Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПРОАГРО ПЛЮС (ЕИК: 200036137)
Events with persons connected to the company PROAGRO PLYUS (ID: 200036137)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 200036137)
Към 2019-10-18 15:58:42 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-18 15:58:42 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-10-19 17:05:26ПРОАГРО ПЛЮС
PROAGRO PLYUS
TransformingCompany
2017-10-19 17:05:26ПРО-АГРО
PRO-AGRO
Successor703
2015-12-17 16:07:33ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ДИШЛЯНОВА
VALENTINA GEORGIEVA DISHLYANOVA
БЪЛГАРИЯManager
2013-12-16 14:23:25ПРО-АГРО
PRO-AGRO
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2013-12-16 14:23:25ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД
FEARPLEY AGRAREN FOND
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150000 Sell to: ПРО-АГРО
2013-12-16 14:23:25ПРО-АГРО
PRO-AGRO
БЪЛГАРИЯShareTransfer
150000 Buy from: ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД
2013-05-14 15:08:40СТЕФКА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА
STEFKA ALEKSANDROVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-05 17:00:09ПРОАГРО ПЛЮС ЕООД
PROAGRO PLYUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хладилника Черни връх 51Б
2012-10-05 17:00:09ПРОАГРО ПЛЮС ЕООД
PROAGRO PLYUS EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, НАЕМАНЕ /ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ АРЕНДА/, УЕДРЯВАНЕ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ С ЦЕЛ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ И МАТЕРИАЛИ В СТЕПЕН И ВИД, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ЛОЗЯ И ДРУГИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРСКИ И ВОДНИ ПЛОЩИ СЛЕД СНАБДЯВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; КОНСУЛТИРАНЕ И УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ИЗГРАЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ПРОИЗВОДСТВЕНА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.
2012-10-05 17:00:09МАРИО ТЕОФИЛОВ МАРИНКОВ
MARIO TEOFILOV MARINKOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-10-05 17:00:09ФЕЪРПЛЕЙ АГРАРЕН ФОНД
FEARPLEY AGRAREN FOND
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2008-02-04 09:10:50ПРОАГРО ПЛЮС
PROAGRO PLYUS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-02-04 09:10:50ПРОАГРО ПЛЮС ЕООД
PROAGRO PLYUS EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ЦАР СИМЕОН 120
2008-02-04 09:10:50ПРОАГРО ПЛЮС ЕООД
PROAGRO PLYUS EOOD
SubjectOfActivity
ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ИЛИ АРЕНДА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОКРУПНЯВАНЕ И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПОКУУПКО-ПРОДАЖБА РЕМОНТ ОБЗАВЕЖДАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И НАЕМ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И СЪОРЪЖЕНИЕ ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДР ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ОБРБОТЕН ВИД ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО ИЗРАБОТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ И КАРТИ СЪЗДАВАНЕ НА КАДАСТЪР И ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ИЗМЕРВАНИЯ КОНСУЛТИРАНЕ И УЧАСТИЕ ПО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДННИ ПРОЕКТИ ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНИНА ОТ ЗАКОНА
2008-02-04 09:10:50МИЛКА МАТЕВА ЧОЛАКОВА
MILKA MATEVA CHOLAKOVA
Manager
2008-02-04 09:10:50ПЕТЪР ИВАНОВ ДИКОВ
PETAR IVANOV DIKOV
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПРОАГРО ПЛЮС PROAGRO PLYUS (ЕИК: 200036137)
Check other registries about the company ПРОАГРО ПЛЮС PROAGRO PLYUS (ID: 200036137)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate