Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ПАНОРАМА СИТИ (ЕИК: 175444696)
Events with persons connected to the company PANORAMA SITI (ID: 175444696)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175444696)
Към 2019-10-16 16:41:26 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 16:41:26 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-01-13 16:40:39ПАНОРАМА СИТИ АД
PANORAMA SITI AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 бул.Цар Освободител 14
2016-04-26 16:40:55Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2016-04-26 16:40:55Георги Стефанов Пулев
Georgi Stefanov Pulev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-16 15:08:18ПАНОРАМА СИТИ
PANORAMA SITI
LegalForm
Акционерно дружество
2013-09-16 15:08:18ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SoleCapitalOwner
2011-03-21 16:19:41ЛЕНДМАРК ХОЛДИНГС
LENDMARK HOLDINGS
SoleCapitalOwner
2011-02-18 09:41:56ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ
LENDMARK PROPARTI MENIDZHMANT
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-02 12:22:06Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-02 12:22:06Алфа Дивелопмънтс Мениджмънт ЕООД
Alfa Divelopmants Menidzhmant EOOD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-02 12:22:06Алфа Пропърти Мениджмънт ЕАД
Alfa Proparti Menidzhmant EAD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-22 17:30:54ПАНОРАМА СИТИ ЕАД
PANORAMA SITI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ИВАН ВАЗОВ 30
2008-12-19 22:53:40Юри Богомилов Катанов
YUri Bogomilov Katanov
Representative
2008-12-19 22:53:40Мартин Венков Воев
Martin Venkov Voev
Director
2008-12-19 22:53:40Людмил Николаев Карауланов
Lyudmil Nikolaev Karaulanov
Director
2008-06-29 14:08:22ПАНОРАМА СИТИ ЕАД
PANORAMA SITI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 МЛАДОСТ IV, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, сграда 5, вх.А, ет.2
2008-06-29 14:08:22ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ELITSA BOZHIDAROVA PANAYOTOVA
Representative
2008-06-29 14:08:22ГЕОРГИ БОЖИДАРОВ МАЛЧЕВ
GEORGI BOZHIDAROV MALCHEV
Director
2008-02-22 12:25:19ПАНОРАМА СИТИ
PANORAMA SITI
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-02-22 12:25:19ПАНОРАМА СИТИ ЕАД
PANORAMA SITI EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. ШЕЙНОВО 7 ет.1
2008-02-22 12:25:19ПАНОРАМА СИТИ ЕАД
PANORAMA SITI EAD
SubjectOfActivity
ПРИДОБИВАНЕ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВСЯКАКВИ РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТАНСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА Р.БЪЛГАРИЯ, И ЗА КОЯТО НЕ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ/ЛИЦЕНЗИЯ/ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, КАТО В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЗА НЯКОЯ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ, ТО ТАКАВА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ.
2008-02-22 12:25:19ПЕТКО ТОДОРОВ ШИШКОВ
PETKO TODOROV SHISHKOV
Representative
2008-02-22 12:25:19ЕЛИЦА БОЖИДАРОВА ПАНАЙОТОВА
ELITSA BOZHIDAROVA PANAYOTOVA
Director
2008-02-22 12:25:19ЮРИ БОГОМИЛОВ КАТАНОВ
YURI BOGOMILOV KATANOV
Director
2008-02-22 12:25:19ПЕТКО ТОДОРОВ ШИШКОВ
PETKO TODOROV SHISHKOV
Director
2008-02-22 12:25:19АЛФА ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД
ALFA DIVELOPMANTS EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ПАНОРАМА СИТИ PANORAMA SITI (ЕИК: 175444696)
Check other registries about the company ПАНОРАМА СИТИ PANORAMA SITI (ID: 175444696)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate