Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ (ЕИК: 200242475)
Events with persons connected to the company HIDROSTROY - BETONI (ID: 200242475)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200242475)
Към 2019-11-12 08:35:38 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-12 08:35:38 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-03-28 14:13:51ВИЛА МАРЕ - ВАРНА ЕООД
VILA MARE - VARNA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1309 Илинден 56 А
2017-03-28 14:13:51ВИЛА МАРЕ - ВАРНА ЕООД
VILA MARE - VARNA EOOD
SubjectOfActivity
Строеж, покупка или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска дейност; вътрешен и международен туризъм; експлоатация на заведения за обществено хранене; питейни заведения, спортни и атракционни обекти и съоръжения; търговско представителство и посредничество, комисионерство, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон.
2017-03-28 14:13:51„ВИЛА МАРЕ ИНВЕСТМЪНТ”
„VILA MARE INVESTMANT”
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2017-03-28 14:13:51МАВЕЛИ
MAVELI
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Sell to: „ВИЛА МАРЕ ИНВЕСТМЪНТ”
2017-03-28 14:13:51„ВИЛА МАРЕ ИНВЕСТМЪНТ”
„VILA MARE INVESTMANT”
БЪЛГАРИЯShareTransfer
5000 Buy from: МАВЕЛИ
2016-12-12 17:18:24Ирина Красимирова Ахлквист-Докова
Irina Krasimirova Ahlkvist-Dokova
БЪЛГАРИЯManager
2016-11-03 17:22:12ВИЛА МАРЕ - ВАРНА
VILA MARE - VARNA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-11-03 17:22:12МАВЕЛИ АД
MAVELI AD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-11-03 17:22:12Антон Юлиянов Антонов
Anton YUliyanov Antonov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: МАВЕЛИ АД
2016-11-03 17:22:12МАВЕЛИ АД
MAVELI AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: Антон Юлиянов Антонов
2015-01-12 16:19:21ВИЛА МАРЕ - ВАРНА
VILA MARE - VARNA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2015-01-12 16:19:21ВИЛА МАРЕ - ВАРНА ООД
VILA MARE - VARNA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 Св. Константин и Елена 66 5
2015-01-12 16:19:21МАЯ ВЕСКОВА ЖЕЛЕВА
MAYA VESKOVA ZHELEVA
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-12 16:19:21АНТОН ЮЛИЯНОВ АНТОНОВ
ANTON YULIYANOV ANTONOV
БЪЛГАРИЯManager
2015-01-12 16:19:21Мавели АД
Maveli AD
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-12 16:19:21Антон Юлиянов Антонов
Anton YUliyanov Antonov
БЪЛГАРИЯPartner
2015-01-12 16:19:21ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
SoleCapitalOwner
2015-01-12 16:19:21ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3300 Sell to: Мавели АД
2015-01-12 16:19:21Мавели АД
Maveli AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
3300 Buy from: ХИДРОСТРОЙ АД
2015-01-12 16:19:21ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Sell to: Антон Юлиянов Антонов
2015-01-12 16:19:21ВИЛА МАРЕ - ВАРНА ООД
VILA MARE - VARNA OOD
SubjectOfActivity
РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ; ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ; ПИТЕЙНИ ЗАВЕДЕНИЯ, СПОРТНИ И АТРАКЦИОННИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ; ПРОМИШЛЕНИ ИНСТАЛАЦИИ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА ИЛИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ; ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; КОМИСИОННА, СКЛАДОВА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, МАШИНИ И ДРУГА ТЕХНИКА; МАРКЕТИНГ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НА ДОМАКИНСКА, БИТОВА И ПРОМИШЛЕНА ТЕХНИКА; ПРОДАЖБА НА ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ; ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛ И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ; ПРОИЗВОДСТВО И ПОКУПКА НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, МАШИНИ, АВТОМОБИЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ДРУГИ СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД НА ЕДРО И ДРЕБНО; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА ИЛИ СЛЕД ЛИЦЕНЗИРАНЕ, ТАМ КЪДЕТО Е НЕОБХОДИМО ПО НОРМАТИВЕН АКТ.
2015-01-12 16:19:21Антон Юлиянов Антонов
Anton YUliyanov Antonov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1700 Buy from: ХИДРОСТРОЙ АД
2008-07-31 14:47:24ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ ЕООД
HIDROSTROY - BETONI EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ, ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ БЕТОНИ, БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СЪОРАЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ, ТЪРГОВИЯ С БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, УСКОРИТЕЛИ, ПОДОБРИТЕЛИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СЪСТАВКИ ЗА СПЕЦИАЛНИ БЕТОНИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ПОЛЗА НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА БЕТОНИ, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ И ИНЖИНЕРИНГОВАТА ДЕЙНОСТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ БЕТОНИ, БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2008-06-16 16:07:33ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ
HIDROSTROY - BETONI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-16 16:07:33ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ ЕООД
HIDROSTROY - BETONI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 УЛ. АНДРЕЙ САХАРОВ 1
2008-06-16 16:07:33ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ ЕООД
HIDROSTROY - BETONI EOOD
SubjectOfActivity
ПРОИЗОВДСТВО НА БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ, ИНЖИНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ БЕТОНИ, БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СЪОРАЖЕНИЯТА ЗА ПРОИЗОВДСТВОТО ИМ, ТЪРГОВИЯ С БЕТОН, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОН И БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ, УСКОРИТЕЛИ, ПОДОБРИТЕЛИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ СЪСТАВКИ ЗА СПЕЦИАЛНИ БЕТОНИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ПОЛЗА НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА В ОБЛАСТТА НА ПРОИЗВДСТВОТО НА БЕТОНИ, БЕТОНОВИ СМЕСИ, БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ И ИНЖИНЕРИНГОВАТА ДЕЙНОСТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИТЕ БЕТОНИ, БЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И БЕТОНОВИТЕ ИЗДЕЛИЯ С ПРОМИШЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
2008-06-16 16:07:33ИЛИЯН МИХАЙЛОВ ВЕЛИКОВ
ILIYAN MIHAYLOV VELIKOV
Manager
2008-06-16 16:07:33ХИДРОСТРОЙ АД
HIDROSTROY AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ HIDROSTROY - BETONI (ЕИК: 200242475)
Check other registries about the company ХИДРОСТРОЙ - БЕТОНИ HIDROSTROY - BETONI (ID: 200242475)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate