Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГРУВЪР (ЕИК: 200673632)
Events with persons connected to the company GRUVAR (ID: 200673632)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200673632)
Към 2019-10-20 15:12:07 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-20 15:12:07 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-12-28 10:30:53ГРУВЪР ЕООД
GRUVAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул.КНЯЗ БОРИС І 111,БИЗНЕС ЦЕНТЪР
2012-12-28 10:30:53ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
VLADIMIR STANISLAVOV ANGELOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-12-28 10:30:53АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
AGRIYA GRUP HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-12-28 10:30:53ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
2012-12-28 10:30:53ГРУВЪР ЕООД
GRUVAR EOOD
SubjectOfActivity
Производство, преработка, изкупуване и търговия в страната и чужбина на всички видове селскостопанска продукция от растителен и животински произход; производство и търговия със зърнени храни и производи; мелничарска промишленост; складова дейност, търговско посредничество и агентство; комисионна, спедиционна и лизингова дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; архитектурна, проектантска и строителна дейност; инженеринг, бартер и реекспорт, търговска дейност - внос и износ в страната и чужбина, както и всяка друга незабранена дейност, за която не се изискват особени разрешения и няма ограничителен режим за извършването й в страната и чужбина.
2012-12-28 10:30:53АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД
AGRIYA GRUP HOLDING AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2012-06-18 15:24:19ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ТАНЕВА
DANIELA DIMITROVA TANEVA
Procurators
2011-12-28 19:47:24ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-28 19:47:24БАЙЧО ИВАНОВ БАХОВ
BAYCHO IVANOV BAHOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-12-28 19:47:24БАЙЧО ИВАНОВ БАХОВ
BAYCHO IVANOV BAHOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
2011-12-28 19:47:24ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: БАЙЧО ИВАНОВ БАХОВ
2011-12-28 19:47:24ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ
IVAN IVANOV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-05-11 14:58:49ГРУВЪР ЕООД
GRUVAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Генерал Тошево 9500 ул.Васил Априлов 9
2009-05-11 14:58:49ГРУВЪР ЕООД
GRUVAR EOOD
SubjectOfActivity
Производство на всякакъв вид селскостопанска продукция; преработка на селскостопанска продукция; съхранение и търговия със селскостопанска продукция, вкл.зърно; птицевъдство; растеневъдство; производство на разплодни яйца, стокови яйца и еднодневни пилета; публичен склад; семепроизводство; транспортна дейност в странта и чужбина; търговия с торове и препарати; покупка на всички видове стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; арендаторска дейност със земеделски земи; комисионни, спедиционни и превозни сделки,складови сделки, хотелиерство; ресторантьорство; туристически сделки, рекламни сделки, информационни сделки, доверено управление на капитала; консултантски услуги; сделки с интелектуална собственост.
2009-05-08 13:33:06ЕЛИТ-61 - ИВАН ИВАНОВ
ELIT-61 - IVAN IVANOV
TransferringEnterprise
2009-05-08 13:33:06ГРУВЪР
GRUVAR
AcquisitionEnterprise
2009-04-03 12:02:41ГРУВЪР
GRUVAR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-04-03 12:02:41ГРУВЪР ЕООД
GRUVAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Хасково 6300 Ком 2 Б
2009-04-03 12:02:41ГРУВЪР ЕООД
GRUVAR EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ УСЛУГИ /ИЗВЪН СЛУЧАИТЕ НА ЧЛ.2 Т.3 ОТ ТЗ/; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПОКУПКА, СТОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.
2009-04-03 12:02:41БАЙЧО ИВАНОВ БАХОВ
BAYCHO IVANOV BAHOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-04-03 12:02:41БАЙЧО ИВАНОВ БАХОВ
BAYCHO IVANOV BAHOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ГРУВЪР GRUVAR (ЕИК: 200673632)
Check other registries about the company ГРУВЪР GRUVAR (ID: 200673632)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate