Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 200641346)
Events with persons connected to the company FOTOVOLTAICHNI SISTEMI-BALGARIYA (ID: 200641346)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200641346)
Към 2019-10-22 14:42:21 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 14:42:21 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-06-22 23:16:43Петър Тонев Иванов
Petar Tonev Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-06-26 12:31:28КОТСЛОУ ТРЕЙДИНГ
KOTSLOU TREYDING
КИПЪРSoleCapitalOwner
2012-10-19 15:25:09ВЛАДИМИР ЦОЛОВ
VLADIMIR TSOLOV
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-10-19 15:25:09МИРОСЛАВ НОВАК
MIROSLAV NOVAK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2012-10-19 15:25:09Тони Димитров Иванов
Toni Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-19 15:25:09ВЛАДИМИР ЦОЛОВ
VLADIMIR TSOLOV
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2012-10-19 15:25:09МИРОСЛАВ НОВАК
MIROSLAV NOVAK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2012-10-18 16:52:18ВЕРРО КЕПИТЪЛ ЛИМИТИД
VERRO KEPITAL LIMITID
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)SoleCapitalOwner
2012-04-11 19:06:09ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ ЕАД
FOTOVOLTAICHNI SISTEMI-BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 81Б
2011-06-21 17:40:43ДЕРМОТТ КАМПЪНИ ЛТД.
DERMOTT KAMPANI LTD.
СЕЙШЕЛИSoleCapitalOwner
2011-03-09 14:48:42Тони Димитров Иванов
Toni Dimitrov Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-03-09 14:48:42ИРЖИ СОБЛ
IRZHI SOBL
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner
2010-11-24 17:27:10ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ ЕАД
FOTOVOLTAICHNI SISTEMI-BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 81Б
2010-11-03 17:41:49Мирослав Новак
Miroslav Novak
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-03 17:41:49Мирослав Новак
Miroslav Novak
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-29 16:29:41СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
SIMO NIKOLOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-12 17:01:03ВЛАДИМИР ЦОЛОВ
VLADIMIR TSOLOV
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2009-03-10 15:10:41ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ
FOTOVOLTAICHNI SISTEMI-BALGARIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2009-03-10 15:10:41ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ ЕАД
FOTOVOLTAICHNI SISTEMI-BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Димово 3750 ул. КОСТА ПЕТКОВ 4
2009-03-10 15:10:41ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ ЕАД
FOTOVOLTAICHNI SISTEMI-BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПОКУПКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ; СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРТОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, КАТО ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
2009-03-10 15:10:41ИГОР ИЛЕК
IGOR ILEK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАRepresentative
2009-03-10 15:10:41СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
SIMO NIKOLOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-03-10 15:10:41ИГОР ИЛЕК
IGOR ILEK
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАDirector
2009-03-10 15:10:41ВЛАДИМИР ЦОЛОВ
VLADIMIR TSOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-10 15:10:41СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
SIMO NIKOLOV SIMEONOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-10 15:10:41ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
FOTOVOLTAICHNI SISTEMI
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ FOTOVOLTAICHNI SISTEMI-BALGARIYA (ЕИК: 200641346)
Check other registries about the company ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ-БЪЛГАРИЯ FOTOVOLTAICHNI SISTEMI-BALGARIYA (ID: 200641346)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate