Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО (ЕИК: 200107958)
Events with persons connected to the company ENEMONA - GALABOVO (ID: 200107958)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200107958)
Към 2019-10-19 05:38:54 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 05:38:54 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 26 обществени поръчки за 9 291 763,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-08-16 08:45:32ИЗОЛКО ЕООД
IZOLKO EOOD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-08-16 08:45:32Богдан Дичев Прокопиев
Bogdan Dichev Prokopiev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2017-08-16 08:45:32ИЗОЛКО ЕООД
IZOLKO EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-16 08:45:32ДЕНЮБ ЕНЕРДЖИ ЕООД
DENYUB ENERDZHI EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2017-08-16 08:45:32МАРИЦА ЕНЕРДЖИ СЪРВИС
MARITSA ENERDZHI SARVIS
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-09 19:04:53ГЪЛЪБОВО ЕНЕРДЖИ СЪРВИС АД
GALABOVO ENERDZHI SARVIS AD
SubjectOfActivity
Ремонт и сервиз на машини и съоръжения; търговия с материали, детайли и резервни части; ремонт и поддръжка на сгради; консултантски, транспортни, комуникационни и битови услуги, акционерно участие, както и всички незабранени от Законодателството на Република България дейности.
2013-01-09 19:04:53МИЛЕН МИЛКОВ ШМИЛЕВ
MILEN MILKOV SHMILEV
БЪЛГАРИЯDirector
2013-01-09 19:04:53МИРОСЛАВ ВЕНЕВ ВАНОВСКИ
MIROSLAV VENEV VANOVSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2012-08-06 10:25:47ЕМИЛ КИРИЛОВ МАНЧЕВ
EMIL KIRILOV MANCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-15 17:06:03МИРОСЛАВ ВЕНЕВ ВАНОВСКИ
MIROSLAV VENEV VANOVSKI
Procurators
2011-11-15 11:14:37БОГОМИЛ АРСЕНОВ СПИРДОНОВ
BOGOMIL ARSENOV SPIRDONOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-11-15 11:14:37ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПАНТЕВ
GEORGI DIMITROV PANTEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-15 11:14:37БОГОМИЛ АРСЕНОВ СПИРДОНОВ
BOGOMIL ARSENOV SPIRDONOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-11-15 11:14:37СВЕТЛА СВЕТЛОЗАРОВА ЗАХАРИЕВА
SVETLA SVETLOZAROVA ZAHARIEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-07-28 13:51:13ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-10 10:30:27МИРОСЛАВ ВЕНЕВ ВАНОВСКИ
MIROSLAV VENEV VANOVSKI
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-03-10 10:30:27ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-03-10 10:30:27МИРОСЛАВ ВЕНЕВ ВАНОВСКИ
MIROSLAV VENEV VANOVSKI
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-07-21 10:21:19ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
LYUDMIL IVANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-07-21 10:21:19ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
LYUDMIL IVANOV STOYANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2008-06-03 18:21:28ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
VIOLETKA STOYANOVA DIMITROVA
Representative
2008-06-03 18:21:28ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ ЙОРДАНОВ
YORDAN VELICHKOV YORDANOV
BoardManager2
2008-03-31 10:19:29ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО
ENEMONA - GALABOVO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-31 10:19:29ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО АД
ENEMONA - GALABOVO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Гълъбово 6000 РЕПУБЛИКА 120
2008-03-31 10:19:29ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО АД
ENEMONA - GALABOVO AD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТАНТСКА, ИНВЕСТИТОРСКА, СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНА, ПУСКО-НАЛАДЪЧНА, РЕМОНТНА, СЕРВИЗНА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, МАРКЕТИНГОВА, ТУРИСТИЧЕСКА, ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ХОТЕЛИЕРСКА, КЪМПИНГОВА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ТЪРГОВСКА /ВКЛ. ВНОС, ИЗНОС, ОБМЕННИ, КОМПЕНСАЦИОННИ, ЛИЗИНГОВИ, БАРТЕРНИ, КОНСИГНАЦИОННИ СДЕЛКИ/, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И СЕРВИЗ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, МАТЕРИАЛИ, ДЕТАЙЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И СТОКИ ЗА ШИРОКО ПОТРЕБЛЕНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ; ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СЪОРЪЖЕНИЯ; ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ /ВКЛ. ОБСЛЕДВАНЕ, КОНСУЛТИРАНЕ, ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА, УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СГРАДИ/, КОНСУЛТАНТСКИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ, АВТОСЕРВИЗНИ, ТРАНСПОРТНИ, ТАКСИМЕТРОВИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, КОМУНИКАЦИОННИ И БИТОВИ УСЛУГИ. СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ /ВКЛ. ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ/ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ; АКЦИОНЕРНО УЧАСТИЕ; МАГАЗИННА ТЪРГОВИЯ, КАКТО И ВСИЧКИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЕЙНОСТИ.
2008-03-31 10:19:29ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ
ILIAN BORISOV MARKOV
Representative
2008-03-31 10:19:29ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
LYUDMIL IVANOV STOYANOV
BoardManager2
2008-03-31 10:19:29ВИОЛЕТКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА
VIOLETKA STOYANOVA DIMITROVA
BoardManager2
2008-03-31 10:19:29ИЛИАН БОРИСОВ МАРКОВ
ILIAN BORISOV MARKOV
BoardManager2
2008-03-31 10:19:29БОГОМИЛ СТАВРОВ ПЪРВАНОВ
BOGOMIL STAVROV PARVANOV
BoardManager2
2008-03-31 10:19:29СТЕФАН ПАВЛОВ ИВАНОВ
STEFAN PAVLOV IVANOV
BoardManager2
2008-03-31 10:19:29ЦВЕТАН КАМЕНОВ ПЕТРУШКОВ
TSVETAN KAMENOV PETRUSHKOV
Supervisor
2008-03-31 10:19:29ДИЧКО ПРОКОПИЕВ ПРОКОПИЕВ
DICHKO PROKOPIEV PROKOPIEV
Supervisor
2008-03-31 10:19:29БОГДАН ДИЧЕВ ПРОКОПИЕВ
BOGDAN DICHEV PROKOPIEV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО ENEMONA - GALABOVO (ЕИК: 200107958)
Check other registries about the company ЕНЕМОНА - ГЪЛЪБОВО ENEMONA - GALABOVO (ID: 200107958)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate