Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АСТРА ИНВЕСТМЪНТ (ЕИК: 200235947)
Events with persons connected to the company ASTRA INVESTMANT (ID: 200235947)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200235947)
Към 2019-10-19 06:45:00 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 06:45:00 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2011-04-05 15:23:57Десислава Иванова Тошева
Desislava Ivanova Tosheva
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-03-18 08:36:48Десислава Иванова Тошева
Desislava Ivanova Tosheva
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-03-18 08:36:48Десислава Иванова Тошева
Desislava Ivanova Tosheva
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-28 10:10:27ЛЮБОМИР БОРИСОВ МИТОВ
LYUBOMIR BORISOV MITOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-06-11 14:33:29РОСТИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ БАНЧЕВ
ROSTISLAV LYUBOMIROV BANCHEV
Procurators
2008-07-04 14:08:02ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
Procurators
2008-06-24 14:07:52АСТРА ИНВЕСТМЪНТ
ASTRA INVESTMANT
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-24 14:07:52АСТРА ИНВЕСТМЪНТ АД
ASTRA INVESTMANT AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. СРЕДНА ГОРА 49
2008-06-24 14:07:52АСТРА ИНВЕСТМЪНТ АД
ASTRA INVESTMANT AD
SubjectOfActivity
ПРЕДОСТАВЯНЕТО И ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ, А ИМЕННО: ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕЖДАНИЯ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ НА КЛИЕНТ, ПРЕДЛАГАНЕ НА ПЪЛВОНАЧАЛНА ПРОДАЖБА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ БЕЗ БЕЗУСЛОВНО И НЕОТМЕНИМО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, А ИМЕННО: СЪХРАНЯВАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СМЕТКА НА КЛИЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПЕЧИТЕЛСКА ДЕЙНОСТ(ДЪРЖАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НА ПАРИ НА КЛИЕНТИ В ДЕПОЗИТАРНА ИНСТИТУЦИЯ) И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ УСЛУГИ КАТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПАРИЧНИ СЛЕДСТВА/ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАЕМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СДЕЛКИ С ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРЕДОСТАВЯ ЗАЕМА, УЧАСТВА В СДЕЛКАТА ПРИ УСЛОВИЯ И ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕНИ С НАРЕДБА, КОНСУЛТАЦИИ НА ДРУЖЕСТВА ОТНОСНО КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА, ПРОМИШЛЕНАТА СТРАТЕГИЯ И СВЪРЗАНИ С ТОВА ВЪПРОСИ, КАКТО И КОНСУЛТАЦИИ И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛИВАНИЯ И ПОКУПКА НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ЧУЖДЕСТРАННИ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОКОЛКОТО ТЕ СА СВЪРЗАНИ С ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ ИЛИ ДРУГИ ФОРМИ НА ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ, СВЪРЗАНИ СЪС СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, УСЛУГИ ПО ВСИЧКИ ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С БАЗОВИЯ АКТИВ НА ДЕРИВАТИВНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ОТНОСНО ВИДА НА ТЕЗИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪВ ВРЪЗКА С ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ УСЛУГИ И ДЕЙНОСТИ.
2008-06-24 14:07:52ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
DESISLAVA IVANOVA YORDANOVA
Representative
2008-06-24 14:07:52ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА
DESISLAVA IVANOVA YORDANOVA
Director
2008-06-24 14:07:52ИВАН ЛЮБОМИРОВ МАРКОВ
IVAN LYUBOMIROV MARKOV
Director
2008-06-24 14:07:52СОНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
SONYA GEORGIEVA PETROVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата АСТРА ИНВЕСТМЪНТ ASTRA INVESTMANT (ЕИК: 200235947)
Check other registries about the company АСТРА ИНВЕСТМЪНТ ASTRA INVESTMANT (ID: 200235947)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate