Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ (ЕИК: 175458450)
Events with persons connected to the company LENDMARK HOLDING (ID: 175458450)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175458450)
Към 2019-10-19 22:35:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 22:35:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-07 10:25:54УниКредит С.п.А., 00348170101
UniKredit S.p.A., 00348170101
AtPawnCreditor
2017-07-07 10:25:54ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
AtPawnCreditors
2016-11-14 12:26:50ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2016-11-14 12:26:50ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 Цар Освободител 14
2016-11-14 12:26:50Лендмарк Холдингс ЕАД
Lendmark Holdings EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-09-28 15:54:06ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2016-09-28 15:54:06Лендмарк Холдингс ЕАД
Lendmark Holdings EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2016-09-28 15:54:06Лендмарк Холдингс ЕАД
Lendmark Holdings EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-04-25 15:09:31Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-23 15:23:30„Лендмарк България Тауър” ЕООД
„Lendmark Balgariya Tauar” EOOD
DebtorOverSecureClaims
2014-12-23 15:23:30Уникредит Банк Аустрия АГ, рег. №150714р
Unikredit Bank Austriya AG, reg. №150714r
AtPawnCreditors
2012-01-05 12:57:56ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ БИЛДИНГ
LENDMARK BALGARIYA BILDING
DebtorOverSecureClaims
2012-01-05 12:57:56БАНК АУСТРИА КРЕДИТАНЩАЛТ
BANK AUSTRIA KREDITANSHTALT
AtPawnCreditors
2011-12-15 17:06:23ЛЕНДМАРК БЪЛГАРИЯ БИЛДИНГ
LENDMARK BALGARIYA BILDING
TransformingCompany
2011-12-15 17:06:23ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
Successor703
2009-04-28 17:06:03ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ШЕЙНОВО 7
2009-04-28 17:06:03ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
SubjectOfActivity
Предметът на дейност на дружеството е: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използуване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участвува; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участвува, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България, за която не се изисква предварително разрешение (лицензия) от държавен орган, а ако такова е необходимо – след получаването на съответното разрешение.
2009-04-28 17:06:03МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-28 17:06:03ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-28 17:06:03ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2009-04-28 17:06:03РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
ВЕЛИКОБРИТАНИЯRepresentative
2009-04-28 17:06:03РИЧАРД УИЛЯМ МАКДОНАЛД
RICHARD UILYAM MAKDONALD
ВЕЛИКОБРИТАНИЯDirector
2009-04-28 17:06:03ТАНЯ КОЛЕВА КОСЕВА-БОШОВА
TANYA KOLEVA KOSEVA-BOSHOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-28 17:06:03ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА
TEODORA YORDANOVA ANGELOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-28 17:06:03ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-04-28 17:06:03МАРТИН ВЕНКОВ ВОЕВ
MARTIN VENKOV VOEV
БЪЛГАРИЯDirector
2008-03-24 14:30:56ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ
LENDMARK HOLDING
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-24 14:30:56ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ШЕЙНОВО 7
2008-03-24 14:30:56ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ АД
LENDMARK HOLDING AD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИНВЕСТИЦИИТЕ В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО, ПЪДДРЪЖКАТА И ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НЕДВИЖИМА СОБСТВАНОСТ, КОНСУЛТАНСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ, ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, А АКО ТАКОВА Е НЕОБХОДИМО - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.
2008-03-24 14:30:56ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Representative
2008-03-24 14:30:56ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Director
2008-03-24 14:30:56ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ELITSA BOZHIDAROVA PANAYOTOVA
Director
2008-03-24 14:30:56ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ МАЛЧЕВ
GEORGI BOZHIDAROV MALCHEV
Director

Проверки в други регистри за фирмата ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ LENDMARK HOLDING (ЕИК: 175458450)
Check other registries about the company ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГ LENDMARK HOLDING (ID: 175458450)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate