Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПиЕнПи Солар (ЕИК: 200920577)
Events with persons connected to the company PiEnPi Solar (ID: 200920577)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200920577)
Към 2019-10-18 13:23:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 13:23:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-26 16:27:59ПиЕнПи Солар
PiEnPi Solar
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-09-26 16:27:59ПиЕнПи Солар ЕООД
PiEnPi Solar EOOD
SubjectOfActivity
изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; търговия с електрическа енергия; организиране на пазар на електрическа енергия; инвестиционна дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на недвижими имоти, с цел продажбата им; строителство и реконструкция на недвижими имоти; консултации, търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и в чужбина.
2017-09-26 16:27:59Тодор Димитров Георгиев
Todor Dimitrov Georgiev
БЪЛГАРИЯManager
2017-09-26 16:27:59СМАРТ ЕНЕРДЖИ ГРУП
SMART ENERDZHI GRUP
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-09-26 16:27:59ПиЕнПи Солар
PiEnPi Solar
TransformingCompany
2017-09-26 16:27:59Ди Енд Пи Солар
Di End Pi Solar
Successor703
2016-12-11 19:37:30ПиЕнПи Солар ООД
PiEnPi Solar OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Н. Й. Вапцаров 35
2016-12-11 19:37:30Десислава Генадиева Цветкова
Desislava Genadieva TSvetkova
БЪЛГАРИЯManager
2016-12-11 19:37:30Смарт Енерджи Груп АД
Smart Enerdzhi Grup AD
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-11 19:37:30Красимир Петров Първанов
Krasimir Petrov Parvanov
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-11 19:37:30Десислава Генадиева Цветкова
Desislava Genadieva TSvetkova
БЪЛГАРИЯPartner
2016-12-11 19:37:30ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
PETAR KRASIMIROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
27434 Sell to: Красимир Петров Първанов
2016-12-11 19:37:30Красимир Петров Първанов
Krasimir Petrov Parvanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
27434 Buy from: ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
2016-12-11 19:37:30ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
PETAR KRASIMIROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
22591 Sell to: Смарт Енерджи Груп АД
2016-12-11 19:37:30Смарт Енерджи Груп АД
Smart Enerdzhi Grup AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
22591 Buy from: ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
2016-12-11 19:37:30Тодор Димитров Георгиев
Todor Dimitrov Georgiev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100050 Sell to: Смарт Енерджи Груп АД
2016-12-11 19:37:30Смарт Енерджи Груп АД
Smart Enerdzhi Grup AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100050 Buy from: Тодор Димитров Георгиев
2016-12-11 19:37:30Десислава Генадиева Цветкова
Desislava Genadieva TSvetkova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
22592 Sell to: Смарт Енерджи Груп АД
2016-12-11 19:37:30Смарт Енерджи Груп АД
Smart Enerdzhi Grup AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
22592 Buy from: Десислава Генадиева Цветкова
2012-08-15 09:47:35ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
DESISLAVA GENADIEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-15 09:47:35ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
PETAR KRASIMIROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-08-15 09:47:35ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
TODOR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2012-04-25 10:01:47ПиЕнПи Солар
PiEnPi Solar
DebtorOverSecureClaims
2012-04-25 10:01:47Българо-американска кредитна банка АД
Balgaro-amerikanska kreditna banka AD
AtPawnCreditors
2011-12-12 13:54:46ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
PETAR KRASIMIROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-12 13:54:46ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
TODOR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-12 13:54:46ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
TODOR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-12 13:54:46ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
DESISLAVA GENADIEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-12 13:54:46ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
PETAR KRASIMIROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-12 13:54:46ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
PETAR KRASIMIROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
2011-12-12 13:54:46ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
TODOR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Buy from: ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
2011-12-12 13:54:46ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
DESISLAVA GENADIEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
2011-12-12 13:54:46ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
TODOR DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Buy from: ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
2011-10-27 14:20:24ПиЕнПи Солар ООД
PiEnPi Solar OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 114 А
2011-08-01 16:55:28ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
DESISLAVA GENADIEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-08-01 16:55:28ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
DESISLAVA GENADIEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2011-08-01 16:55:28НИКОЛА СИМОВ СИМЕОНОВ
NIKOLA SIMOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
2011-08-01 16:55:28ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
DESISLAVA GENADIEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Buy from: НИКОЛА СИМОВ СИМЕОНОВ
2011-08-01 16:55:28ПЕТЪР СИМОВ СИМЕОНОВ
PETAR SIMOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Sell to: ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
2011-08-01 16:55:28ДЕСИСЛАВА ГЕНАДИЕВА ЦВЕТКОВА
DESISLAVA GENADIEVA TSVETKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
25 Buy from: ПЕТЪР СИМОВ СИМЕОНОВ
2009-11-11 11:00:10ПиЕнПи Солар
PiEnPi Solar
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-11-11 11:00:10ПиЕнПи Солар ООД
PiEnPi Solar OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Видин 3700 Бдин 24 А
2009-11-11 11:00:10ПиЕнПи Солар ООД
PiEnPi Solar OOD
SubjectOfActivity
Изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; производство на енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; търговия с електрическа енергия; организиране на пазар на електрическа енергия; инвестиционна дейност в енергийни обекти за производство и търговия с енергия, произведена от възобновяеми и алтернативни енергийни източници; покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на недвижими имоти, с цел продажбата им; строителство и реконструкция на недвижими имоти; консултации, търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена със закон, като дейността ще се осъществява в страната и чужбина.
2009-11-11 11:00:10НИКОЛА СИМОВ СИМЕОНОВ
NIKOLA SIMOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-11 11:00:10ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
PETAR KRASIMIROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-11 11:00:10ПЕТЪР СИМОВ СИМЕОНОВ
PETAR SIMOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-11 11:00:10НИКОЛА СИМОВ СИМЕОНОВ
NIKOLA SIMOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-11 11:00:10ПЕТЪР КРАСИМИРОВ ПЪРВАНОВ
PETAR KRASIMIROV PARVANOV
БЪЛГАРИЯPartner
2009-11-11 11:00:10ПЕТЪР СИМОВ СИМЕОНОВ
PETAR SIMOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ПиЕнПи Солар PiEnPi Solar (ЕИК: 200920577)
Check other registries about the company ПиЕнПи Солар PiEnPi Solar (ID: 200920577)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate