Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията АКВА БЕЛУГА (ЕИК: 200155675)
Events with persons connected to the company AKVA BELUGA (ID: 200155675)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200155675)
Към 2019-10-21 06:04:03 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 06:04:03 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-07-25 15:32:35ТОДОР АНДОНОВ ТОДОРОВ
TODOR ANDONOV TODOROV
БЪЛГАРИЯLiquidator
2011-03-31 09:27:46АКВА БЕЛУГА
AKVA BELUGA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2011-03-31 09:27:46Атанас Ангелов Чобанов
Atanas Angelov CHobanov
БЪЛГАРИЯManager
2011-03-31 09:27:46ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
ESETRA - KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2011-03-31 09:27:46Симо Николов Симеонов
Simo Nikolov Simeonov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
14900 Sell to: ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
2011-03-31 09:27:46ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
ESETRA - KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
14900 Buy from: Симо Николов Симеонов
2011-03-31 09:27:46Матей Василев Матеев
Matey Vasilev Mateev
БЪЛГАРИЯShareTransfer
9000 Sell to: ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
2011-03-31 09:27:46ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
ESETRA - KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
9000 Buy from: Матей Василев Матеев
2011-03-31 09:27:46Мирослав Василев Шопов
Miroslav Vasilev SHopov
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6000 Sell to: ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
2011-03-31 09:27:46ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
ESETRA - KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
6000 Buy from: Мирослав Василев Шопов
2011-03-31 09:27:46Мирослава Илиева Лозанова
Miroslava Ilieva Lozanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Sell to: ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
2011-03-31 09:27:46ЕСЕТРА - КОМЕРС ЕООД
ESETRA - KOMERS EOOD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
100 Buy from: Мирослава Илиева Лозанова
2008-12-08 10:25:57СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
SIMO NIKOLOV SIMEONOV
Partner
2008-12-08 10:25:57МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ШОПОВ
MIROSLAV VASILEV SHOPOV
Partner
2008-12-08 10:25:57МАТЕЙ ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ
MATEY VASILEV MATEEV
Partner
2008-12-08 10:25:57МАТЕЙ ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ, , 1500лв. ; МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ШОПОВ - 3000лв.
MATEY VASILEV MATEEV, , 1500lv. ; MIROSLAV VASILEV SHOPOV - 3000lv.
ShareTransfer
4500 Sell to: СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
2008-12-08 10:25:57СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
SIMO NIKOLOV SIMEONOV
ShareTransfer
4500 Buy from: МАТЕЙ ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ, , 1500лв. ; МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ШОПОВ - 3000лв.
2008-06-20 13:31:50МИРОСЛАВА ИЛИЕВА ЛОЗАНОВА
MIROSLAVA ILIEVA LOZANOVA
Partner
2008-06-20 13:31:50СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
SIMO NIKOLOV SIMEONOV
Partner
2008-06-20 13:31:50СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
SIMO NIKOLOV SIMEONOV
ShareTransfer
100 Sell to: МИРОСЛАВА ИЛИЕВА ЛОЗАНОВА - 100лв.
2008-06-20 13:31:50МИРОСЛАВА ИЛИЕВА ЛОЗАНОВА - 100лв.
MIROSLAVA ILIEVA LOZANOVA - 100lv.
ShareTransfer
100 Buy from: СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
2008-04-14 17:11:16АКВА БЕЛУГА
AKVA BELUGA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-04-14 17:11:16АКВА БЕЛУГА ООД
AKVA BELUGA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 ул.ГЕОРГИ КОНДОЛОВ 20
2008-04-14 17:11:16АКВА БЕЛУГА ООД
AKVA BELUGA OOD
SubjectOfActivity
Рибностопанска дейност, рибовъдство и аквакултури; организиране и осъществяване на дейности, свързани със стопански и любителски риболов, сладководно и морско рибовъдство, преработка и търговия с риба и други водни организми, развъждане и отглеждане на рибни и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях; дейност за развъждане и отглеждане на риба в естествени и изкуствени водни обекти или в съоръжения, изградени за тази цел; създаване на рибностопански обекти и експлоатацията им; търговия с риба и рибни продукти в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на риба и рибни продукти; сключване на външнотърговски сделки по предмета на дейност на фирмата; покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; услуги на граждани и фирми, както и всякакъв друг вид търговска дейност, която не е забранена от закона.
2008-04-14 17:11:16МИРОСЛАВА ИЛИЕВА ЛОЗАНОВА
MIROSLAVA ILIEVA LOZANOVA
Manager
2008-04-14 17:11:16МАТЕЙ ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ
MATEY VASILEV MATEEV
Manager
2008-04-14 17:11:16МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ШОПОВ
MIROSLAV VASILEV SHOPOV
Manager
2008-04-14 17:11:16СИМО НИКОЛОВ СИМЕОНОВ
SIMO NIKOLOV SIMEONOV
Partner
2008-04-14 17:11:16МАТЕЙ ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ
MATEY VASILEV MATEEV
Partner
2008-04-14 17:11:16МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ШОПОВ
MIROSLAV VASILEV SHOPOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата АКВА БЕЛУГА AKVA BELUGA (ЕИК: 200155675)
Check other registries about the company АКВА БЕЛУГА AKVA BELUGA (ID: 200155675)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate