Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО (ЕИК: 175443402)
Events with persons connected to the company ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO (ID: 175443402)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175443402)
Към 2019-11-14 06:49:17 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-14 06:49:17 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 5 обществени поръчки за 6 925 845,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-07-09 16:55:17ИНФРА ХОЛДИНГ АД
INFRA HOLDING AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 ул.Майстор Алекси Рилец 38
2014-07-09 16:55:17Антон Василев Божков
Anton Vasilev Bozhkov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-07-09 16:55:17Татяна Христова Димитрова
Tatyana Hristova Dimitrova
БЪЛГАРИЯDirector
2014-07-09 16:55:17Антон Василев Божков
Anton Vasilev Bozhkov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-02-13 16:46:55ИВАН ЯНКОВ ИВАНОВ
IVAN YANKOV IVANOV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-07-09 19:52:16Явор Илиев Хайтов
YAvor Iliev Haytov
Procurators
2011-07-08 15:45:47Максим Жеков Димов
Maksim ZHekov Dimov
БЪЛГАРИЯDirector
2011-06-13 09:50:01ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI LAZAROV GEORGIEV
Procurators
2011-02-12 15:13:15ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI LAZAROV GEORGIEV
Procurators
2011-01-10 12:32:32Явор Илиев Хайтов
YAvor Iliev Haytov
Procurators
2010-12-23 18:46:02Нове - АД - Холдинг АД
Nove - AD - Holding AD
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-12-23 18:46:02Мирослав Александров Илиев
Miroslav Aleksandrov Iliev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-05-31 11:43:53КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ
KRASIMIR ZHIVKOV SLANCHEV
Procurators
2010-04-22 09:24:15ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-04-22 09:24:15ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-22 09:24:15НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ АД
NOVE-AD-HOLDING AD
БЪЛГАРИЯDirector
2010-04-22 09:24:15БЛАГОЙ ЛЮБЕНОВ МИЛУШЕВ
BLAGOY LYUBENOV MILUSHEV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-02-12 14:17:50Велизар Асенов Стоилов
Velizar Asenov Stoilov
Procurators
2009-01-26 16:21:03Велизар Асенов Стоилов
Velizar Asenov Stoilov
Procurators
2008-07-15 11:55:11ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МОСКОВСКА 43
2008-07-15 11:55:11ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.Московска 3
2008-07-11 11:29:41ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул.МОСКОВСКА 3
2008-07-11 11:29:41БЛАГОЙ ЛЮБЕНОВ МИЛУШЕВ
BLAGOY LYUBENOV MILUSHEV
Supervisor
2008-03-21 17:50:02ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО
ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO
LegalForm
Акционерно дружество
2008-03-21 17:50:02ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO AD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 МОСКОВСКА 43
2008-03-21 17:50:02ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО АД
ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO AD
SubjectOfActivity
ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA, ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA, ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE И ПPOДAЖБA HA OБЛИГAЦИИ; KAПИTAЛEH И CPEДEH PEMOHT, ПPOИЗBOДCTBO HA PEЗEPBHИ ЧACTИ, BЪЗЛИ И AГPEГATИ ЗA ПOДBИЖHИЯ ЖEЛEЗOПЪTEH CЪCTAB И CПEЦИAЛИЗИPAHA ЖEЛEЗOПЪTHA TEXHИKA, CTPOИTEЛCTBO, PEMOHT И ПOДДPЪЖKA HA PEЛCИ И PEЛCOBИ ЗBEHA HA OБPЪЩATEЛHИ MEXAHИЗMИ И ABTOMATИ ЗA TPAMBAЙHИ CTPEЛKИ, ПOЛAГAHE HA PEЛCOB ПЪT, ИЗPAБOTKA И MOHTAЖ HA BPЪЗKИ И ПPEXOДHИ EЛEMEHTИ ЗA Ж.П. ПЪT, ПЪTHИ CЪOPЬЖEHИЯ, ПPOEKTИPAHE, HAУЧHO-ИЗCЛEДOBATEЛCKA И ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKAKBA ДPУГA ПPOИЗBOДCTBEHA ИЛИ TЪPГOBCKA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-03-21 17:50:02ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
YAVOR ILIEV HAYTOV
Representative
2008-03-21 17:50:02ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI LAZAROV GEORGIEV
Representative
2008-03-21 17:50:02ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
VESELIN GEORGIEV VASILEV
Representative
2008-03-21 17:50:02КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ
KRASIMIR ZHIVKOV SLANCHEV
Representative
2008-03-21 17:50:02ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
GEORGI LAZAROV GEORGIEV
BoardManager2
2008-03-21 17:50:02ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ
YAVOR ILIEV HAYTOV
BoardManager2
2008-03-21 17:50:02КРАСИМИР ЖИВКОВ СЛАНЧЕВ
KRASIMIR ZHIVKOV SLANCHEV
BoardManager2
2008-03-21 17:50:02ИВАНИЧКА ИВАНОВА РАЙЧЕВА
IVANICHKA IVANOVA RAYCHEVA
BoardManager2
2008-03-21 17:50:02ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ
VESELIN GEORGIEV VASILEV
BoardManager2
2008-03-21 17:50:02ВАСИЛ КРУМОВ БОЖКОВ
VASIL KRUMOV BOZHKOV
Supervisor
2008-03-21 17:50:02ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИЯНКОВ
ORLIN GEORGIEV HADZHIYANKOV
Supervisor
2008-03-21 17:50:02МИЛЕНА БОРИСЛАВОВА УРДЕВА
MILENA BORISLAVOVA URDEVA
Supervisor

Проверки в други регистри за фирмата ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO (ЕИК: 175443402)
Check other registries about the company ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА-ХОЛДИНГОВО ДРУЖЕСТВО ZHELEZOPATNA INFRASTRUKTURA-HOLDINGOVO DRUZHESTVO (ID: 175443402)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate