:00:44ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шипка 41А
2016-04-27 16:00:44ФЕЦ ПЕРУН ООД
FETS PERUN OOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-12-10 15:50:00Велеслав Йорданов Тачев
Veleslav Yordanov Tachev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-12-10 15:50:00Милен Йоргов Минчев
Milen Yorgov Minchev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-04-15 14:12:40Никола Джипов Николов
Nikola Dzhipov Nikolov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-15 14:12:40Никола Джипов Николов
Nikola Dzhipov Nikolov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-14 13:00:53ПИ ВИ ИНВЕСТМЪНТС ЕАД
PI VI INVESTMANTS EAD
DebtorOverSecureClaims
2014-04-14 13:00:53„Сосиете Женерал Експресбанк” АД
„Sosiete ZHeneral Ekspresbank” AD
AtPawnCreditors
2014-04-08 23:26:55„Сосиете Женерал Експресбанк” АД
„Sosiete ZHeneral Ekspresbank” AD
AtPawnCreditor
2014-04-08 23:26:55ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD
AtPawnCreditors
2013-06-27 17:14:41ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК
GRIYN ENERDZHI PARK
LegalForm
Акционерно дружество
2013-06-27 17:14:41„ПИ ВИ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД
„PI VI INVESTMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-04-23 17:20:13ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. „Шипка” №41А, ет.1, ап.13
2012-04-23 17:20:13Десислава Иванчева Недкова
Desislava Ivancheva Nedkova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-04-23 17:20:13Меглена Николова Русенова
Meglena Nikolova Rusenova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-23 17:20:13„ПИ ВИ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД
„PI VI INVESTMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-23 17:20:13Десислава Иванчева Недкова
Desislava Ivancheva Nedkova
БЪЛГАРИЯDirector
2012-04-23 17:20:13„ПИ ВИ ИНВЕСТМЪНТС” ЕАД
„PI VI INVESTMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-06-10 11:16:18„Грийн Енерджи Парк” ЕАД
„Griyn Enerdzhi Park” EAD
DebtorOverSecureClaims
2011-06-10 11:16:18АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ
ALFA BANKA – KLON BALGARIYA
AtPawnCreditors
2011-03-22 19:03:00ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Шейново 7
2011-03-22 19:03:00Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-22 19:03:00Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-22 19:03:00„АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС” ЕАД
„ALFA DIVELOPMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-22 19:03:00Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-22 19:03:00АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС” ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS” EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-02-23 23:33:57ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Шумен 9700 Любен Каравелов 28
2011-02-23 23:33:57Добрин Иванов Мишков
Dobrin Ivanov Mishkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-23 23:33:57ПИРИНХАРТ АД
PIRINHART AD
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-23 23:33:57Никола Стоянов Грозданов
Nikola Stoyanov Grozdanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-23 23:33:57Добрин Иванов Мишков
Dobrin Ivanov Mishkov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-23 23:33:57Пиринленд Инвестмънтс ЕАД
Pirinlend Investmants EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-17 14:26:44Пиринленд Инвестмънтс ЕАД
Pirinlend Investmants EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-02-12 14:32:26ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК
GRIYN ENERDZHI PARK
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2010-02-12 14:32:26ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Разлог 2760 ж.к.Промишлена зона, ул.”Годлевско шосе” 1
2010-02-12 14:32:26ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК ЕАД
GRIYN ENERDZHI PARK EAD
SubjectOfActivity
Придобиване, изграждане, експлоатация и управление на енергийни обекти, производство на електоенергия от различни източници, както и всякаква друга тьрговска дейност, незабранена от законите на РБългария, и за която не се изисква предварително разрешение /лицензия/ от държавен орган, като в случай, че за някоя от гореизброените дейности се изисква разрешение, то такава ще бъде извършвана след получаването му.
2010-02-12 14:32:26Румяна Петрова Георгиева
Rumyana Petrova Georgieva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-12 14:32:26Румяна Петрова Георгиева
Rumyana Petrova Georgieva
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-12 14:32:26Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-12 14:32:26Константин Василев Ненов
Konstantin Vasilev Nenov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-12 14:32:26„Алфа Енерджи Холдинг“ ЕАД
„Alfa Enerdzhi Holding“ EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК GRIYN ENERDZHI PARK (ЕИК: 201049917)
Check other registries about the company ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ПАРК GRIYN ENERDZHI PARK (ID: 201049917)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate