Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ (ЕИК: 200101236)
Events with persons connected to the company SIRMA GRUP HOLDING (ID: 200101236)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200101236)
Към 2019-10-22 05:46:05 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 05:46:05 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-12-04 16:11:44Петър Борисов Статев
Petar Borisov Statev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-04 16:11:44Саша Константинова Безуханова
Sasha Konstantinova Bezuhanova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-04 16:11:44Йордан Стоянов Недев
Yordan Stoyanov Nedev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-10-07 22:04:58СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
SIRMA GRUP HOLDING
TransformingCompany
2014-10-07 22:04:58Ес Джи Инвестмънт
Es Dzhi Investmant
Successor703
2014-08-05 11:59:09Атанас Костадинов Киряков
Atanas Kostadinov Kiryakov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 11:59:09Георги Първанов Маринов
Georgi Parvanov Marinov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 11:59:09Цветан Борисов Алексиев
TSvetan Borisov Aleksiev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 11:59:09Цветомир Ангелов Досков
TSvetomir Angelov Doskov
БЪЛГАРИЯDirector
2014-08-05 11:59:09Чавдар Велизаров Димитров
CHavdar Velizarov Dimitrov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-08-14 11:46:27Асен Крумов Нелчинов
Asen Krumov Nelchinov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-11-12 10:53:24Цветомир Ангелов Досков
TSvetomir Angelov Doskov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2012-06-28 10:54:02Огнян Пламенов Чернокожев
Ognyan Plamenov CHernokozhev
БЪЛГАРИЯSupervisor
2012-06-28 10:54:02СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
SIRMA GRUP HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПРОДОБИВАНЕ, УПАРВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СОБСТВЕНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2011-06-28 15:38:31ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2011-06-28 15:38:31ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
VESELIN VASILEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2011-06-28 15:38:31БОРЯНА ГЕОРГИЕВА СТОИМЕНОВА
BORYANA GEORGIEVA STOIMENOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31ПЕТЪР НИКОЛАЕВ КОНЯРОВ
PETAR NIKOLAEV KONYAROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31РОСЕН ВАСИЛЕВ ВЪРБАНОВ
ROSEN VASILEV VARBANOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31МОМЧИЛ НИКОЛОВ ЗАРЕВ
MOMCHIL NIKOLOV ZAREV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2011-06-28 15:38:31ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-06-09 11:28:56ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
VESELIN VASILEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2010-06-09 11:28:56КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
VLADIMIR IVANOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ЯНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
YANA GEORGIEVA PARVANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56МОМЧИЛ НИКОЛОВ ЗАРЕВ
MOMCHIL NIKOLOV ZAREV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2010-06-09 11:28:56ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
VESELIN VASILEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2009-06-19 17:23:32ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32МОМЧИЛ НИКОЛОВ ЗАРЕВ
MOMCHIL NIKOLOV ZAREV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32ЯНА ГЕОРГИЕВА ПЪРВАНОВА
YANA GEORGIEVA PARVANOVA
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32ВЛАДИМИР ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
VLADIMIR IVANOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-06-19 17:23:32КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2009-03-20 11:35:57СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ
SIRMA GRUP HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2009-03-20 11:35:57СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
SIRMA GRUP HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПРОДОБИВАНЕ, УПАРВЛЕНИЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ДРУЖЕСТВА, ПРИДОБИВАНЕ, ОЦЕНКА И ПРОДАЖБА НА ПАТЕНТИ, ОТСТЪПВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАТЕНТИ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУЖЕСТВА, В КОИТО ХОЛДИНГОВОТО ДРУЖЕСТВО УЧАСТВА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВО. ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗВЪРШВА И СОБСТВЕНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2009-03-20 11:35:57ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ ДЕНЧЕВ
VESELIN VASILEV DENCHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-03-20 11:35:57ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-03-20 15:09:24СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
SIRMA GRUP HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1784 бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 135
2008-03-20 15:09:24СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД
SIRMA GRUP HOLDING AD
SubjectOfActivity
ПРОЕКТИРАНЕ,РАЗРАБОТВАНЕ,МАРКЕТИНГ,ПРОДАЖБА,ВНЕДРЯВАНЕ,ОБУЧЕНИЕ И СЪПРОВОЖДАНЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ И ЦЯЛОСТНИ РЕШЕНИЯ,ВЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОФТУЕРНИ ПРОЕКТИ,КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ В СВЕРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ВСЯКА ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.
2008-03-20 15:09:24ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
Representative
2008-03-20 15:09:24ВЕСЕЛИН АНЧЕВ КИРОВ
VESELIN ANCHEV KIROV
Director
2008-03-20 15:09:24ЦВЕТАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ
TSVETAN BORISOV ALEKSIEV
Director
2008-03-20 15:09:24КРАСИМИР НЕВЕЛИНОВ БОЖКОВ
KRASIMIR NEVELINOV BOZHKOV
Director
2008-03-20 15:09:24ЧАВДАР ВЕЛИЗАРОВ ДИМИТРОВ
CHAVDAR VELIZAROV DIMITROV
Director
2008-03-20 15:09:24АТАНАС КОСТАДИНОВ КИРЯКОВ
ATANAS KOSTADINOV KIRYAKOV
Director
2008-03-20 15:09:24ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ДЖОНЕВ
YAVOR LYUDMILOV DZHONEV
Director
2008-03-20 15:09:24ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ МАРИНОВ
GEORGI PARVANOV MARINOV
Director

Проверки в други регистри за фирмата СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ SIRMA GRUP HOLDING (ЕИК: 200101236)
Check other registries about the company СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ SIRMA GRUP HOLDING (ID: 200101236)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate