Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ДИАНА ХЪНТ (ЕИК: 200620100)
Events with persons connected to the company DIANA HANT (ID: 200620100)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200620100)
Към 2019-10-19 23:04:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 23:04:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-12-29 17:11:24Диана Хънт ЕООД
Diana Hant EOOD
DebtorOverSecureClaim
2016-12-29 17:11:24ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-12-29 17:11:24Обединена Българска Банка АД
Obedinena Balgarska Banka AD
AtPawnCreditor
2016-12-29 17:11:24ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
AtPawnCreditors
2016-12-29 16:55:18Солар Грийн Енерджи АД
Solar Griyn Enerdzhi AD
Pledgor
2016-12-29 16:55:18ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
Pledgors
2016-12-29 16:55:18Диана Хънт ЕООД
Diana Hant EOOD
SecuredClaimDebtor
2016-12-29 16:55:18ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
SecuredClaimDebtors
2016-12-29 16:55:18Обединена Българска Банка АД
Obedinena Balgarska Banka AD
PledgeCreditor
2016-12-29 16:55:18ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
PledgeCreditors
2016-11-05 22:50:52ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Околовръстен път 3
2016-11-05 22:50:52ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 Околовръстен път 3
2016-06-10 14:06:32СОЛАР ГРИЙН ЕНЕРДЖИ АД
SOLAR GRIYN ENERDZHI AD
Pledgor
2016-06-10 14:06:32ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
Pledgors
2016-06-10 14:06:32ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
SecuredClaimDebtor
2016-06-10 14:06:32ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
SecuredClaimDebtors
2016-06-10 14:06:32ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
PledgeCreditor
2016-06-10 14:06:32ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
PledgeCreditors
2016-06-10 13:50:40ДИАНА ХЪНТ
DIANA HANT
DebtorOverSecureClaim
2016-06-10 13:50:40ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
DebtorOverSecureClaims
2016-06-10 13:50:40ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
OBEDINENA BALGARSKA BANKA AD
AtPawnCreditor
2016-06-10 13:50:40ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
AtPawnCreditors
2015-08-14 23:13:59ДИАНА ХЪНТ
DIANA HANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2015-08-14 23:13:59Гинка Николова Върбакова
Ginka Nikolova Varbakova
БЪЛГАРИЯManager
2015-08-14 23:13:59Солар Грийн Енержди АД
Solar Griyn Enerzhdi AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2015-08-14 23:13:59Солар Грийн Енержди АД
Solar Griyn Enerzhdi AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3800 Buy from: Промабит АД
2012-05-23 08:45:49„Диана Хънт” ООД
„Diana Hant” OOD
DebtorOverSecureClaims
2012-05-23 08:45:49Пощова Банка, а.с., рег. No. 31340890, чрез клона си Пощова Банка, а.с. – клон Чешка Република, рег. No. 28992610
Poshtova Banka, a.s., reg. No. 31340890, chrez klona si Poshtova Banka, a.s. – klon CHeshka Republika, reg. No. 28992610
AtPawnCreditors
2012-05-22 10:22:01Промабит,а.с., рег. No. 63494248
Promabit,a.s., reg. No. 63494248
Pledgors
2012-05-22 10:22:01Диана Хънт ООД
Diana Hant OOD
SecuredClaimDebtors
2012-05-22 10:22:01Пощова Банка, а.с., рег. No. 31340890, чрез клона си Пощова Банка, а.с. – клон Чешка Република, рег. No. 28992610
Poshtova Banka, a.s., reg. No. 31340890, chrez klona si Poshtova Banka, a.s. – klon CHeshka Republika, reg. No. 28992610
PledgeCreditors
2012-02-10 16:02:37Диана Хънт ООД
Diana Hant OOD
DebtorOverSecureClaims
2012-02-10 16:02:37Хеско ООД
Hesko OOD
AtPawnCreditors
2012-02-10 15:54:16Диана Хънт ООД
Diana Hant OOD
DebtorOverSecureClaims
2012-02-10 15:54:16Железарни Весели АД
ZHelezarni Veseli AD
AtPawnCreditors
2012-02-10 12:27:58Диана Хънт ООД
Diana Hant OOD
DebtorOverSecureClaims
2012-02-10 12:27:58З-Груп АД
Z-Grup AD
AtPawnCreditors
2012-02-02 23:27:55ДИАНА ХЪНТ
DIANA HANT
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2012-02-02 23:27:55Теодора Николова Пайтакова
Teodora Nikolova Paytakova
БЪЛГАРИЯManager
2012-02-02 23:27:55Д-р по право инж. Зденек Земек
D-r po pravo inzh. Zdenek Zemek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2012-02-02 23:27:55Зденек Земек
Zdenek Zemek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2012-02-02 23:27:55Александър Земек
Aleksandar Zemek
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАManager
2012-02-02 23:27:55Промабит АД
Promabit AD
ЧЕШКА РЕПУБЛИКАPartner
2012-02-02 23:27:55Солар Грийн Енержди ЕАД
Solar Griyn Enerzhdi EAD
БЪЛГАРИЯPartner
2012-02-02 23:27:55СОЛАР ГРИЙН ЕНЕРДЖИ
SOLAR GRIYN ENERDZHI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-02-02 23:27:55Солар Грийн Енерджи ЕАД
Solar Griyn Enerdzhi EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3800 Sell to: Промабит АД
2011-12-07 17:08:26ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ТРИАДИЦА БЪЛГАРИЯ 111
2011-12-07 17:08:26ЕКАТЕРИНА ИЛИЕВА МАРЧОКОВА - СТОЯНОВА
EKATERINA ILIEVA MARCHOKOVA - STOYANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-12-07 17:08:26КИРИЛ ТОМОВ СТОЯНОВ
KIRIL TOMOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-12-07 17:08:26КИРИЛ ТОМОВ СТОЯНОВ
KIRIL TOMOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: СОЛАР ГРИЙН ЕНЕРДЖИ
2011-12-07 17:08:26СОЛАР ГРИЙН ЕНЕРДЖИ
SOLAR GRIYN ENERDZHI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: КИРИЛ ТОМОВ СТОЯНОВ
2011-12-07 17:08:26СОЛАР ГРИЙН ЕНЕРДЖИ
SOLAR GRIYN ENERDZHI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-09-20 17:13:07ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
SubjectOfActivity
организация, покупка на терени, проектиране, строеж, управление и експлоатация на технологии и енергийни обекта от възобновяеми и алтернативни източници-слънчеви, вятърни и др. електроцентрали, услуги в областта на алтернативните енергии, производство, пренос, разпределение и продажба на електрическа енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници, както и всяка друга незабранена от закона дейност.
2009-11-11 16:33:44КИРИЛ ТОМОВ СТОЯНОВ
KIRIL TOMOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯManager
2009-11-11 16:33:44КИРИЛ ТОМОВ СТОЯНОВ
KIRIL TOMOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2009-11-11 16:33:44МАЛИНА ИВАНОВА ВЪРБАКОВА
MALINA IVANOVA VARBAKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: КИРИЛ ТОМОВ СТОЯНОВ
2009-11-11 16:33:44КИРИЛ ТОМОВ СТОЯНОВ
KIRIL TOMOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МАЛИНА ИВАНОВА ВЪРБАКОВА
2009-02-23 13:15:06ДИАНА ХЪНТ
DIANA HANT
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2009-02-23 13:15:06ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 БОРОВО . 227 В
2009-02-23 13:15:06ДИАНА ХЪНТ ЕООД
DIANA HANT EOOD
SubjectOfActivity
• ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАВАМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТИ, ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ; • ПРОИЗВОДСТВО НА ДИВЕЧ И РИБА, ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ С ДИВЕЧОВО МЕСО, ДРЕБЕН ДИВЕЧ ( ФАЗАН, КЕКЛИК, ЯРЕБИЦА ); РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЖИВОТНИ ( ЕЛЕН ЛОПАТАР, ДИВА СВИНЯ ); ЛОВНИ И РИБОЛОВНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АРТИКУЛИ ОТ ДИВЕЧОВИ КОЖИ; • МАРКЕТИНГ, ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТ, РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ХОТЕЛИЕРСКА , ТУРИСТИЧЕСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТИ, ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ. • ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, КАТО ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ЩЕ СЕ СЧИТАТ КАТО ПРЕДПРИЯТИЕ, КОЕТО КАТО ПРЕДМЕТ И ОБЕМ ИЗИСКВА НЕГОВИТЕ ДЕЛА ДА СЕ ВОДЯТ ПО ТЪРГОВСКИ НАЧИН ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.1, АЛ.3 ОТ ТЗ.
2009-02-23 13:15:06МАЛИНА ИВАНОВА ВЪРБАКОВА
MALINA IVANOVA VARBAKOVA
Manager
2009-02-23 13:15:06МАЛИНА ИВАНАВА ВЪРБАКОВА
MALINA IVANAVA VARBAKOVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ДИАНА ХЪНТ DIANA HANT (ЕИК: 200620100)
Check other registries about the company ДИАНА ХЪНТ DIANA HANT (ID: 200620100)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate