Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията БОЛКАН СЕКЮРИТИС (ЕИК: 200357097)
Events with persons connected to the company BOLKAN SEKYURITIS (ID: 200357097)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200357097)
Към 2019-11-22 05:55:30 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-22 05:55:30 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2012-06-12 17:17:56Атанас Георгиев Калоферов
Atanas Georgiev Kaloferov
БЪЛГАРИЯLiquidator
2010-05-17 10:50:55БОЛКАН СЕКЮРИТИС ЕООД
BOLKAN SEKYURITIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ул. Димитър Хаджикоцев 4
2010-05-17 10:50:55АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАЛОФЕРОВ
ATANAS GEORGIEV KALOFEROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-05-17 10:50:55БОЛКАН СЕКЮРИТИС ЕООД
BOLKAN SEKYURITIS EOOD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА, АГЕНТСТВО И КОМИСИОНЕРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ, АКО СЕ ИЗИСКВА РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА НЯКОЯ ДЕЙНОСТ, ТАЗИ ДЕЙНОСТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ТАКАВА РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.
2009-12-01 09:18:19БОЛКАН СЕКЮРИТИС ЕООД
BOLKAN SEKYURITIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 пл. ЙОАН ПАВЕЛ ІІ 1, Бизнес център България 2000
2009-12-01 09:18:19АТАНАС ГЕОРГИЕВ КАЛОФЕРОВ
ATANAS GEORGIEV KALOFEROV
БЪЛГАРИЯManager
2008-09-05 12:44:33БОЛКАН СЕКЮРИТИС
BOLKAN SEKYURITIS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-09-05 12:44:33БОЛКАН СЕКЮРИТИС ЕООД
BOLKAN SEKYURITIS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 площад. ЙОАН ПАВЕЛ ІІ 1, Бизнес Център България 2000
2008-09-05 12:44:33БОЛКАН СЕКЮРИТИС ЕООД
BOLKAN SEKYURITIS EOOD
SubjectOfActivity
ПРИЕМАНИ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНЕ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ НА КЛИЕНТ; ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОДАЖБА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНИМО ЗАДЪЛЖИНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СОБСТСТВЕНА СМЕТКА, КАКТО И НА СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ: СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКИ НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ ( ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ) И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ УСЛУГИ НАТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА/ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРЕДОСТАВЯ ЗАЕМА, УЧАСТВА В СДЕЛКАТА ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА; КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСТО КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВАНИЯ И ПОКУПКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОКОЛКОТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ; ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С БАЗОВИЯ АКТИВ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЧЛ.3,Т.2,Б.Г, Д, Е И И ОТ ЗПФИ, ДОКОЛКОТО СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИЗБРОЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЧЛ.5, АЛ.2, Т.1, 2, 4, 5 И 7 АЛ.3, Т.1-5 ОТ ЗПФИ.
2008-09-05 12:44:33ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ КАРАИВАНОВ
VASIL PLAMENOV KARAIVANOV
Manager
2008-09-05 12:44:33СТАМЕН СТАНОЕВ ТАСЕВ
STAMEN STANOEV TASEV
Manager
2008-09-05 12:44:33ДЖИ ЕФ ЕН ИНВЕСТМЪНТС ООД
DZHI EF EN INVESTMANTS OOD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата БОЛКАН СЕКЮРИТИС BOLKAN SEKYURITIS (ЕИК: 200357097)
Check other registries about the company БОЛКАН СЕКЮРИТИС BOLKAN SEKYURITIS (ID: 200357097)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate