Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АКВА КУУЛ (ЕИК: 200157893)
Events with persons connected to the company AKVA KUUL (ID: 200157893)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200157893)
Към 2019-10-16 12:25:18 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 12:25:18 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-08-12 16:29:44АКВА КУУЛ АД
AKVA KUUL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул. Цариградско шосе 48-50
2015-08-12 16:29:44ВЛАДИСЛАВ РОСТИСЛАВОВ ЛАЗОВ
VLADISLAV ROSTISLAVOV LAZOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-08-12 16:29:44МЕТОДИ АНТОНОВ ПРОДАНОВ
METODI ANTONOV PRODANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2015-08-12 16:29:44АНТОНИЯ ПЕТКОВА ИВАНОВА
ANTONIYA PETKOVA IVANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2015-08-12 16:29:44ВЛАДИСЛАВ РОСТИСЛАВОВ ЛАЗОВ
VLADISLAV ROSTISLAVOV LAZOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-08 14:00:41АКВА КУУЛ АД
AKVA KUUL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ ул. НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 20
2010-10-07 17:10:46АКВА КУУЛ АД
AKVA KUUL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 12-16
2010-10-07 17:10:46Антония Петкова Иванова
Antoniya Petkova Ivanova
БЪЛГАРИЯDirector
2009-01-05 16:45:05АКВА КУУЛ АД
AKVA KUUL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул. ДРАГАН ЦАНКОВ 12-16
2009-01-05 16:45:05ВЛАДИСЛАВ РОСТИСЛАВОВ ЛАЗОВ
VLADISLAV ROSTISLAVOV LAZOV
Representative
2009-01-05 16:45:05МЕТОДИ АНТОНОВ ПРОДАНОВ
METODI ANTONOV PRODANOV
Director
2009-01-05 16:45:05ВЛАДИСЛАВ РОСТИСЛАВОВ ЛАЗОВ
VLADISLAV ROSTISLAVOV LAZOV
Director
2008-06-06 13:58:22АКВА КУУЛ
AKVA KUUL
LegalForm
Акционерно дружество
2008-06-06 13:58:22АКВА КУУЛ АД
AKVA KUUL AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 26
2008-06-06 13:58:22АКВА КУУЛ АД
AKVA KUUL AD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗГРАЖДАНЕ И ПРОДАЖБА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНА И ОТПАДЪЧНА ВОДА; КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ, СВЪРЗАНА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ПРЕЧЕСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ ЗА ПИТЕЙНА И ОТПАДЪЧНА ВОДА; ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМНИ СЪОРАЖЕНИЯ И СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ВЕЦ; ПРЕЧИСТВАНЕ НА ПОЧВИ, ВОДИ И УТАЙКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ - ХАУ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА СТРОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
2008-06-06 13:58:22ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
IVAYLO PLAMENOV IVANOV
Representative
2008-06-06 13:58:22ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ
IVAYLO PLAMENOV IVANOV
Director
2008-06-06 13:58:22АНИ МАРИНОВА ИВАНОВА
ANI MARINOVA IVANOVA
Director
2008-06-06 13:58:22РОСЕН ВАСИЛЕВ МИЛАНОВ
ROSEN VASILEV MILANOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата АКВА КУУЛ AKVA KUUL (ЕИК: 200157893)
Check other registries about the company АКВА КУУЛ AKVA KUUL (ID: 200157893)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate