Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 200765867)
Events with persons connected to the company MV GRUP BALGARIYA (ID: 200765867)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200765867)
Към 2019-10-19 23:00:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 23:00:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-26 18:03:59Г.Б.С. Констръкшън Груп Холдинг АД
G.B.S. Konstrakshan Grup Holding AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 Овча купел 505 А
2015-05-26 18:03:59Г.Б.С. Констръкшън Груп Холдинг АД
G.B.S. Konstrakshan Grup Holding AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1632 Овча купел 505 А
2015-05-26 18:03:59Г.Б.С. Констръкшън Груп Холдинг АД
G.B.S. Konstrakshan Grup Holding AD
SubjectOfActivity
управление на проекти, инженерингова, проектантска и инвеститорска дейност; покупка , стоеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; консултации, изработване на планове и стратегии за развитие, маркетинг и мениджмънт в и на малки, средни и големи дружества и предприятия; подготовка на технически и финансови отчети; посредническа, рекламна и търговска дейност (вкл. внос, износ, покупко-продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, наемни, бартерни, консигнационни сделки); комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, стоков контрол; придобиване на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2015-05-26 18:03:59Станимир Иванов Станев
Stanimir Ivanov Stanev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-05-26 18:03:59Марийка Димитрова Димитрова
Mariyka Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-03-26 09:35:20МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ АД
MV GRUP BALGARIYA AD
SubjectOfActivity
Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; Придобиване, управление и продажба на облигации; Придобиване, оценка и продажба на патенти и авторски права, отстъпване на лицензи за използване на патенти на дружествата, в които холдинговото дружество участва; Финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; Управление на проекти, инженерингова и проектантска дейност, инвеститорски контрол в областта на строителството; Строително-монтажни работи, поддръжка и ремонт на сгради и съоръжения; Покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; Консултации, изработване на планове и стратегии за развитие, маркетинг и мениджмънт в и на малки, средни и големи дружества и предприятия; Подготовка на технически и финансови отчети; Посредническа, рекламна и търговска дейност (вкл. внос, износ, покупко-продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, наемни, бартерни, консигнационни сделки); Комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, стоков контрол;Дружеството може да осъществява и всякакъв друг вид търговска дейност за реализация на целите си, незабранена от закона, освен такава, която е обект на специален разрешителен режим или лицензионен режим и то не притежава съответното разрешение или лицензия за нея.
2010-01-11 17:55:01МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ
MV GRUP BALGARIYA
LegalForm
Акционерно дружество
2010-01-11 17:55:01Марийка Димитрова Димитрова
Mariyka Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-12-07 17:35:24Цветелин Александров Димитров
TSvetelin Aleksandrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-12-07 17:35:24Цветелин Александров Димитров
TSvetelin Aleksandrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-12-07 17:35:24Димитър Александров Димитров
Dimitar Aleksandrov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2009-08-18 17:12:13МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕАД
MV GRUP BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски ливади-ЗАПАД Бяло поле 17 С
2009-07-16 15:19:44МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕАД
MV GRUP BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски ливади-ЗАПАД Бяло поле 17 С
2009-07-16 15:19:44МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕАД
MV GRUP BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
управление на проекти, инженерингова, проектантска и инвеститорска дейност; покупка , строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; консултации, изработване на планове и стратегии за развитие, маркетинг и мениджмънт в и на малки, средни и големи дружества и предприятия; подготовка на технически и финансови отчети; посредническа , рекламна и търговска дейност (вкл. внос, износ, покупко-продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, наемни, бартерни, консигнационни сделки); комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, стоков контрол; придобиване на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2009-06-26 17:28:18МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ
MV GRUP BALGARIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-06-26 17:28:18МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕАД
MV GRUP BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски ливади-ЗАПАД Бяло поле 17 С
2009-06-26 17:28:18МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕАД
MV GRUP BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Манастирски ливади-ЗАПАД Бяло поле 17 С
2009-06-26 17:28:18МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕАД
MV GRUP BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
управление на проекти, инженерингова, проектантска и инвеститорска дейност; покупка , строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; консултации, изработване на планове и стратегии за развитие, маркетинг и мениджмънт в и на малки, средни и големи дружества и предприятия; подготовка на технически и финансови отчети; посредническа , рекламна и търговска дейност (вкл. внос, износ, покупко-продажба на недвижими имоти, вкл. земеделски земи, наемни, бартерни, консигнационни сделки); комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, стоков контрол; придобиване на дялове и акции от други дружества, участия в смесени дружества, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.
2009-06-26 17:28:18Марийка Димитрова Димитрова
Mariyka Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-06-26 17:28:18Марийка Димитрова Димитрова
Mariyka Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-26 17:28:18Тодора Николаева Топурова
Todora Nikolaeva Topurova
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-26 17:28:18БЪЛГАРИЯ ДРАЙ КЪМПАНИ ЕООД
BALGARIYA DRAY KAMPANI EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-26 17:28:18Марийка Димитрова Димитрова
Mariyka Dimitrova Dimitrova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ MV GRUP BALGARIYA (ЕИК: 200765867)
Check other registries about the company МВ ГРУП БЪЛГАРИЯ MV GRUP BALGARIYA (ID: 200765867)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate