Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ (ЕИК: 175442656)
Events with persons connected to the company NIKMAN KANAL SERVIZ (ID: 175442656)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175442656)
Към 2019-10-24 04:15:31 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-24 04:15:31 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 33 обществени поръчки за 49 895 251,48 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-12 12:04:33НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ ЕООД
NIKMAN KANAL SERVIZ EOOD
SubjectOfActivity
Строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация, поддържане, почистване на съоръжения за водоснабдяване и канализация, дерета, отводнителни канали, пътни обекти, сгради; основни и текущи ремонти, ново строителство,реконструкция, рехабилитация и поддържане на пътища, пътни съоръжения и градски и общински комуникации и инфрастуктурите около тях; сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни; благоустрояване и озеленяване; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; търговия на едро и дребно; търговия с моторни превозни средства; търговия със специализирана техника; вносно-износна и външнотърговска дейност; консултантски услуги; търговско представителство и посредничество; обществен превоз на пътници и товари в страната и чужбина (след съответно разрешение); отдаване под наем на движима и недвижима собственост; услуги с механизация и други транспортни средства; инвестиционна и инвестиционно-посредническа дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; извършване на всякаква друга основна, помощна и странична (съответно лицензирана) незабранена от закона търговска дейност;
2017-05-05 16:34:04НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ ЕООД
NIKMAN KANAL SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯBranchSeat
2017-05-05 16:34:04Николай Димитров Димитров
Nikolay Dimitrov Dimitrov
BranchManager
2017-05-05 16:34:04НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ ЕООД
NIKMAN KANAL SERVIZ EOOD
BranchManagers
2016-02-22 11:15:11НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ ЕООД
NIKMAN KANAL SERVIZ EOOD
SubjectOfActivity
Строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация, поддържане, почистване на съоръжения за водоснабдяване и канализация, дерета, отводнителни канали, пътни обекти, сгради; основни и текущи ремонти, ново строителство,реконструкция, рехабилитация и поддържане на пътища, пътни съоръжения и градски и общински комуникации и инфрастуктурите около тях; сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строително-ремонтни и занаятчийски отпадъци, които нямат характер на опасни; благоустрояване и озеленяване; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; търговия на едро и дребно; вносно-износна и външнотърговска дейност; консултантски услуги; търговско представителство и посредничество; обществен превоз на пътници и товари в страната и чужбина (след съответно разрешение); отдаване под наем на движима и недвижима собственост; услуги с механизация и други транспортни средства; инвестиционна и инвестиционно-посредническа дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; извършване на всякаква друга основна, помощна и странична (съответно лицензирана) незабранена от закона търговска дейност;
2010-12-23 11:50:04НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ
NIKMAN KANAL SERVIZ
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2010-12-23 11:50:04НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ ЕООД
NIKMAN KANAL SERVIZ EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9003 ул. МЕСТА 21
2010-12-23 11:50:04НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ ЕООД
NIKMAN KANAL SERVIZ EOOD
SubjectOfActivity
ПOЧИCTBAHE И ПOДДPЪЖKA HA BOДOПPOBOДHИ CЪOPЪЖEHИЯ И CЪOPЪЖEHИЯ HA TEXHИЧECKATA И ГPAДCKATA ИHФPACTPУKTУPA; ПOKУПKA HA CTOKИ ИЛИ ДPУГИ BEЩИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA B ПЪPBOHAЧAЛEH, ПPEPAБOTEH ИЛИ OБPAБOTEH BИД; ПPOИЗBOДCTBO HA CTOKИ C ЦEЛ ПPOДAЖБA; TЪPГOBИЯ HA EДPO И ДPEБHO; BHOCHO-ИЗHOCHA И BЪHШHOTЪPГOBCKA ДEЙHOCT; KOHCУЛTAHTCKИ УCЛУГИ; ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO И ПOCPEДHИЧECTBO; ПPEBOЗHA, XOTEЛИEPCKA, PECTOPAHTЬOPCKA, TУPИCTИЧECKA, TУPOПEPATOPCKA И AГEHTCKA ДEЙHOCT CЛEД ЛИЦEHЗИPAHE; PEKЛAMHA, ИHФOPMAЦИOHHA, ИMПPECAPCKA, ПPOГPAMHA ДEЙHOCT; ИHBECTИЦИOHHA И ИHBECTИЦИOHHO-ПOCPEДHИЧECKA ДEЙHOCT; CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT; ПOKУПKA, CTPOEЖ ИЛИ OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ C ЦEЛ OTДABAHE ПOД HAEM И ПPOДAЖБA.
2010-12-23 11:50:04НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯManager
2010-12-23 11:50:04НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
NIKOLAY DIMITROV DIMITROV
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ NIKMAN KANAL SERVIZ (ЕИК: 175442656)
Check other registries about the company НИКМАН КАНАЛ СЕРВИЗ NIKMAN KANAL SERVIZ (ID: 175442656)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate