Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията КАПИТАЛ И ФИНАНСИ (ЕИК: 200288921)
Events with persons connected to the company KAPITAL I FINANSI (ID: 200288921)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200288921)
Към 2019-10-20 19:28:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-20 19:28:17 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-08-18 15:09:55КАПИТАЛ И ФИНАНСИ ЕАД
KAPITAL I FINANSI EAD
SuspendProceedings
2016-07-22 17:59:10КАПИТАЛ И ФИНАНСИ ЕАД
KAPITAL I FINANSI EAD
SuspendProceedings
2015-04-27 16:39:07КАПИТАЛ И ФИНАНСИ ЕАД
KAPITAL I FINANSI EAD
HoldProceedings
2015-04-27 16:39:07КАПИТАЛ И ФИНАНСИ ЕАД
KAPITAL I FINANSI EAD
GeneralSeizure
2015-04-27 16:39:07КАПИТАЛ И ФИНАНСИ ЕАД
KAPITAL I FINANSI EAD
DeclareBankrupt
2015-02-17 15:14:37ЦВЕТАН СТЕФАНОВ БАНКОВ
TSVETAN STEFANOV BANKOV
Trustees
2015-02-17 14:38:38КАПИТАЛ И ФИНАНСИ ЕАД
KAPITAL I FINANSI EAD
OpenProccedings
2015-02-17 14:38:38КАПИТАЛ И ФИНАНСИ ЕАД
KAPITAL I FINANSI EAD
InsolvencyData
2013-10-07 16:32:25ЦВЕТАН СТЕФАНОВ БАНКОВ
TSVETAN STEFANOV BANKOV
Trustees
2013-06-03 17:15:35КАПИТАЛ И ФИНАНСИ
KAPITAL I FINANSI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2013-06-03 17:15:35Кокейта Груп Лимитид
Kokeyta Grup Limitid
ВИРДЖИНСКИ О-ВИ(бр.)SoleCapitalOwner
2013-03-12 17:19:01Мирена Николаева Друмева
Mirena Nikolaeva Drumeva
БЪЛГАРИЯDirector
2008-08-04 09:07:06КАПИТАЛ И ФИНАНСИ
KAPITAL I FINANSI
LegalForm
Акционерно дружество
2008-08-04 09:07:06КАПИТАЛ И ФИНАНСИ АД
KAPITAL I FINANSI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1517 УЛ. БЕСАРАБИЯ 114
2008-08-04 09:07:06КАПИТАЛ И ФИНАНСИ АД
KAPITAL I FINANSI AD
SubjectOfActivity
ОТПУСКАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЕМИ /ФИНАНСИРАНЕ/ СЪС СРЕДСТВА, КОИТО НЕ СА НАБРАНИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЛОГОВЕ ИЛИ ДРУГИ ВЪЗСТАНОВИМИ СРЕДСТВА, ЛИЗИНГ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПОКУПКА НА ВЗЕМАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТАВКА НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПОЕМАНЕ НА РИСКА ОТ СЪБИРАНЕ НА ТЕЗИ ВЗЕМАНИЯ /ФАКТОРИНГ/, ПРИДОБИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ, КОНСУЛТАЦИИ И АНАЛИЗИ НА ДРУЖЕСТВА, ОТНОСНО ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ИМ, КАПИТАЛОВАТА ИМ СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, ОТНОСНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА И СДЕЛКИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КАТО ЦЕНОВИ РАЗРАБОТКИ, ПАЗАРНИ ОЦЕНКИ, ПРАВНО-КОНСУЛТАНТСКИ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ СДЕЛКИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА
2008-08-04 09:07:06ГЕОРГИ АНТОНОВ ТОПАЛОВ
GEORGI ANTONOV TOPALOV
Representative
2008-08-04 09:07:06ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОНЕВ
VENTSISLAV GEORGIEV BONEV
Representative
2008-08-04 09:07:06КРИСТАЛИНА ЖИВКОВА ГРИГОРОВА
KRISTALINA ZHIVKOVA GRIGOROVA
Representative
2008-08-04 09:07:06РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА КАЙДЖИЕВА
RALITSA GEORGIEVA KAYDZHIEVA
Director
2008-08-04 09:07:06ГЕОРГИ АНТОНОВ ТОПАЛОВ
GEORGI ANTONOV TOPALOV
Director
2008-08-04 09:07:06ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОНЕВ
VENTSISLAV GEORGIEV BONEV
Director
2008-08-04 09:07:06БИЛЯНА ТРАЙКОВА ШОПОВА
BILYANA TRAYKOVA SHOPOVA
Director
2008-08-04 09:07:06КРИСТАЛИНА ЖИВКОВА ГРИГОРОВА
KRISTALINA ZHIVKOVA GRIGOROVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата КАПИТАЛ И ФИНАНСИ KAPITAL I FINANSI (ЕИК: 200288921)
Check other registries about the company КАПИТАЛ И ФИНАНСИ KAPITAL I FINANSI (ID: 200288921)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate