Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СКАЙФИШ (ЕИК: 200602560)
Events with persons connected to the company SKAYFISH (ID: 200602560)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200602560)
Към 2019-10-21 23:26:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 23:26:08 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Има данни да е бенефициент на проекти по ПСРС 2014-2020
  The company is EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-12-04 16:10:03АЙ ДИ ИМПЕРИАЛ ООД
AY DI IMPERIAL OOD
Distraint
2017-12-04 16:10:03БИОЕНЕРКОМ ЕООД
BIOENERKOM EOOD
Distraints
2017-12-04 16:10:03ДЪРЖАВАТА - присъединен взискател
DARZHAVATA - prisaedinen vziskatel
Distraint
2017-12-04 16:10:03ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
GEORGI IVANOV NENOV
БЪЛГАРИЯDescription406
2017-08-11 16:50:22БИОЕНЕРКОМ ЕООД
BIOENERKOM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. НАЙЧО ЦАНОВ 172
2017-07-11 14:43:58БИОЕНЕРКОМ ЕООД
BIOENERKOM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 ул. НАЙЧО ЦАНОВ 172
2017-05-31 11:28:43БИОЕНЕРКОМ
BIOENERKOM
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2017-05-31 11:28:43БИОЕНЕРКОМ ЕООД
BIOENERKOM EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ТРОШЕВО 55 З
2017-05-31 11:28:43БИОЕНЕРКОМ ЕООД
BIOENERKOM EOOD
SubjectOfActivity
Производство на посевен и посадъчен материал;Първично производство на земеделска продукция от зърнено-житни, маслодайни, биоенергийни и технически култури;Производство на черупкови плодове от орехи, лешници и други;Покупко-продажба, замени и други разрешени от закона сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях;Извършване на всякаква друга търговска, комисионна, спедиторска, складова й производствена дейност, която не е забранена от действащите нормативни актове.
2017-05-31 11:28:43ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
GEORGI IVANOV NENOV
БЪЛГАРИЯManager
2017-05-31 11:28:43ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
GEORGI IVANOV NENOV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-05-31 11:28:43ГАЛИНА МИТКОВА ДИМИЕВА
GALINA MITKOVA DIMIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
2017-05-31 11:28:43ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
GEORGI IVANOV NENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ГАЛИНА МИТКОВА ДИМИЕВА
2017-05-31 11:28:43ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ
PLAMEN STEFANOV DIMIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4900 Sell to: ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
2017-05-31 11:28:43ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНОВ
GEORGI IVANOV NENOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4900 Buy from: ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ
2013-12-19 11:08:26БИОЕНЕРКОМ ООД
BIOENERKOM OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 ул. Петър Райчев 26
2013-12-19 11:08:26ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ
PLAMEN STEFANOV DIMIEV
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-19 11:08:26ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ
PLAMEN STEFANOV DIMIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-19 11:08:26ГАЛИНА МИТКОВА ДИМИЕВА
GALINA MITKOVA DIMIEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2013-12-19 11:08:26ЕЛ КОМЕРС ГРУП АД
EL KOMERS GRUP AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4900 Sell to: ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ
2013-12-19 11:08:26ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ДИМИЕВ
PLAMEN STEFANOV DIMIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
4900 Buy from: ЕЛ КОМЕРС ГРУП АД
2013-12-19 11:08:26ТЕОДОРА МИТКОВА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
TEODORA MITKOVA KARAIVANOVA-LAZAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ГАЛИНА МИТКОВА ДИМИЕВА
2013-12-19 11:08:26ГАЛИНА МИТКОВА ДИМИЕВА
GALINA MITKOVA DIMIEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ТЕОДОРА МИТКОВА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
2011-10-14 20:29:39ТЕОДОРА МИТКОВА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
TEODORA MITKOVA KARAIVANOVA-LAZAROVA
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-11 16:45:29СКАЙФИШ ООД
SKAYFISH OOD
SubjectOfActivity
Pибoвъдство - пpoизводство на зарибителен материал, селекция, отглеждане, заготовка, преработка, вътрешна и външнотърговска дейност на pибa и рибни продукти; Производство и търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция; Вътрешна, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт c всички видове стоки, суровини, материали и съоръжения; Комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност; Търговско, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина; Транспортна дейност у нас и в чужбина; Покупко-продажба у нас и в чужбина, замени и дpуги разрешени от закона сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, строеж и обзавеждане на недвижими имоти; Рекламна дейност; извършване на всякаква друга търговска, производствена и дейност, която не е забранена от действащите нормативни актове.
2010-12-11 16:45:29ТЕОДОРА МИТКОВА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
TEODORA MITKOVA KARAIVANOVA-LAZAROVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-11 16:45:29ХРИСТО МИНКОВ МИНКОВ
HRISTO MINKOV MINKOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ТЕОДОРА МИТКОВА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
2010-12-11 16:45:29ТЕОДОРА МИТКОВА КАРАИВАНОВА-ЛАЗАРОВА
TEODORA MITKOVA KARAIVANOVA-LAZAROVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: ХРИСТО МИНКОВ МИНКОВ
2009-02-10 17:29:40СКАЙФИШ
SKAYFISH
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-02-10 17:29:40СКАЙФИШ ООД
SKAYFISH OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Дългопол 9250 УЛ. ХРИСТО МИХАЙЛОВ 3 ОФИС 1
2009-02-10 17:29:40СКАЙФИШ ООД
SKAYFISH OOD
SubjectOfActivity
Pибoвъдство - пpoизводство на зарибителен материал, селекция, отглеждане, заготовка, преработка, вътрешна и външнотърговска дейност на pибa и рибни продукти; Производство и търговия с хранителни, промишлени и селскостопански стоки, преработка и продажба на селскостопанска и животинска продукция; Вътрешна, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт c всички видове стоки, суровини, материали и съоръжения; Комисионна, спедиторска, складова и лизингова дейност; Търговско, представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина; Транспортна дейност у нас и в чужбина; Покупко-продажба у нас и в чужбина, замени и дpуги разрешени от закона сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях, строеж и обзавеждане на недвижими имоти; Рекламна дейност; извършване на всякаква друга търговска, производствена и дейност, която не е забранена от действащите нормативни актове.
2009-02-10 17:29:40МАРИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
MARINKA DIMITROVA IVANOVA
Manager
2009-02-10 17:29:40ЕЛ КОМЕРС ГРУП АД
EL KOMERS GRUP AD
Partner
2009-02-10 17:29:40ХРИСТО МИНКОВ МИНКОВ
HRISTO MINKOV MINKOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата СКАЙФИШ SKAYFISH (ЕИК: 200602560)
Check other registries about the company СКАЙФИШ SKAYFISH (ID: 200602560)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate