Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията Ти Пи Ей Хорвад Ай Си Ем Груп (ЕИК: 200116327)
Events with persons connected to the company Ti Pi Ey Horvad Ay Si Em Grup (ID: 200116327)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200116327)
Към 2019-11-11 19:21:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-11 19:21:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-11-23 15:40:58Ти Пи Ей Щойербератунг ГмбХ
Ti Pi Ey SHToyerberatung GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2016-02-10 16:46:33Ти Пи Ей Хорвад Адвайзъри
Ti Pi Ey Horvad Advayzari
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-02-10 16:46:33Ти Пи Ей Хорвад Адвайзъри ЕООД
Ti Pi Ey Horvad Advayzari EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Георги С. Раковски 128
2016-02-10 16:46:33Илона Красимирова Тафкова
Ilona Krasimirova Tafkova
БЪЛГАРИЯManager
2016-02-10 16:46:33Ти Пи Ей Хорвад Виртшафтстройханд унд Щойербератунг ГмбХ
Ti Pi Ey Horvad Virtshaftstroyhand und SHToyerberatung GmbH
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2016-02-10 16:46:33АЙ СИ ЕМ ГРУП
AY SI EM GRUP
БЪЛГАРИЯShareTransfer
1500 Sell to: Ти Пи Ей Хорвад Виртшафтстройханд унд Щойербератунг ГмбХ
2012-06-18 12:37:00Ти Пи Ей Хорвад Адвайзъри ООД
Ti Pi Ey Horvad Advayzari OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛИРАНЕТО, ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО, БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕД-ПРОЕКТНИ ОБОСНОВКИ, АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-08-11 14:48:08Велислава Николаева Михайлова
Velislava Nikolaeva Mihaylova
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-11 14:48:08Томас Ханедер
Tomas Haneder
АВСТРИЯManager
2009-08-10 10:58:12МАЯ КРУМОВА ХРИСТОВА
MAYA KRUMOVA HRISTOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-08-10 10:58:12Ти Пи Ей Хорвад Виртшафстройханд унд Щойербератунг ГмбХ,
Ti Pi Ey Horvad Virtshafstroyhand und SHToyerberatung GmbH,
АВСТРИЯPartner
2009-08-10 10:58:12АЙ СИ ЕМ ГРУПЕООД
AY SI EM GRUPEOOD
БЪЛГАРИЯPartner
2008-03-24 13:45:22Ти Пи Ей Хорвад Ай Си Ем Груп
Ti Pi Ey Horvad Ay Si Em Grup
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-24 13:45:22Ти Пи Ей Хорвад Ай Си Ем Груп ООД
Ti Pi Ey Horvad Ay Si Em Grup OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 ул. ЗЛАТОВРЪХ 34
2008-03-24 13:45:22Ти Пи Ей Хорвад Ай Си Ем Груп ООД
Ti Pi Ey Horvad Ay Si Em Grup OOD
SubjectOfActivity
ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛИРАНЕТО, ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО,РАЗРАБОТВАНЕТО НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА СЧЕТОВАДНО ОТЧЕТАНЕ, БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕД-ПРИВАТИЗАЦИОННИ И ПРЕД-ПРОЕКТНИ ОБОСНОВКИ, АНАЛИЗИ И ПРОУЧВАНИЯ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2008-03-24 13:45:22МАЯ КРУМОВА ХРИСТОВА
MAYA KRUMOVA HRISTOVA
Manager
2008-03-24 13:45:22Ти Пи Ей Хорвад Виртшафстройханд унд Щойербератунг ГмбХ
Ti Pi Ey Horvad Virtshafstroyhand und SHToyerberatung GmbH
Partner
2008-03-24 13:45:22АЙ СИ ЕМ ГРУП ЕООД
AY SI EM GRUP EOOD
Partner

Проверки в други регистри за фирмата Ти Пи Ей Хорвад Ай Си Ем Груп Ti Pi Ey Horvad Ay Si Em Grup (ЕИК: 200116327)
Check other registries about the company Ти Пи Ей Хорвад Ай Си Ем Груп Ti Pi Ey Horvad Ay Si Em Grup (ID: 200116327)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate