Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията САНО АСЕТС СЪРВИСИС (ЕИК: 200952048)
Events with persons connected to the company SANO ASETS SARVISIS (ID: 200952048)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200952048)
Към 2019-10-23 23:06:37 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 23:06:37 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-12-15 17:54:58ЛАЗАР ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ
LAZAR LYUBENOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-15 17:54:58ЛАЗАР ЛЮБЕНОВ СТЕФАНОВ
LAZAR LYUBENOV STEFANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-29 19:24:38ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
GALYA DIMITROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-29 19:24:38ГАЛЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
GALYA DIMITROVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2013-10-15 12:35:36САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9004 бул. Цар Освободител 109А
2012-08-07 17:03:59САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. Сливница 26
2010-12-07 15:43:59САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
SubjectOfActivity
Консултантски услуги, свързани с покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, реализация на инвестиционни проекти, свързани с покупка, строителство и управление на недвижими имоти, организиране на тръжни процедури/конкурси за избор на строителни компании, консултанти, лица, упражняващи технически контрол, консултантски услуги, финансово-счетоводно обслужване на фирми, външна и вътрешна търговия, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство.
2010-12-07 15:43:59ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЧЕВА БАЛКАНДЖИЕВА
TSVETELINA TSONCHEVA BALKANDZHIEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-07 15:43:59ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЧЕВА БАЛКАНДЖИЕВА
TSVETELINA TSONCHEVA BALKANDZHIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-02 12:51:15САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 бул. Генл Колев 104
2010-03-02 12:51:15САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Генерал Колев 104
2010-03-02 12:51:15САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
SubjectOfActivity
Консултантски услуги, свързани с покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, реализация на инвестиционни проекти, свързани с покупка, строителство и управление на недвижими имоти, организиране на тръжни процедури/конкурси за избор на строителни компании, консултанти, лица, упражняващи технически контрол, консултантски услуги, финансово-счетоводно обслужване на фирми, външна и вътрешна търговия, придобиване и управление на дялови участия, консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство.
2010-03-02 12:51:15МОМЧИЛ ИВАНОВ КАРАДЖОВ
MOMCHIL IVANOV KARADZHOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-02 12:51:15МИРОСЛАВ РУМЕНОВ ИВАНОВ
MIROSLAV RUMENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-02 12:51:15МОМЧИЛ ИВАНОВ КАРАДЖОВ
MOMCHIL IVANOV KARADZHOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-02 12:51:15БОЯН ИВАНОВ КАРАДЖОВ
BOYAN IVANOV KARADZHOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-02 12:51:15МИРОСЛАВ РУМЕНОВ ИВАНОВ
MIROSLAV RUMENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-02 12:51:15САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 бул. Ген. Колев 104
2009-12-02 19:04:22САНО АСЕТС СЪРВИСИС
SANO ASETS SARVISIS
LegalForm
Акционерно дружество
2009-12-02 19:04:22САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Генерал Колев 104
2009-12-02 19:04:22САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9010 Генерал Колев 104
2009-12-02 19:04:22САНО АСЕТС СЪРВИСИС АД
SANO ASETS SARVISIS AD
SubjectOfActivity
Консултантски услуги, свързани с покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; реализация на инвестиционни проекти, свързани с покупка, строителство и управление на недвижими имоти; организиране на тръжни процедури/конкурси за избор на строителни компании, консултанти, лица, упражняващи технически контрол, консултантски услуги; финансово-счетоводно обслужване на фирми; външна и вътрешна търговия; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества, относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси; консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятие, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от действащото българско законодателство.
2009-12-02 19:04:22ДЕНИЦА КОЛЕВА ДЕЧЕВА
DENITSA KOLEVA DECHEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-02 19:04:22МИРОСЛАВ РУМЕНОВ ИВАНОВ
MIROSLAV RUMENOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-02 19:04:22ДЕНИЦА КОЛЕВА ДЕЧЕВА
DENITSA KOLEVA DECHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-02 19:04:22ЦВЕТЕЛИНА ЦОНЧЕВА БАЛКАНДЖИЕВА
TSVETELINA TSONCHEVA BALKANDZHIEVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата САНО АСЕТС СЪРВИСИС SANO ASETS SARVISIS (ЕИК: 200952048)
Check other registries about the company САНО АСЕТС СЪРВИСИС SANO ASETS SARVISIS (ID: 200952048)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate