Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 200385975)
Events with persons connected to the company MOST FINANS MENIDZHMANT (ID: 200385975)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200385975)
Към 2019-10-19 22:43:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 22:43:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-05-20 16:48:44МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД
MOST FINANS MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
Придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг и др.)
2013-12-17 15:07:13Веселин Юлиянов Балджиев
Veselin YUliyanov Baldzhiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-12-17 15:07:13Христо Георгиев Христов
Hristo Georgiev Hristov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-17 15:07:13Веселин Юлиянов Балджиев
Veselin YUliyanov Baldzhiev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-17 15:07:13Ани Петкова Ангелова - Султанова
Ani Petkova Angelova - Sultanova
БЪЛГАРИЯDirector
2013-12-17 15:07:13Радосвет Крумов Радев
Radosvet Krumov Radev
БЪЛГАРИЯDirector
2012-12-14 19:11:53ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
HRISTO GEORGIEV HRISTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-12-14 19:11:53PАДОСВЕТ КPУМОВ PАДЕВ
PADOSVET KPUMOV PADEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-30 13:22:16Божидар Дамянов Гергов
Bozhidar Damyanov Gergov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-12-30 13:22:16Тодор Георгиев Шукеров
Todor Georgiev SHukerov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-30 13:22:16Христо Георгиев Христов
Hristo Georgiev Hristov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-30 13:22:16Божидар Дамянов Гергов
Bozhidar Damyanov Gergov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-22 16:59:43МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД
MOST FINANS MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. Ситняково 23
2010-06-22 16:59:43МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД
MOST FINANS MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1505 бул. Ситняково 23
2008-11-20 16:40:48ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
HRISTO GEORGIEV HRISTOV
Director
2008-09-24 17:03:44МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ
MOST FINANS MENIDZHMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-09-24 17:03:44МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД
MOST FINANS MENIDZHMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ДЕНКОГЛУ 7
2008-09-24 17:03:44МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ АД
MOST FINANS MENIDZHMANT AD
SubjectOfActivity
ВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ; ВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРИДОБИТИ ВЗЕМАНИЯ; ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ ИЛИ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕТО НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ (ФАКТОРИНГ); УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ НА ТЪРГОВЦИ; СЪБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И РЕФЕРЕНЦИИ ОТНОСНО КРЕДИТОСПОСОБНОСТТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ (ЛИЗЕНЗИИ) НА СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ; ПРИДОБИВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В СТРАНАТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА, МЕДИАЦИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА ТЪРГОВЦИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОТСРОЧВАНЕ И РАЗСРОЧВАНЕ НА ТЕХНИ НЕОБСЛУЖВАНИ ВЗЕМАНИЯ, ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО (ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО), МАРКЕТИНГ И ХЕЛПДЕСК УСЛУГИ, ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТИ.
2008-09-24 17:03:44БОЖИДАР ДАМЯНОВ ГЕРГОВ
BOZHIDAR DAMYANOV GERGOV
Representative
2008-09-24 17:03:44ТОДОР ГЕОРГИЕВ ШУКЕРОВ
TODOR GEORGIEV SHUKEROV
Director
2008-09-24 17:03:44БОЖИДАР ДАМЯНОВ ГЕРГОВ
BOZHIDAR DAMYANOV GERGOV
Director
2008-09-24 17:03:44МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ШУКЕРОВА
MARIYA GEORGIEVA SHUKEROVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ MOST FINANS MENIDZHMANT (ЕИК: 200385975)
Check other registries about the company МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ MOST FINANS MENIDZHMANT (ID: 200385975)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate