Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АЕДАС СЕ (ЕИК: 200968885)
Events with persons connected to the company AEDAS SE (ID: 200968885)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200968885)
Към 2019-10-19 23:05:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 23:05:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-08-13 12:22:56Ултра Аркитектс ЕООД
Ultra Arkitekts EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. ”Цар Освободител” 2
2014-07-16 16:19:36Филип Йейтс Уелш
Filip Yeyts Uelsh
ВЕЛИКОБРИТАНИЯLiquidator
2009-12-14 14:10:36АЕДАС СЕ
AEDAS SE
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-12-14 14:10:36АЕДАС СЕ ЕООД
AEDAS SE EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Кърниградска 19
2009-12-14 14:10:36АЕДАС СЕ ЕООД
AEDAS SE EOOD
SubjectOfActivity
архитектурни и инженерни дейности; технически проучвания и анализи; операции със собствени недвижими имоти; даване под наем на собствени недвижими имоти; издателска дейност; печатна дейност; възпроизвеждане на записани носители с информация на тях; пазарни и медийни проучвания; рекламна дейност; търговска дейност; артистична и развлекателна дейност; извършване на всякаква друга дейност, незабранена съгласно законите на България (след получаване на необходимите лицензи или разрешения, когато такива се изискват от закона)
2009-12-14 14:10:36Михал Тадеуш Кус
Mihal Tadeush Kus
ПОЛШАManager
2009-12-14 14:10:36АЕДАС CE ООД
AEDAS CE OOD
ПОЛШАSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата АЕДАС СЕ AEDAS SE (ЕИК: 200968885)
Check other registries about the company АЕДАС СЕ AEDAS SE (ID: 200968885)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate