Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ (ЕИК: 200078595)
Events with persons connected to the company UPRAVLYAVASHTO DRUZHESTVO OBSHTINSKA BANKA ASET MENIDZHMANT (ID: 200078595)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200078595)
Към 2019-10-21 23:05:36 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-21 23:05:36 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-12-15 15:30:39ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
IVANKA TOTEVA POPOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-15 15:30:39ИВАНКА ТОТЕВА ПОПОВА
IVANKA TOTEVA POPOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-17 15:38:58РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-07-17 15:38:58РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ
RADOSLAV TODOROV MILENKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-03-20 15:04:15ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ДИМОВ
LACHEZAR DIMITROV DIMOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2012-03-20 15:04:15ЛЪЧЕЗАР ДИМИТРОВ ДИМОВ
LACHEZAR DIMITROV DIMOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-12 15:27:44ЛИДИЯ СПАСОВА КОЦЕВА - СТАНКОВА
LIDIYA SPASOVA KOTSEVA - STANKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2012-01-12 15:27:44САШО ПЕТРОВ ЧАКАЛСКИ
SASHO PETROV CHAKALSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2008-02-29 12:37:21УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
UPRAVLYAVASHTO DRUZHESTVO OBSHTINSKA BANKA ASET MENIDZHMANT
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-29 12:37:21УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
UPRAVLYAVASHTO DRUZHESTVO OBSHTINSKA BANKA ASET MENIDZHMANT EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.ВРАБЧА 10
2008-02-29 12:37:21УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
UPRAVLYAVASHTO DRUZHESTVO OBSHTINSKA BANKA ASET MENIDZHMANT EAD
SubjectOfActivity
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ ПО СМИСЪЛА НА &1., Т.26 ОТ ДР НА ЗППЦК И НА ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ; АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВНИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИТЕ, ИСКАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ, ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ ЦЕНАТА НА ДЯЛОВЕТЕ ИЛИ АКЦИИТЕ, КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕ НА ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, ВОДЕНЕ НА КНИГАТА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИОНЕРИТЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДИВИДЕНТИ И ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ, ИЗДАВАНЕ, ПРОДАЖБА И ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА ДЯЛОВЕ ИЛИ АКЦИИ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИ, ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ; МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; УПРАВЛЕНИЕ, В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СКЛЮЧЕН С КЛИЕНТА ДОГОВОР, НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ, ВСЛЮЧИТЕЛНО ТАКЪВ НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ИНВЕСТИТОР, ВКЛЮЧВАЩ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ НА КЛИЕНТА; ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ.
2008-02-29 12:37:21ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
VASIL BORISOV TRENEV
Representative
2008-02-29 12:37:21СВИЛЕН БОГДАНОВ ГАБРОВСКИ
SVILEN BOGDANOV GABROVSKI
Representative
2008-02-29 12:37:21ВАСИЛ БОРИСОВ ТРЕНЕВ
VASIL BORISOV TRENEV
Director
2008-02-29 12:37:21НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ КОЛЕВ
NIKOLAY MIHAYLOV KOLEV
Director
2008-02-29 12:37:21СВИЛЕН БОГДАНОВ ГАБРОВСКИ
SVILEN BOGDANOV GABROVSKI
Director
2008-02-29 12:37:21АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ЛИЧЕВ
ALEKSANDAR PETROV LICHEV
Director
2008-02-29 12:37:21ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
VASIL PETROV VASILEV
Director
2008-02-29 12:37:21ОБЩИНСКА БАНКА АД
OBSHTINSKA BANKA AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ UPRAVLYAVASHTO DRUZHESTVO OBSHTINSKA BANKA ASET MENIDZHMANT (ЕИК: 200078595)
Check other registries about the company УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ UPRAVLYAVASHTO DRUZHESTVO OBSHTINSKA BANKA ASET MENIDZHMANT (ID: 200078595)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate