Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ (ЕИК: 200775128)
Events with persons connected to the company INVEST KEPITAL (ID: 200775128)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200775128)
Към 2019-10-16 22:15:35 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 22:15:35 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-10 11:51:33Върбан Бончев Бонев
Varban Bonchev Bonev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-10 11:51:33Върбан Бончев Бонев
Varban Bonchev Bonev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-03 15:16:01ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ
INVEST KEPITAL
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-03 15:16:01ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ
INVEST KEPITAL
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-07-10 12:33:30ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ
INVEST KEPITAL
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-07-10 12:33:30ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД
INVEST KEPITAL EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Стефан Караджа 2
2009-07-10 12:33:30ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД
INVEST KEPITAL EAD
SubjectOfActivity
Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми по смисъла на §1, т. 26 от ДР на ЗППЦК и на инвестиционни дружества от затворен тип, включително управление на инвестициите; администриране на дяловете или акциите, включително правни и счетоводни услуги във връзка с управление на активите, искания за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите, контрол за спазване на законовите изисквания, водене на книгата на притежателите на дялове или акционерите, разпределение на дивиденти и други плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори, водене на отчетност; маркетингови услуги; управление, в съответствие със сключен с клиента договор на индивидуален портфейл, включително такъв на институционален инвеститор, включващ ценни книжа, по собствена преценка, без специални нареждани на клиента; предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.
2009-07-10 12:33:30Миролюб Панчев Иванов- изпълнителен директор
Mirolyub Panchev Ivanov- izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-10 12:33:30Богиня Гаврилова Попова- председател на СД
Boginya Gavrilova Popova- predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-10 12:33:30Химимпорт Инвест АД
Himimport Invest AD
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 12:33:30Миролюб Панчев Иванов- изпълнителен директор
Mirolyub Panchev Ivanov- izpalnitelen direktor
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 12:33:30Богиня Гаврилова Попова- председател на СД
Boginya Gavrilova Popova- predsedatel na SD
БЪЛГАРИЯDirector
2009-07-10 12:33:30Химимпорт Инвест АД
Himimport Invest AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ INVEST KEPITAL (ЕИК: 200775128)
Check other registries about the company ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ INVEST KEPITAL (ID: 200775128)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate