Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ДЕЛФИН НЮЗ (ЕИК: 200663517)
Events with persons connected to the company DELFIN NYUZ (ID: 200663517)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200663517)
Към 2019-10-19 14:25:32 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 14:25:32 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-01-20 18:16:53БИ МЕДИА ГРУП
BI MEDIA GRUP
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2018-01-20 18:16:53ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-01-20 18:16:53ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-20 18:16:53ДАНЧО АНЕВ СТОЯНОВ
DANCHO ANEV STOYANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-20 18:16:53СТЕФАН АТАНАСОВ ТИХОМИРОВ
STEFAN ATANASOV TIHOMIROV
БЪЛГАРИЯDirector
2018-01-20 18:16:53ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
IVAN DIMITROV IVANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-07-01 22:30:24ЗЛАТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА НИКОЛАЕВА
ZLATELINA PLAMENOVA NIKOLAEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-02-24 21:48:05ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
IVELINA YORDANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-02-24 21:48:05ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
IVELINA YORDANOVA NIKOLOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-22 22:57:29АЙСЕХЕЛ ХАЙРЕДИН РУФИ - ХЮСМЕН
AYSEHEL HAYREDIN RUFI - HYUSMEN
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-05-22 22:57:29ВЕРА КИРИЛОВА АЛЕКСАНДРОВА
VERA KIRILOVA ALEKSANDROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-22 22:57:29ТИХОМИР ХРИСТОВ ПЕТРОВ
TIHOMIR HRISTOV PETROV
БЪЛГАРИЯDirector
2014-05-22 22:57:29АЙСЕХЕЛ ХАЙРЕДИН РУФИ - ХЮСМЕН
AYSEHEL HAYREDIN RUFI - HYUSMEN
БЪЛГАРИЯDirector
2013-03-18 16:18:07БИ МЕДИА ГРУП АД
BI MEDIA GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 Кракра 14 1
2012-03-13 12:41:30БИ МЕДИА ГРУП АД
BI MEDIA GRUP AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 пл.НАРОДНО СЪБРАНИЕ 9
2012-03-13 12:41:30БИ МЕДИА ГРУП АД
BI MEDIA GRUP AD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИЙНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПИ АР СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ, МАРКЕТИНГ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА РЕКЛАМАТА И МЕДИИТЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ - ИЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ /АУДИО, ВИДЕО И МУЛТИМЕДИЙНИ/ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧВАЩО ЗАЯВЯВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА РЕКЛАМНО ВРЕМЕ И РЕКЛАМНИ БЛОКОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОСТРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ПРЕДМЕТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - АВТОРСКИТЕ И СРОДНИТЕ ИМ ПРАВА, САМООХРАНА, ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-07-20 16:37:27Евгения Радославова Барекова
Evgeniya Radoslavova Barekova
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-07-20 16:37:27Евгения Радославова Барекова
Evgeniya Radoslavova Barekova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-09 15:32:23МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА БАРЕКОВА
MAGDALENA KOSTADINOVA BAREKOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-02-09 15:32:23МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА БАРЕКОВА
MAGDALENA KOSTADINOVA BAREKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-09 15:32:23ТИХОМИР НИКОЛОВ БАРЕКОВ
TIHOMIR NIKOLOV BAREKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-02-09 15:32:23НИКОЛАЙ ТИХОМИРОВ БАРЕКОВ
NIKOLAY TIHOMIROV BAREKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-26 10:12:21ДЕЛФИН НЮЗ
DELFIN NYUZ
LegalForm
Акционерно дружество
2009-03-26 10:12:21ДЕЛФИН НЮЗ АД
DELFIN NYUZ AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 район СРЕДЕЦ, пл.НАРОДНО СЪБРАНИЕ 9
2009-03-26 10:12:21ДЕЛФИН НЮЗ АД
DELFIN NYUZ AD
SubjectOfActivity
ОРГАНИЗИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕДИЙНИ И КОМУНИКАЦИОННИ СТРАТЕГИИ, ПИ АР СТРАТЕГИИ И АНАЛИЗИ, МАРКЕТИНГ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМУНИКАЦИИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗИ И КОНСУЛТАЦИИ В СФЕРАТА НА РЕКЛАМАТА И МЕДИИТЕ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ - ИЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ /АУДИО, ВИДЕО И МУЛТИМЕДИЙНИ/ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧВАЩО ЗАЯВЯВАНЕ И ЗАКУПУВАНЕ НА РЕКЛАМНО ВРЕМЕ И РЕКЛАМНИ БЛОКОВЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗПОСТРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА НА ПРЕДМЕТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ - АВТОРСКИТЕ И СРОДНИТЕ ИМ ПРАВА, САМООХРАНА, ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА НА ИМУЩЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И/ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ, СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-03-26 10:12:21ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ТЕРЗИЙСКИ
IVAN VESELINOV TERZIYSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-03-26 10:12:21ИВАН ВЕСЕЛИНОВ ТЕРЗИЙСКИ
IVAN VESELINOV TERZIYSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-26 10:12:21БОРИСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ
BORISLAV IVANOV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-26 10:12:21ИВА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА
IVA GEORGIEVA STOIMENOVA
БЪЛГАРИЯDirector

Проверки в други регистри за фирмата ДЕЛФИН НЮЗ DELFIN NYUZ (ЕИК: 200663517)
Check other registries about the company ДЕЛФИН НЮЗ DELFIN NYUZ (ID: 200663517)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate