Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175443288)
Events with persons connected to the company ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA (ID: 175443288)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175443288)
Към 2019-10-17 02:32:51 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-17 02:32:51 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-06-26 12:37:44ДЖУЗЕПЕ ПЕРНА
DZHUZEPE PERNA
ИТАЛИЯDirector
2017-06-26 12:37:44МИГЛЕНА РАНГЕЛОВА СТОИЛОВА-ПАПАЗЯН
MIGLENA RANGELOVA STOILOVA-PAPAZYAN
БЪЛГАРИЯDirector
2017-05-04 14:17:05ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР С.п.А.
ENEL GRIYN PAUAR S.p.A.
ИТАЛИЯSoleCapitalOwner
2016-06-28 12:32:47ГЕОРГИОС ПАПАДИМИТРИУ
GEORGIOS PAPADIMITRIU
ГЪРЦИЯRepresentative
2016-06-28 12:32:47ГЕОРГИОС ПАПАДИМИТРИУ
GEORGIOS PAPADIMITRIU
ГЪРЦИЯDirector
2015-06-10 14:53:06ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. Позитано 2
2015-06-03 17:49:38КАРЛО ФРАНКО ЕМАНУЕЛЕ ПИНЬОЛОНИ
KARLO FRANKO EMANUELE PINXOLONI
ИТАЛИЯDirector
2014-02-17 18:40:24ЕЛЕОНОРА ПЕТРАРКА
ELEONORA PETRARKA
ИТАЛИЯDirector
2012-06-08 17:55:51ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 пл. Позитано 2
2012-06-08 17:55:51ГЕОРГИОС СТАСИС
GEORGIOS STASIS
ГЪРЦИЯRepresentative
2012-06-08 17:55:51ДЖУЗЕПЕ ТУРЧИАРЕЛИ
DZHUZEPE TURCHIARELI
ИТАЛИЯDirector
2012-06-08 17:55:51ГЕОРГИОС СТАСИС
GEORGIOS STASIS
ГЪРЦИЯDirector
2011-11-11 09:18:47ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
2011-11-11 09:18:47ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б. В.
ENEL GRIYN PAUAR INTERNESHANAL B. V.
НИДЕРЛАНДИЯSoleCapitalOwner
2011-02-10 14:29:05РОБЕРТО ДЕАМБРОДЖИО
ROBERTO DEAMBRODZHIO
ИТАЛИЯDirector
2010-03-12 16:36:55ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
2009-08-20 14:02:20МАУРИЦИО БЕДЗЕКЕРИ
MAURITSIO BEDZEKERI
ИТАЛИЯDirector
2009-08-20 14:02:20КАРЛО ФРАНКО ЕМАНУЕЛЕ ПИНЬОЛОНИ
KARLO FRANKO EMANUELE PINXOLONI
ИТАЛИЯDirector
2009-05-29 16:26:42РОБЕРТО ДЕАМБРОЖИО
ROBERTO DEAMBROZHIO
ИТАЛИЯDirector
2009-05-29 16:26:42АЛБЕРТО ДЕ ПАОЛИ
ALBERTO DE PAOLI
ИТАЛИЯDirector
2009-02-18 16:44:25ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Б. В.
ENEL GRIYN PAUAR INTERNESHANAL B. V.
SoleCapitalOwner
2008-11-06 10:24:57КРАСИМИР ВЕЛИКОВ НЕНОВ
KRASIMIR VELIKOV NENOV
Director
2008-07-25 09:56:29МАРКО АРЧЕЛИ
MARKO ARCHELI
Director
2008-07-25 09:56:29ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
РАЗРАБОТВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЦЕНТРАЛА, ЗАХРАНВАНА С ЛИГНИТНИ ВЪГЛИЩА ДО КОМПЛЕКСА МИНИ МАРИЦА ИЗТОК В РАЙОНА НА СТАРА ЗАГОРА; РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ, ПРЕДИМНО ПРОЕКТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЯТЪР, КАКТО И ОТ СЛЪНЦЕ, ВОДА И БИОМАСА; ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ; ПОЛУЧАВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ЛИЦЕНЗИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СОБСТВЕНИ И ЗАЕМНИ СРЕДСТВА С КРАЙНАТА ЦЕЛ – ДА СЕ СЪЗДАДАТ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГОРЕОПИСАНИТЕ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И КАКВАТО И ДА Е ДЕЙНОСТ, ЧИЕТО ИЗВЪРШВАНЕ НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ ИЛИ ДРУГО РАЗРЕШИТЕЛНО, ТАКАВА ДЕЙНОСТ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО НА ТАКЪВ ЛИЦЕНЗ ИЛИ РАЗРЕШИТЕЛНО, ОСВЕН АКО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ПРЕДВИЖДА ДРУГО.
2008-05-16 10:38:18ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 бул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 103
2008-05-16 10:38:18ДЖОН КЛАРК
DZHON KLARK
Representative
2008-05-16 10:11:34ЕНРИКО ВИАЛЕ
ENRIKO VIALE
Representative
2008-05-16 10:11:34ЕНРИКО ВИАЛЕ
ENRIKO VIALE
Director
2008-05-16 10:11:34АЛЕСАНДРО БОСКИ
ALESANDRO BOSKI
Director
2008-05-16 10:11:34ДЖОН КЛАРК
DZHON KLARK
Director
2008-05-16 10:11:34ЕНЕЛ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ Б.В.
ENEL INVESTMANT HOLDING B.V.
SoleCapitalOwner
2008-05-07 16:31:45ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-05-07 16:31:45ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1142 ул. ФРИТЬОФ НАНСЕН 9
2008-05-07 16:31:45ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕАД
ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
PAЗPAБOTBAHE, ФИHAHCИPAHE И OПEPИPAHE HA TOПЛO EЛEKTPИЧECKA ЦEHTPAЛA ЗAXPAHBAHA C ЛИГHИTHИ BЬГЛИЩA, KOЯTO ДA БЪДE ПOCTPOEHA БЛИЗO ДO KOMПЛEKCA MИHИ MAPИЦA ИЗTOK B CTAPOЗAГOPCKИЯ PAЙOH, KAKTO И ПPOИЗBOДCTBO HA EЛEKTPOEHEPГИЯ, CHAБДЯBAHE C BCИЧKИ HEOБXOДИMИ ДOKУMEHTИ И ЛИЦEHЗИ И OCИГУPЯBAHE HA ФИHAHCИPAHETO CЪC COБCTBEHИ И ЗAEMHИ CPEДCTBA, C KPAЙHA ЦEЛ ДA CE OCИГУPЯT BCИЧKИ HEOБXOДИMИ УCЛOBИЯ ЗA OCЪЩECTBЯBAHE HA ГOPEOПИCAHИTE ДEЙHOCTИ, KAKTO И KAKBATO И ДA E ДEЙHOCT, ЧИETO ИЗBЪPШBAHE HE E ЗAБPAHEHO OT ЗAKOHИTE HA PEПУБЛИKA БЬЛГAPИЯ. KOГATO ЗA ИЗBЪPШBAHETO HA HЯKOЯ OT ПOCOЧEHИTE ДEЙHOCTИ CE ИЗИCKBA ЛИЦEHЗ ИЛИ ДPУГO PAЗPEШEHИE, TAKABA ДEЙHOCT ЩE CE ИЗBЪPШBA CAMO CЛEД ПOЛУЧABAHETO MУ.
2008-05-07 16:31:45ДЖОН КЛАРК
DZHON KLARK
Representative
2008-05-07 16:31:45ЕНРИКО ВИАЛЕ
ENRIKO VIALE
Director
2008-05-07 16:31:45ДЖОН КЛАРК
DZHON KLARK
Director
2008-05-07 16:31:45ЕЛЕСАНДРО БОСКИ
ELESANDRO BOSKI
Director
2008-05-07 16:31:45ЕНЕЛ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ Б. В., Холадния
ENEL INVESTMANT HOLDING B. V., Holadniya
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA (ЕИК: 175443288)
Check other registries about the company ЕНЕЛ ГРИЙН ПАУЪР БЪЛГАРИЯ ENEL GRIYN PAUAR BALGARIYA (ID: 175443288)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate