Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ГРИЙНТРЕЙД (ЕИК: 200131044)
Events with persons connected to the company GRIYNTREYD (ID: 200131044)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200131044)
Към 2019-10-17 15:25:24 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 15:25:24 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-05-15 16:48:59Методи Антонов Проданов
Metodi Antonov Prodanov
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-15 16:48:59Ася Христова Христова
Asya Hristova Hristova
БЪЛГАРИЯDirector
2016-03-10 16:25:23Петър Стефанов Трифонов
Petar Stefanov Trifonov
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-17 17:07:18ГРИЙНТРЕЙД АД
GRIYNTREYD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1138 бул.Цариградско шосе 48-50
2015-07-17 17:07:18Иван Тенев Тенчев
Ivan Tenev Tenchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-17 17:07:18Мария Димитрова Стоянова
Mariya Dimitrova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2015-07-17 17:07:18Иван Тенев Тенчев
Ivan Tenev Tenchev
БЪЛГАРИЯDirector
2015-01-15 17:21:24Борислав Иванов Петров
Borislav Ivanov Petrov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-09 15:58:05ГРИЙНТРЕЙД АД
GRIYNTREYD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 ЛОЗЕНЕЦ ул.НИКОЛАЙ ЛИЛИЕВ 20
2010-10-07 16:06:20ГРИЙНТРЕЙД АД
GRIYNTREYD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.ДРАГАН ЦАНКОВ 12-16
2010-10-07 16:06:20Иван Тенев Тенчев
Ivan Tenev Tenchev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-10-07 16:06:20Елена Светославова Сотирова
Elena Svetoslavova Sotirova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-07 16:06:20Мария Димитрова Стоянова
Mariya Dimitrova Stoyanova
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-07 16:06:20Иван Тенев Тенчев
Ivan Tenev Tenchev
БЪЛГАРИЯDirector
2009-01-10 12:38:23ГРИЙНТРЕЙД АД
GRIYNTREYD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.ДРАГАН ЦАНКОВ 12-16
2009-01-10 12:38:23ЙОРДАНКА ДИМОВА ДИМОВА
YORDANKA DIMOVA DIMOVA
Director
2008-05-21 15:16:04ГРИЙНТРЕЙД
GRIYNTREYD
LegalForm
Акционерно дружество
2008-05-21 15:16:04ГРИЙНТРЕЙД АД
GRIYNTREYD AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 УЛ. СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ 26
2008-05-21 15:16:04ГРИЙНТРЕЙД АД
GRIYNTREYD AD
SubjectOfActivity
КОНСУЛТАЦИИ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЕМИСИИ НА ВЪГЛЕРОДНИ ГАЗОВЕ /ВРЕДНИ ЕМИСИИ/ С ОГЛЕД НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА БАЛГАРСКОТО И ЕВРОПЕЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО; ФИНАНСИРАНЕ, ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С АВТОРСКИ ПРАВА, ПРАВА ВЪРХУ ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ, ТЪРГОВСКИ МАРКИ, НОУ-ХАУ И ДРУГИ ОБЕКТИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРЕДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО ДЕЙСТВАЩОТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДОПУСКА.
2008-05-21 15:16:04АНИ МАРИНОВА ИВАНОВА
ANI MARINOVA IVANOVA
Representative
2008-05-21 15:16:04АНИ МАРИНОВА ИВАНОВА
ANI MARINOVA IVANOVA
Director
2008-05-21 15:16:04МАРИЯ ПЕНЧЕВА ПЕТКОВА
MARIYA PENCHEVA PETKOVA
Director
2008-05-21 15:16:04МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ТОТЕВА-ВЕЛКОВА
MAGDALENA IVANOVA TOTEVA-VELKOVA
Director

Проверки в други регистри за фирмата ГРИЙНТРЕЙД GRIYNTREYD (ЕИК: 200131044)
Check other registries about the company ГРИЙНТРЕЙД GRIYNTREYD (ID: 200131044)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate