Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията „Консепт фор ю” (ЕИК: 200716069)
Events with persons connected to the company „Konsept for yu” (ID: 200716069)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200716069)
Към 2019-10-22 21:55:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 21:55:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-01-08 11:38:31ДИМИТЪР ЕМИЛОВ БОТЕВ
DIMITAR EMILOV BOTEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-08 11:38:31ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ
GEORGI IVANOV KOVACHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-08 11:38:31ИВАН НИКОЛОВ ГЕНАДИЕВ
IVAN NIKOLOV GENADIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-08 11:38:31АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛИЯНОВ ПОПЧЕВ
ALEKSANDAR EMILIYANOV POPCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-01-08 11:38:31ИЛИЯНА ВЕСЕЛИНОВА МЕНКАДЖИЕВА
ILIYANA VESELINOVA MENKADZHIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛИЯНОВ ПОПЧЕВ
2013-01-08 11:38:31АЛЕКСАНДЪР ЕМИЛИЯНОВ ПОПЧЕВ
ALEKSANDAR EMILIYANOV POPCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: ИЛИЯНА ВЕСЕЛИНОВА МЕНКАДЖИЕВА
2012-05-03 17:19:02Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯPartner
2012-05-03 17:19:02Антон Славчев Стоянов
Anton Slavchev Stoyanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: Рени Иванова Попчева
2012-05-03 17:19:02Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Антон Славчев Стоянов
2011-01-24 15:51:57Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯManager
2011-01-24 15:51:57Антон Славчев Стоянов
Anton Slavchev Stoyanov
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-24 15:51:57Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯPartner
2011-01-24 15:51:57Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Sell to: Антон Славчев Стоянов
2011-01-24 15:51:57Антон Славчев Стоянов
Anton Slavchev Stoyanov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
250 Buy from: Рени Иванова Попчева
2010-04-21 18:27:46„Консепт фор ю”
„Konsept for yu”
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2010-04-21 18:27:46„Консепт фор ю” ООД
„Konsept for yu” OOD
SubjectOfActivity
предоставяне на информационни, посреднически, импресарски, консултантски услуги, комисионни сделки, услуги в областта на рекламата, сделки с обекти на индустриална и интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, която е търговска по смисъла на Търговския закон и за която няма изрична законова забрана
2010-04-21 18:27:46Калоян Босилков Антов
Kaloyan Bosilkov Antov
БЪЛГАРИЯManager
2010-04-21 18:27:46Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-21 18:27:46Калоян Босилков Антов
Kaloyan Bosilkov Antov
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-21 18:27:46Александър Емилиянов Попчев
Aleksandar Emiliyanov Popchev
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-21 18:27:46Илияна Веселинова Менкаджиева
Iliyana Veselinova Menkadzhieva
БЪЛГАРИЯPartner
2010-04-21 18:27:46Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-04-21 18:27:46Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: Калоян Босилков Антов
2010-04-21 18:27:46Калоян Босилков Антов
Kaloyan Bosilkov Antov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: Рени Иванова Попчева
2010-04-21 18:27:46Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: Илияна Веселинова Менкаджиева
2010-04-21 18:27:46Илияна Веселинова Менкаджиева
Iliyana Veselinova Menkadzhieva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: Рени Иванова Попчева
2010-04-21 18:27:46Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Sell to: Александър Емилиянов Попчев
2010-04-21 18:27:46Александър Емилиянов Попчев
Aleksandar Emiliyanov Popchev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
500 Buy from: Рени Иванова Попчева
2009-05-14 15:39:59„Консепт фор ю”
„Konsept for yu”
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-05-14 15:39:59„Консепт фор ю” ЕООД
„Konsept for yu” EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Майстор Алекси Рилец 17
2009-05-14 15:39:59„Консепт фор ю” ЕООД
„Konsept for yu” EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Майстор Алекси Рилец 17
2009-05-14 15:39:59„Консепт фор ю” ЕООД
„Konsept for yu” EOOD
SubjectOfActivity
Търговия с продукти на интелектуална собственост, изработване на концепции, стратегии и тактики за развитие, консултантска дейност търговия с продукти на интелектуална собственост (патенти, лицензи, изработване на концепции, стратегии и тактики за развитие, консултантска дейност, подбор, мотивационни програми на персонал, обучения и коучинг на персонал, он-лайн търговия, организиране на събития, рекламна дейност, пазарни, поведенчески, психологически и други проучвания, анализи, изработка и търговия с рекламни материали, дизайн, консултации по придобивания и сливания, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно изискванията на действащото законодателство.
2009-05-14 15:39:59Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯManager
2009-05-14 15:39:59Рени Иванова Попчева
Reni Ivanova Popcheva
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата „Консепт фор ю” „Konsept for yu” (ЕИК: 200716069)
Check other registries about the company „Консепт фор ю” „Konsept for yu” (ID: 200716069)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate