Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА (ЕИК: 200106240)
Events with persons connected to the company PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA (ID: 200106240)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200106240)
Към 2019-10-14 06:07:06 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-14 06:07:06 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-04-28 15:58:13Красимир Иванов Ончев
Krasimir Ivanov Onchev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-31 13:06:25Илко Колев Русев
Ilko Kolev Rusev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-05-31 13:06:25Илко Колев Русев
Ilko Kolev Rusev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-31 13:06:25Димитър Недков Хаджиев
Dimitar Nedkov Hadzhiev
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-31 13:06:25Михаил Иванов Боиндруков
Mihail Ivanov Boindrukov
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-31 13:06:25Наско Стефанов Шилигарски
Nasko Stefanov SHiligarski
БЪЛГАРИЯDirector
2016-05-31 13:06:25Красимира Колева Чахова
Krasimira Koleva CHahova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-01-15 18:17:01ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕАД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. Георги Кюмюрев 10
2013-07-07 12:58:01Иван Колев Иванов
Ivan Kolev Ivanov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-06-18 18:27:38Илко Колев Русев
Ilko Kolev Rusev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-06-18 18:27:38Полина Димитрова Попова - Антонова
Polina Dimitrova Popova - Antonova
БЪЛГАРИЯDirector
2011-12-19 18:54:25БОЯН ИВАНОВ БОЕВ
BOYAN IVANOV BOEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-09-21 14:43:16ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2011-09-21 14:43:16ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕАД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Ковачево 6265
2011-09-21 14:43:16ВАСИЛ ИВАНОВ ДРАГОЛОВ
VASIL IVANOV DRAGOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-09-21 14:43:16ИЛКО КОЛЕВ РУСЕВ
ILKO KOLEV RUSEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-21 14:43:16БОЯН ИВАНОВ БОЕВ
BOYAN IVANOV BOEV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-21 14:43:16МИХАИЛ ИВАНОВ БОИНДРУКОВ
MIHAIL IVANOV BOINDRUKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-21 14:43:16ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
IVAN KOLEV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-21 14:43:16НАСКО СТЕФАНОВ ШИЛИГАРСКИ
NASKO STEFANOV SHILIGARSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-21 14:43:16ВАСИЛ ИВАНОВ ДРАГОЛОВ
VASIL IVANOV DRAGOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-21 14:43:16ДИЛЯНА ИВАНОВА ЛЕЙЧЕВА
DILYANA IVANOVA LEYCHEVA
БЪЛГАРИЯDirector
2011-09-21 14:43:16ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2
TETS MARITSA IZTOK 2
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2010-07-22 16:35:45ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ул. ГЕОРГИ КЮМЮРЕВ 10
2010-07-22 16:35:45ВАСИЛ ИВАНОВ ДРАГОЛОВ
VASIL IVANOV DRAGOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-07-22 16:35:45ВАСИЛ ИВАНОВ ДРАГОЛОВ
VASIL IVANOV DRAGOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-22 16:35:45МИХАИЛ ИВАНОВ БОИНДРУКОВ
MIHAIL IVANOV BOINDRUKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-07-22 16:35:45ПЛАМЕН ИВАНОВ ГЕНЧЕВ
PLAMEN IVANOV GENCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-06-24 10:43:05Недялко Тенев Тенев
Nedyalko Tenev Tenev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-24 10:43:05Недялко Тенев Тенев
Nedyalko Tenev Tenev
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-05 16:01:12ГЕНЬО ПЕТРОВ ДИНЕВ
GENXO PETROV DINEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-10-05 16:01:12ДАМЯН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
DAMYAN ZHELYAZKOV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-05 16:01:12ГЕНЬО ПЕТРОВ ДИНЕВ
GENXO PETROV DINEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-10-05 16:01:12ЦВЕТЕЛИН КИРИЛОВ ЖОЕВСКИ
TSVETELIN KIRILOV ZHOEVSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2008-07-31 15:48:51ЦВЕТЕЛИН КИРИЛОВ ЖОЕВСКИ
TSVETELIN KIRILOV ZHOEVSKI
BoardManager2
2008-03-26 16:59:03ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-26 16:59:03ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Стара Загора 6000 ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 112
2008-03-26 16:59:03ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА АД
PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA AD
SubjectOfActivity
Осъществяване на тренировъчна, състезателна и организационно-административна дейност по спорта “футбол”, като клубът е приемник и продължител на традициите на ФК “Берое”; създаване на детско-юношески, аматьорски и професионални футболни отбори, подготовка на състезатели по футбол и участие в организирани първенства по футбол; организиране на школи и курсове за тренировъчна и спортно-състезателна дейност по футбол; организиране и администриране на спортни състезания по футбол; изграждане и/или стопанисване на спортни обекти и съоражения; предоставяне на спортни услуги; спортен мениджмънт; подпомагане на спортни занимания по футбол на граждани и организирането им за масово практикуване; осъществяване на всякакви други дейности и услуги, незабранени от Закона, свързани с развитие и насърчаване на спорта “футбол”, както и извършването на всякакви търговски сделки или дейности, които не са забранени със закон.
2008-03-26 16:59:03ГЕНЬО ПЕТРОВ ДИНЕВ
GENXO PETROV DINEV
Representative
2008-03-26 16:59:03НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДЕМИРЕВ
NIKOLAY GEORGIEV DEMIREV
BoardManager2
2008-03-26 16:59:03ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
PETKO DIMITROV PETKOV
BoardManager2
2008-03-26 16:59:03ОГНЯН ПЕТРОВ КАРАДЖОВ
OGNYAN PETROV KARADZHOV
BoardManager2
2008-03-26 16:59:03ДАМЯН ЖЕЛЯЗКОВ ГЕОРГИЕВ
DAMYAN ZHELYAZKOV GEORGIEV
BoardManager2
2008-03-26 16:59:03ГЕНЬО ПЕТРОВ ДИНЕВ
GENXO PETROV DINEV
BoardManager2
2008-03-26 16:59:03ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
IVAN ANGELOV ANGELOV
Supervisor
2008-03-26 16:59:03НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ДАЛАКОВ
NIKOLAY GANCHEV DALAKOV
Supervisor
2008-03-26 16:59:03МАРИЯ КОЛЕВА ЖЕКОВА
MARIYA KOLEVA ZHEKOVA
Supervisor
2008-03-26 16:59:03МИТКО ТОДОРОВ ДИНЕВ
MITKO TODOROV DINEV
Supervisor
2008-03-26 16:59:03ИВАН НИКОЛОВ ПАНЧОВ
IVAN NIKOLOV PANCHOV
Supervisor
2008-03-26 16:59:03ДЕЧКО ИВАНОВ КОЛЕВ
DECHKO IVANOV KOLEV
Supervisor
2008-03-26 16:59:03ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМИТРОВ
YORDAN ALEKSANDROV DIMITROV
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA (ЕИК: 200106240)
Check other registries about the company ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - СТАРА ЗАГОРА PROFESIONALEN FUTBOLEN KLUB BEROE - STARA ZAGORA (ID: 200106240)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate