Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС (ЕИК: 175431609)
Events with persons connected to the company INTER DRINKS PLYUS (ID: 175431609)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175431609)
Към 2019-11-18 04:17:25 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-18 04:17:25 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2013-06-17 15:02:34ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС ООД
INTER DRINKS PLYUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Московска 47
2011-12-01 08:57:15МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯPartner
2011-12-01 08:57:15МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
MIHAIL MIHAYLOV IVANOV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Sell to: МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
2011-12-01 08:57:15МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
БЪЛГАРИЯShareTransfer
2500 Buy from: МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
2008-07-25 15:11:38ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС
INTER DRINKS PLYUS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-07-25 15:11:38ЕМИЛ БОЖИНОВ ИВАНОВ
EMIL BOZHINOV IVANOV
Manager
2008-07-25 15:11:38МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ
MIHAIL MIHAYLOV IVANOV
Partner
2008-07-25 15:11:38ЕМИЛ БОЖИНОВ ИВАНОВ
EMIL BOZHINOV IVANOV
Partner
2008-07-25 15:11:38МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
SoleCapitalOwner
2008-07-25 15:11:38МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
ShareTransfer
5000 Sell to: МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, ЕМИЛ БОЖИНОВ ИВАНОВ
2008-07-25 15:11:38МИХАИЛ МИХАЙЛОВ ИВАНОВ, ЕМИЛ БОЖИНОВ ИВАНОВ
MIHAIL MIHAYLOV IVANOV, EMIL BOZHINOV IVANOV
ShareTransfer
5000 Buy from: МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
2008-03-28 16:35:29ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС
INTER DRINKS PLYUS
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-28 16:35:29ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС ООД
INTER DRINKS PLYUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ВЛАДАЙСКА 8
2008-03-28 16:35:29ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС ООД
INTER DRINKS PLYUS OOD
SubjectOfActivity
ПРОДАЖБА НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС, ИЗНОС, ТЪРГОВИЯ, РЕКЛАМНА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ, ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКО ДЕЙНОСТ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ВРЪЗКИ, ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ С ВСИЧКИ ВИДОВЕ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, СТОКИ, ТУРИСТИЧЕСКА И ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА
2008-03-28 16:35:29МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
Manager
2008-03-28 16:35:29МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
SoleCapitalOwner
2008-03-28 16:35:29ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
DIMITAR IVANOV POPOV
ShareTransfer
2450 Sell to: МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
2008-03-28 16:35:29МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
ShareTransfer
2450 Buy from: ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
2008-03-28 16:12:12ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС
INTER DRINKS PLYUS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-03-28 16:12:12ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС ООД
INTER DRINKS PLYUS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 ул. ВЛАДАЙСКА 8, ет.1, ап.2
2008-03-28 16:12:12ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС ООД
INTER DRINKS PLYUS OOD
SubjectOfActivity
ПPOДAЖБA HA AЛKOXOЛHИ HAПИTKИ, ПOKУПKO-ПPOДAЖБA, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, CTPOИTEЛCTBO B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BHOC, ИЗHOC, TЪPГOBИЯ, PEKЛAMA, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO И AГEHTCTBO HA MECTHИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA B CTPAHATA И ЧУЖБИHA, BЪTPEШHOTЬPГOBCKA И BЪHШHOTЬPГOBCKA ДEЙHOCT, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, BPЪЗKИ C OБЩECTBEHOCTTA, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, ПPOИЗBOДCTBO, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И TЪPГOBИЯ C BCИЧKИ BИДOBE HEЗAБPAHEHИ OT ЗAKOHA CTOKИ, TУPИCTИЧECKA И TPAHCПOPTHO-CПEДИTOPCKA ДEЙHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, KOЯTO HE E ЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-03-28 16:12:12МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
Manager
2008-03-28 16:12:12ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
DIMITAR IVANOV POPOV
Manager
2008-03-28 16:12:12МЛАДЕН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
MLADEN DIMITROV GEORGIEV
Partner
2008-03-28 16:12:12ДИМИТЪР ИВАНОВ ПОПОВ
DIMITAR IVANOV POPOV
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС INTER DRINKS PLYUS (ЕИК: 175431609)
Check other registries about the company ИНТЕР ДРИНКС ПЛЮС INTER DRINKS PLYUS (ID: 175431609)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate