Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

17 Компании свързани с лицето ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ (виж второ ниво)
Companies connected to GEORGI STOYANOV GEORGIEV

Внимание! Данните от НАП за данъчни задължения на фирмите не прецизират периода, в който са натрупани. Афишираме ги без презумпция за връзка с текущи или бивши управители или собственици на компанията, вкючително лицето от текущата справка.
Attention! The tax debts data is provided by the tax office without further details in what period the debt was accumulated. We don't presume links to current or former owners/managers of the companies displayed, including the current person.
IDФирма
Company
Свързани с фирмата лица
Connected persons
103612217АГРОЛЕНД 2009 ООД
AGROLEND 2009 OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
121837774ЕЛАНА ХОЛДИНГ АД
ELANA HOLDING AD

Публични фондове Public money
  • 87 000,00 лв. от 1 общ. поръчки

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
131566474ЕЛАНА ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ АД
ELANA PROPARTI MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175163852ВЯТЪРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ АД
VYATARNI ELEKTROTSENTRALI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175308436ЕЛАНА ПРАЙВИТ ЕКУИТИ АД
ELANA PRAYVIT EKUITI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
175457761КК ИНВЕСТ АД
KK INVEST AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200518767ВЕЦ РАНИЛИСТ ЕООД
VETS RANILIST EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200518991ВЕЦ ПОПСКО ЕООД
VETS POPSKO EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200519310ВЕЦ ЧАЛ ЕООД
VETS CHAL EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200582022ВЕЦ БЪЛГЕРИН ЕООД
VETS BALGERIN EOOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200734850ЕЛ ДЖИ СОЛАР ЕООД
EL DZHI SOLAR EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200746742Ем Пи Пи Ви ЕООД
Em Pi Pi Vi EOOD

Публични фондове Public money
  • 0,00 лв. от ПСРС 2007-2013

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200802454ЕЛАНА ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ АД
ELANA ENERDZHI MENIDZHMANT AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
200886114ЮЖНА ЗЕМЯ ООД
YUZHNA ZEMYA OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202456719АГРОМЕНИДЖМЪНТ ООД
AGROMENIDZHMANT OOD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
202754862АГРО ПАРИ АД
AGRO PARI AD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data
204914842СОФИЯ ПРОПЪРТИЗ ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД
SOFIYA PROPARTIZ DIVELAPMANT EAD

Публични фондове Public money

Дългове към НАП Tax Debts
Няма данни No data

Проверки в други регистри за лицето ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
Check other registries about the person GEORGI STOYANOV GEORGIEV

  • Има данни за лице с такива имена в декларациите на властта
  • Лице с такива имена е проверявано от КомДос и не е установена принадлежност
  • Лице със съвпадащи три имена е оповестено от КомДос с установена принадлежност
  • Има данни за лице с такива имена сред официално оповестените лица със сметки в КТБ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate