Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД (ЕИК: 200312190)
Events with persons connected to the company NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID (ID: 200312190)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200312190)
Към 2019-10-16 22:58:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 22:58:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-30 13:18:30НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ ЙОЧЕВСКИ
NIKOLAY DRAGOMIROV YOCHEVSKI
БЪЛГАРИЯManager
2017-03-30 13:18:30НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ ЙОЧЕВСКИ
NIKOLAY DRAGOMIROV YOCHEVSKI
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-30 13:18:30ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ПЛУГЧИЕВ
ILIYAN VASILEV PLUGCHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ ЙОЧЕВСКИ
2017-03-30 13:18:30НИКОЛАЙ ДРАГОМИРОВ ЙОЧЕВСКИ
NIKOLAY DRAGOMIROV YOCHEVSKI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ПЛУГЧИЕВ
2016-09-19 12:28:45ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ПЛУГЧИЕВ
ILIYAN VASILEV PLUGCHIEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-09-19 12:28:45ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ПЛУГЧИЕВ
ILIYAN VASILEV PLUGCHIEV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-09-19 12:28:45ИЛИЯН ВАСИЛЕВ ПЛУГЧИЕВ
ILIYAN VASILEV PLUGCHIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Глобъл Уест Шумен ЕООД
2016-08-05 11:52:57НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ЕООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1750 МЛАДОСТ-1 12А
2016-08-05 11:52:57ТИХОМИР СИМЕОНОВ САВЧЕВ
TIHOMIR SIMEONOV SAVCHEV
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-07 00:08:15НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ЕООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Асен 38
2016-07-07 00:08:15НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ЕООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Асен 38 . .
2016-07-07 00:08:15Генади Николаев Николов
Genadi Nikolaev Nikolov
БЪЛГАРИЯManager
2016-07-07 00:08:15Глобъл Уест Шумен
Global Uest SHumen
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-07-07 00:08:15Теодора Василева Колчева
Teodora Vasileva Kolcheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: Глобъл Уест Шумен
2016-07-07 00:08:15Глобъл Уест Шумен
Global Uest SHumen
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: Теодора Василева Колчева
2015-11-24 09:24:43С И Д КОМЕРСИАЛ ООД
S I D KOMERSIAL OOD
Distraints
2015-11-18 14:36:56ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЧЕВА
TEODORA VASILEVA KOLCHEVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2013-03-19 17:07:44Павлос Метис
Pavlos Metis
КИПЪРManager
2012-06-22 10:50:34НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2012-06-22 10:50:34НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ЕООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул. Витоша 18А
2012-06-22 10:50:34ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЧЕВА
TEODORA VASILEVA KOLCHEVA
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-06-22 10:50:34Александрос Александру
Aleksandros Aleksandru
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: Теодора Василева Колчева
2012-06-22 10:50:34Теодора Василева Колчева
Teodora Vasileva Kolcheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: Александрос Александру
2012-02-08 18:15:20ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЧЕВА
TEODORA VASILEVA KOLCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2012-02-08 18:15:20ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЧЕВ
GEORGI VASILEV KOLCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЧЕВА
2012-02-08 18:15:20ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЧЕВА
TEODORA VASILEVA KOLCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЧЕВ
2010-12-29 10:41:30НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АНТИМ 1 57
2010-12-20 20:30:38НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Пловдив 4000 Тракия 203 Б
2010-12-20 20:30:38НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID OOD
SubjectOfActivity
Покупко - продажба на недвижими имоти с цел препродажба, отдаване под наем или собствено ползване; управление на недвижими имоти, покупка на финансови активи; извършване на строителни и монтажни дейности; импорт и експорт; консултантски и посреднически услуги; рекламна дейност, финансиране на дъщерни компании, транспортна дейност, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги /след лиценз/, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
2010-12-20 20:30:38АЛЕКСАНДРОС АЛЕКСАНДРУ
ALEKSANDROS ALEKSANDRU
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-20 20:30:38ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЧЕВА
TEODORA VASILEVA KOLCHEVA
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-20 20:30:38ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЧЕВ
GEORGI VASILEV KOLCHEV
БЪЛГАРИЯPartner
2010-12-20 20:30:38ПАВЛОС МЕТИС
PAVLOS METIS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЧЕВА
2010-12-20 20:30:38ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА КОЛЧЕВА
TEODORA VASILEVA KOLCHEVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ПАВЛОС МЕТИС
2010-12-20 20:30:38ПАВЛОС МЕТИС
PAVLOS METIS
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЧЕВ
2010-12-20 20:30:38ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЧЕВ
GEORGI VASILEV KOLCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: ПАВЛОС МЕТИС
2010-12-20 20:30:38АЛЕКСАНДРОС АЛЕКСАНДРУ
ALEKSANDROS ALEKSANDRU
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Sell to: ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЧЕВ
2010-12-20 20:30:38ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЧЕВ
GEORGI VASILEV KOLCHEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1250 Buy from: АЛЕКСАНДРОС АЛЕКСАНДРУ
2010-12-06 17:55:19НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ВИТОША 18
2010-12-06 17:55:19НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID OOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Витоша 18
2010-12-06 17:55:19Теодора Василева Колчева
Teodora Vasileva Kolcheva
БЪЛГАРИЯManager
2008-08-05 17:00:46НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-08-05 17:00:46НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11-ти АВГУСТ 1
2008-08-05 17:00:46НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД ООД
NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID OOD
SubjectOfActivity
Покупко - продажба на недвижими имоти с цел препродажба, отдаване под наем или собствено ползване; управление на недвижими имоти, покупка на финансови активи; извършване на строителни и монтажни дейности; импорт и експорт; консултантски и посреднически услуги; рекламна дейност, финансиране на дъщерни компании, транспортна дейност, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.
2008-08-05 17:00:46АЛЕКСАНДРОС АЛЕКСАНДРУ
ALEKSANDROS ALEKSANDRU
Manager
2008-08-05 17:00:46ПАВЛОС МЕТИС
PAVLOS METIS
Manager
2008-08-05 17:00:46ПАВЛОС МЕТИС
PAVLOS METIS
Partner
2008-08-05 17:00:46АЛЕКСАНДРОС АЛЕКСАНДРУ
ALEKSANDROS ALEKSANDRU
Partner

Проверки в други регистри за фирмата НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID (ЕИК: 200312190)
Check other registries about the company НАЙС ДЕЙ ДИВЕЛОПЪРС ЛИМИТИД NAYS DEY DIVELOPARS LIMITID (ID: 200312190)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate