Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕВРО ШАНС ПАЗАРДЖИК (ЕИК: 200867523)
Events with persons connected to the company EVRO SHANS PAZARDZHIK (ID: 200867523)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200867523)
Към 2019-11-17 17:49:04 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-17 17:49:04 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-09-09 17:17:36Де - 3 ЕООД
De - 3 EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Реселец 5993 ул. Тодор Павлов 22 А
2014-09-09 17:17:36АНДРИЯН ДИНКОВ АНДРЕЕВ
ANDRIYAN DINKOV ANDREEV
БЪЛГАРИЯManager
2014-09-09 17:17:36АНДРИЯН ДИНКОВ АНДРЕЕВ
ANDRIYAN DINKOV ANDREEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-09-09 17:17:36ЗАХАРИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
ZAHARI METODIEV KIRILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АНДРИЯН ДИНКОВ АНДРЕЕВ
2014-09-09 17:17:36АНДРИЯН ДИНКОВ АНДРЕЕВ
ANDRIYAN DINKOV ANDREEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ЗАХАРИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
2014-06-14 18:49:59Де - 3 ЕООД
De - 3 EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 63
2014-06-14 18:49:59Де - 3 ЕООД
De - 3 EOOD
SubjectOfActivity
ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ,ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ ,КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА
2014-06-14 18:49:59ЗАХАРИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
ZAHARI METODIEV KIRILOV
БЪЛГАРИЯManager
2014-06-14 18:49:59ЗАХАРИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
ZAHARI METODIEV KIRILOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2014-06-14 18:49:59ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
YORDAN PETKOV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Sell to: ЗАХАРИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
2014-06-14 18:49:59ЗАХАРИ МЕТОДИЕВ КИРИЛОВ
ZAHARI METODIEV KIRILOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
Buy from: ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
2013-10-28 16:50:31Де - 3
De - 3
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2013-10-28 16:50:31ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
YORDAN PETKOV ILIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-10-28 16:50:31ДЕЯН БЛАГОМИРОВ КУНЕВ
DEYAN BLAGOMIROV KUNEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
2013-10-28 16:50:31ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
YORDAN PETKOV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ДЕЯН БЛАГОМИРОВ КУНЕВ
2010-03-31 14:48:57Де - 3 ООД
De - 3 OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 63 А
2010-03-31 14:48:57ДЕЯН БЛАГОМИРОВ КУНЕВ
DEYAN BLAGOMIROV KUNEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-31 14:48:57ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
YORDAN PETKOV ILIEV
БЪЛГАРИЯManager
2010-03-31 14:48:57ДЕЯН БЛАГОМИРОВ КУНЕВ
DEYAN BLAGOMIROV KUNEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-31 14:48:57ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
YORDAN PETKOV ILIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-03-31 14:48:57ПЕТЯ КРЪСТЕВА КЪРПАРОВА
PETYA KRASTEVA KARPAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ДЕЯН БЛАГОМИРОВ КУНЕВ
2010-03-31 14:48:57ДЕЯН БЛАГОМИРОВ КУНЕВ
DEYAN BLAGOMIROV KUNEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ПЕТЯ КРЪСТЕВА КЪРПАРОВА
2010-03-31 14:48:57НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
NIKOLAY GEORGIEV STOYCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
2010-03-31 14:48:57ЙОРДАН ПЕТКОВ ИЛИЕВ
YORDAN PETKOV ILIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
2009-09-29 16:23:55ЕВРО ШАНС ПАЗАРДЖИК
EVRO SHANS PAZARDZHIK
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-09-29 16:23:55ЕВРО ШАНС ПАЗАРДЖИК ООД
EVRO SHANS PAZARDZHIK OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пазарджик 4400 ул. ИВАН ВАЗОВ 9
2009-09-29 16:23:55ЕВРО ШАНС ПАЗАРДЖИК ООД
EVRO SHANS PAZARDZHIK OOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД. ТЪРГОВИЯ НА СТОКИ. ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ. ТЪРГОВСКО ПРЕДТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО. ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ. РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ. РЕСТОРАНТЬОРСТВО. РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИ И/ИЛИ ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИ ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ЗА НАЗЕМНО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ. СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ. ХАЗАРТНИ И РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ. ВЪНШНОТЪРГОВСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ, КОИТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН СЪГЛАСНО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2009-09-29 16:23:55ПЕТЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
PETYA KRASTEVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-29 16:23:55НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
NIKOLAY GEORGIEV STOYCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-29 16:23:55ПЕТЯ КРЪСТЕВА ДИМИТРОВА
PETYA KRASTEVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2009-09-29 16:23:55НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
NIKOLAY GEORGIEV STOYCHEV
БЪЛГАРИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ЕВРО ШАНС ПАЗАРДЖИК EVRO SHANS PAZARDZHIK (ЕИК: 200867523)
Check other registries about the company ЕВРО ШАНС ПАЗАРДЖИК EVRO SHANS PAZARDZHIK (ID: 200867523)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate