Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ (ЕИК: 200814385)
Events with persons connected to the company FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT (ID: 200814385)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200814385)
Към 2019-10-23 15:44:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-23 15:44:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-05-15 13:13:14ЗАРА ЛИЗИНГ ООД
ZARA LIZING OOD
DebtorOverSecureClaim
2018-05-15 13:13:14ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
DebtorOverSecureClaims
2018-05-15 13:13:14Банка Пиреос България АД
Banka Pireos Balgariya AD
AtPawnCreditor
2018-05-15 13:13:14ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
AtPawnCreditors
2017-04-07 15:25:21ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
OpenProccedings
2017-04-07 15:25:21ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
OpenProccedingsSecIns
2017-04-07 15:25:21ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
InsolvencyData
2017-04-07 15:25:21ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
InsolvencyDataSecIns
2017-04-07 15:25:21ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
SuspendProceedings
2017-04-07 15:25:21ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
GeneralSeizure
2017-04-07 15:25:21ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
GeneralSeizureSecIns
2016-08-29 11:36:46ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
OpenProccedingsSecIns
2016-08-29 11:36:46ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
InsolvencyDataSecIns
2016-08-29 11:36:46ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
GeneralSeizureSecIns
2016-05-14 13:37:55ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
SuspendProceedings
2016-05-14 13:37:55Мария Шукерова
Mariya SHukerova
SupervisionBodyMemberFull
2016-05-14 13:37:55ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
SupervisionBodyFull
2015-12-22 16:19:31Мария Георгиева Шукерова
Mariya Georgieva SHukerova
Trustees
2015-11-26 16:48:00Мария Георгиева Шукерова
Mariya Georgieva SHukerova
Trustees
2015-05-21 15:40:44Владимир Людмилов Цачев
Vladimir Lyudmilov TSachev
Trustees
2015-04-03 11:44:31Владимир Янков Вакрилов
Vladimir YAnkov Vakrilov
Trustees
2015-04-03 11:20:30ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
OpenProccedings
2015-04-03 11:20:30ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
InsolvencyData
2015-04-03 11:20:30ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
GeneralSeizure
2014-02-04 17:56:10Ятрейд 2010
YAtreyd 2010
TransferringEnterprise
2014-02-04 17:56:10ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT
AcquisitionEnterprise
2014-01-20 17:04:07ПЛАН СОЛАР
PLAN SOLAR
TransferringEnterprise
2014-01-20 17:04:07ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT
AcquisitionEnterprise
2011-07-13 17:09:36ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Ген. Тотлебен 2А
2011-07-13 17:09:36Анджей Тадеуш Голига
Andzhey Tadeush Goliga
ПОЛШАManager
2011-07-13 17:09:36Олаф Гжегож Гембажевски
Olaf Gzhegozh Gembazhevski
ПОЛШАManager
2011-07-13 17:09:36Анджей Тадеуш Голига
Andzhey Tadeush Goliga
ПОЛШАPartner
2011-07-13 17:09:36Олаф Гжегож Гембажевски
Olaf Gzhegozh Gembazhevski
ПОЛШАPartner
2011-07-13 17:09:36Цветан Владимиров Панайотов
TSvetan Vladimirov Panayotov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Олаф Гжегож Гембажевски
2011-07-13 17:09:36Олаф Гжегож Гембажевски
Olaf Gzhegozh Gembazhevski
ПОЛШАShareTransfer
2500 Buy from: Цветан Владимиров Панайотов
2011-07-13 17:09:36Симеон Стоянов Гоцев
Simeon Stoyanov Gotsev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: Анджей Тадеуш Голига
2011-07-13 17:09:36Анджей Тадеуш Голига
Andzhey Tadeush Goliga
ПОЛШАShareTransfer
2500 Buy from: Симеон Стоянов Гоцев
2011-06-10 21:56:51ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Мальовица 3 А
2011-06-10 21:56:51СИМЕОН СТОЯНОВ ГОЦЕВ
SIMEON STOYANOV GOTSEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 21:56:51ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ ПАНАЙОТОВ
TSVETAN VLADIMIROV PANAYOTOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-06-10 21:56:51Христо Петров Бучов
Hristo Petrov Buchov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: Симеон Стоянов Гоцев
2011-06-10 21:56:51Симеон Стоянов Гоцев
Simeon Stoyanov Gotsev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: Христо Петров Бучов
2011-06-10 21:56:51Христо Петров Бучов
Hristo Petrov Buchov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Sell to: Цветан Владимиров Панайотов
2011-06-10 21:56:51Цветан Владимиров Панайотов
TSvetan Vladimirov Panayotov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
700 Buy from: Христо Петров Бучов
2011-01-06 12:12:18ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2011-01-06 12:12:18ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София Мальовица 3 А
2011-01-06 12:12:18ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София Г. Тотлебен 2А
2011-01-06 12:12:18СИМЕОН СТОЯНОВ ГОЦЕВ
SIMEON STOYANOV GOTSEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-06 12:12:18Цветан Владимиров Панайотов
TSvetan Vladimirov Panayotov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-06 12:12:18ХРИСТО ПЕТРОВ БУЧОВ
HRISTO PETROV BUCHOV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-06 12:12:18Цветан Владимиров Панайотов
TSvetan Vladimirov Panayotov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-01-06 12:12:18Цветан Владимиров Панайотов
TSvetan Vladimirov Panayotov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: СИМЕОН СТОЯНОВ ГОЦЕВ
2011-01-06 12:12:18СИМЕОН СТОЯНОВ ГОЦЕВ
SIMEON STOYANOV GOTSEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: Цветан Владимиров Панайотов
2011-01-06 12:12:18Цветан Владимиров Панайотов
TSvetan Vladimirov Panayotov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: ХРИСТО ПЕТРОВ БУЧОВ
2011-01-06 12:12:18ХРИСТО ПЕТРОВ БУЧОВ
HRISTO PETROV BUCHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Buy from: Цветан Владимиров Панайотов
2009-08-11 11:52:39ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-08-11 11:52:39ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Кошарево 2390
2009-08-11 11:52:39ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ с. Кошарево 2390 Денкооглу 30
2009-08-11 11:52:39ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД
FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT EOOD
SubjectOfActivity
консултантски услуги в сферата на енергийните ресурси и използването на възобновяеми енергийни източници. Подготовка и реализацията на проекти, отнасящи се до използването на възобновяеми енергийни източници. Производство на топлинна и електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Всяка друга дейност, която не е забранена от закона.
2009-08-11 11:52:39Цветан Владимиров Панайотов
TSvetan Vladimirov Panayotov
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-11 11:52:39Цветан Владимиров Панайотов
TSvetan Vladimirov Panayotov
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT (ЕИК: 200814385)
Check other registries about the company ФОТОВОЛТАИК ДИВЕЛОПМЪНТ FOTOVOLTAIK DIVELOPMANT (ID: 200814385)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate