Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 200706452)
Events with persons connected to the company ZAUBERMAHER BALGARIYA (ID: 200706452)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200706452)
Към 2019-10-18 04:31:53 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 04:31:53 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 20 обществени поръчки за 86 272 945,06 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-08 10:41:10ДИРЕКТ ИНВЕСТ
DIREKT INVEST
DebtorOverSecureClaim
2017-06-08 10:41:10ЗМБГ АД
ZMBG AD
DebtorOverSecureClaims
2017-06-08 10:41:10ЗМБГ
ZMBG
DebtorOverSecureClaim
2017-06-08 10:41:10БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009
BUL INVEST GRUP 2009
DebtorOverSecureClaim
2017-06-08 10:41:10ИНВЕСТБАНК
INVESTBANK
AtPawnCreditor
2017-06-08 10:41:10ЗМБГ АД
ZMBG AD
AtPawnCreditors
2016-05-19 16:15:52ДИРЕКТ ИНВЕСТ АД
DIREKT INVEST AD
DebtorOverSecureClaim
2016-05-19 16:15:52ЗМБГ АД
ZMBG AD
DebtorOverSecureClaims
2016-05-19 16:15:52ЗМБГ АД
ZMBG AD
DebtorOverSecureClaim
2016-05-19 16:15:52БУЛ ИНВЕСТ ГРУП 2009 АД
BUL INVEST GRUP 2009 AD
DebtorOverSecureClaim
2016-05-19 16:15:52ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
AtPawnCreditor
2016-05-19 16:15:52ЗМБГ АД
ZMBG AD
AtPawnCreditors
2015-11-10 16:33:04ДОЙЧИН СОТИРОВ ЧЕРЕШАРОВ
DOYCHIN SOTIROV CHERESHAROV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-11-09 10:29:28ДИРЕКТ ИНВЕСТ АД
DIREKT INVEST AD
DebtorOverSecureClaims
2015-11-09 10:29:28ИНВЕСТБАНК АД
INVESTBANK AD
AtPawnCreditors
2015-04-24 14:53:32АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
ANGEL VENTSISLAVOV IVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-04-24 14:53:32АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ
ANGEL VENTSISLAVOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-02 09:47:34ДАНИЕЛА АСЕНОВА СЛАВЧЕВА
DANIELA ASENOVA SLAVCHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-02-27 12:13:12“Бул Инвест Груп 2009” АД
“Bul Invest Grup 2009” AD
DebtorOverSecureClaims
2014-02-27 12:13:12ИнвестбанкАД
InvestbankAD
AtPawnCreditors
2011-04-08 15:22:03ЗМБГ
ZMBG
LegalForm
Акционерно дружество
2011-04-08 15:22:03ЗМБГ АД
ZMBG AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 КАРПУЗИЦА ул. ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ 55
2011-04-08 15:22:03Пламен Христов Костадинов
Plamen Hristov Kostadinov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-04-08 15:22:03ЗАУБЕРМАХЕР ДИЙНСТЛАЙСТУНГС - АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ
ZAUBERMAHER DIYNSTLAYSTUNGS - AKTSIENGEZELSHAFT
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2011-04-08 15:22:03ЗМБГ
ZMBG
Successor703
2011-01-05 10:28:45ДИРЕКТ ИНВЕСТ АД
DIREKT INVEST AD
DebtorOverSecureClaims
2011-01-05 10:28:45Банка Пиреос България АД
Banka Pireos Balgariya AD
AtPawnCreditors
2011-01-04 16:58:16Директ Инвест АД
Direkt Invest AD
DebtorOverSecureClaims
2011-01-04 16:58:16Банка Пиреос България АД
Banka Pireos Balgariya AD
AtPawnCreditors
2011-01-04 16:01:21Директ Инвест АД
Direkt Invest AD
DebtorOverSecureClaims
2011-01-04 16:01:21Банка Пиреос България АД
Banka Pireos Balgariya AD
AtPawnCreditors
2010-08-27 09:28:08ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ZAUBERMAHER BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1619 КАРПУЗИЦА ул.ЕВЛИЯ ЧЕЛЕБИ 55
2010-06-07 10:39:25ДИРЕКТ ИНВЕСТ АД
DIREKT INVEST AD
DebtorOverSecureClaims
2010-06-07 10:39:25БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД
BANKA PIREOS BALGARIYA AD
AtPawnCreditors
2010-05-03 14:02:36ФРАНК ДИКЕР
FRANK DIKER
АВСТРИЯDirector
2010-05-03 14:02:36ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МИНКОВА
DANIELA GEORGIEVA MINKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-14 13:58:51БЕРНАДЕТ ТРИЙБЛ
BERNADET TRIYBL
АВСТРИЯRepresentative
2009-05-14 13:58:51ГЕНКО ИВАНОВ ГЕНОВ
GENKO IVANOV GENOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-05-14 13:58:51БЕРНАДЕТ ТРИЙБЛ
BERNADET TRIYBL
АВСТРИЯDirector
2009-04-22 12:39:51ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ
ZAUBERMAHER BALGARIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-04-22 12:39:51ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ZAUBERMAHER BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1582 Дружба 2 ул. Полковник Хр. Арнаудов 8
2009-04-22 12:39:51ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ZAUBERMAHER BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ДРУГИ ОТПАДЪЦИ, ЧИСТОТА – СМЕТОСЪБИРАНЕ, РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, УЛИЧНО МИЕНЕ И МЕТЕНЕ, ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ДЕПА, ТЪРГОВИЯ С ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ, ПРЕРАБОТКА И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИ, ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЗАЛЕСЯВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА КОМПОСТ И ДРУГИ ОРГАНИЧНИ ПОЧВИ, ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗЛИЧНИ ПРОДУКТИ ОТ СИНТЕТИЧНИ МАТЕРИАЛИ, РЕЦИКЛИРАНЕ НА МЕТАЛИ И МЕТАЛНИ ОТПАДЪЦИ, РЕЦИКЛИРАНЕ НА СУРОВИНИ, ОБЩИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СТРОИТЕЛНИ И РАЗРУШИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ТЪРГОВИЯ С МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МАШИНИ, ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МАШИНИ, ТЪРГОВИЯ С РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МАШИНИ, ТЪРГОВИЯ С ГОРИВА, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, САНИТАРНИ АРТИКУЛИ И ИНСТАЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ТЪРГОВИЯ С МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ С ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ И ДОМАКИНСКО ОБОРУДВАНЕ, ТЪРГОВИЯ С ЦВЕТЯ И РАСТЕНИЯ, ТЪРГОВИЯ С УПОТРЕБЯВАНИ СТОКИ, ПОЕМАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА, ОБЩИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ И ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТРОИТЕЛНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ, ОБЩА СЪВЕТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО СЧЕТОВОДНИ, ФИНАНСОВИ И ДАНЪЧНИ ВРЪПРОСИ, ДЕЙНОСТИ ПО ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ПЛАНИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СЪВЕТНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА СТРОИТЕЛ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТИ, ОБРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ПРОДУКТИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, УСЛУГИ ПО ДЕПОНИРАНЕ, ИЗГАРЯНЕ И ДРУГИ МЕТОДИ НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ, ОБРАБОТКА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА БЕЗОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ХИГИЕНА (МИЕНЕ, МЕТЕНЕ НА УЛИЦИ), САНИРАНЕ НА СТАРИ ОТПАДЪЦИ И НЕРЕГУЛИРАНИ СМЕТИЩА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО СЪС СУРОВИНИ И ШРОТ, СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ТВЪРДИ И ТЕЧНИ ОТПАДЪЦИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СОРТИРАЩИ, РАЗРАБОТВАЩИ И ПРЕЧИСТВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ, ХИМИЧЕСКО-ФИЗИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ), ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – ВНОС, ИЗНОС КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ТЪРГОВСКИ ФИРМИ В ТОВА ЧИСЛО И ЧУЖДЕСТРАННИ ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА /БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО/, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОН.
2009-04-22 12:39:51СТАНИМИР ДОБРЕВ
STANIMIR DOBREV
АВСТРИЯRepresentative
2009-04-22 12:39:51РИХАРД ДОРНАУЕР
RIHARD DORNAUER
АВСТРИЯRepresentative
2009-04-22 12:39:51РИХАРД ДОРНАУЕР
RIHARD DORNAUER
АВСТРИЯDirector
2009-04-22 12:39:51СТАНИМИР ДОБРЕВ
STANIMIR DOBREV
АВСТРИЯDirector
2009-04-22 12:39:51ГЕНКО ИВАНОВ ГЕНОВ
GENKO IVANOV GENOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-22 12:39:51ЗАУБЕРМАХЕР ДИЙНСТЛАЙСТУНГС - АКЦИЕНГЕЗЕЛШАФТ
ZAUBERMAHER DIYNSTLAYSTUNGS - AKTSIENGEZELSHAFT
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2009-04-22 12:39:51ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ
ZAUBERMAHER BALGARIYA
TransformingCompany
2009-04-22 12:39:51ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ
ZAUBERMAHER BALGARIYA
Successor703

Проверки в други регистри за фирмата ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ ZAUBERMAHER BALGARIYA (ЕИК: 200706452)
Check other registries about the company ЗАУБЕРМАХЕР БЪЛГАРИЯ ZAUBERMAHER BALGARIYA (ID: 200706452)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate