Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175391051)
Events with persons connected to the company NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA (ID: 175391051)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175391051)
Към 2019-10-19 07:47:11 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-19 07:47:11 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-07-28 16:48:25НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA
TransformingCompany
2017-07-28 16:48:25БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING
Successor703
2016-10-06 18:54:21НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Веслец 16
2016-10-06 18:54:21НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Веслец 16
2016-10-06 18:54:21НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
инвестиционна и инженерингова дейност,сделки с интелектуална собственост, управление на активи, както и всякакви други дейности, които, в съответствие с приложимото право, са полезни и необходими за дружеството, при условие, че Едноличният собственик на капитала е взел решение за тази цел
2016-10-06 18:54:21„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
„BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-10-06 18:54:21„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
„BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯShareTransfer
934900 Buy from: НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГмбХ (в ликвидация)
2016-09-14 11:47:24Петьо Петков Игнатов
Petxo Petkov Ignatov
БЪЛГАРИЯManager
2014-04-16 09:59:46Недялко Божидаров Апостолов
Nedyalko Bozhidarov Apostolov
БЪЛГАРИЯLiquidator
2014-03-05 10:50:13НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 51Б
2014-03-05 10:50:13НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. България 51Б
2014-03-05 10:50:13НЕДЯЛКО БОЖИДАРОВ АПОСТОЛОВ
NEDYALKO BOZHIDAROV APOSTOLOV
БЪЛГАРИЯManager
2012-11-29 14:56:37ТЕОДОРА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА-МИЛЕВА
TEODORA DIMITROVA GEORGIEVA-MILEVA
БЪЛГАРИЯManager
2011-11-09 14:21:31МАРИЙ НИКОЛАЕВ КОСЕВ
MARIY NIKOLAEV KOSEV
БЪЛГАРИЯManager
2011-10-25 20:26:28НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
Инвестиционна и инженерингова дейност по отношение на българската отсечка от транзитната газопроводна система Набуко, стартираща от източната и/или южната турска граница, преминаваща през Турция, България, Румъния, Унгария и Австрия, и завършваща в Баумгартен, Австрия;развитие, изграждане, експлоатиране и поддръжка на българската отсечка от транзитния Газопровод Набуко;транзитен пренос на природен газ чрез системата на Газопровода Набуко през територията на Република България; покупка и внос на стоки, оборудване и услуги, необходими за осъществяването на по-горе посочените дейности по отношение на българската отсечка от Газопровода Набуко; услуги по управление, консултиране, комисионерство и друга необходима подкрепа във връзка с изграждането и експлоатацията на газопровод Набуко на територията на Р. България, както и всякакви други дейности, които, в съответствие с приложимото право, са полезни и необходими за Дружеството, при условие, че Едноличният собственик на капитала е взел решение за тази цел.
2011-01-20 13:02:01НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АКСАКОВ 11А
2011-01-20 13:02:01НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АКСАКОВ 11А
2011-01-20 13:02:01NABUCCO GAS PIPELINE INTERNATIONAL GmbH, АВСТРИЯ, ВИЕНА
NABUCCO GAS PIPELINE INTERNATIONAL GmbH, AVSTRIYA, VIENA
АВСТРИЯSoleCapitalOwner
2010-10-29 11:40:40НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. АКСАКОВ 15А, офис 3
2010-08-17 16:21:51НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 АКСАКОВ 15А
2010-08-17 16:21:51КИРИЛ РУМЕНОВ ТЕМЕЛКОВ
KIRIL RUMENOV TEMELKOV
БЪЛГАРИЯManager
2008-06-19 16:04:20НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-06-19 16:04:20НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1336 ЛЮЛИН 2 бул.П. ВЛАДИГЕРОВ 66
2008-06-19 16:04:20НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД
NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA EOOD
SubjectOfActivity
ИHЖEHEPИHГOBA ДEЙHOCT, PAЗBИTИE И EKCПЛOATAЦИЯ HA TAЗИ ЧACT OT TPAHЗИTHATA ГAЗOПPOBOДHA CИCTEMA, CTAPTИPAЩA OT ГPУЗИHO-TУPCKATA ГPAHИЦA И/ИЛИ TУPCKO-ИPAHCKATA ГPAHИЦA, ПPEMИHABAЩA ПPEЗ БЪЛГAPИЯ, C KPAЙ - B БAУMГAPTEH, ABCTPИЯ, TPAHЗИTEH ПPEHOC HA ПPИPOДEH ГAЗ ПO TAЗИ CИCTEMA ПPEЗ TEPИTOPИЯTA HA БЪЛГAPИЯ, ЗAKУПУBAHETO И BHOCA HA CTOKИ, OБOPУДBAHE И УCЛУГИ, HEOБXOДИMИ ЗA OCЪЩECTBЯBAHETO HA ПO-ГOPE ПOCOЧEHИTE ДEЙHOCTИ, KAKTO И BCЯKAKBИ ДPУГИ ДEЙHOCTИ, HEЗAБPAHEHИ CЪC ЗAKOH.
2008-06-19 16:04:20ДИМИТЪР ИВАНОВ ГОГОВ
DIMITAR IVANOV GOGOV
Manager
2008-06-19 16:04:20NABUCCO GAS PIPELINE INTERNATIONAL GmbH, АВСТРИЯ, ВИЕНА
NABUCCO GAS PIPELINE INTERNATIONAL GmbH, AVSTRIYA, VIENA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA (ЕИК: 175391051)
Check other registries about the company НАБУКО ГАЗ ПАЙПЛАЙН БЪЛГАРИЯ NABUKO GAZ PAYPLAYN BALGARIYA (ID: 175391051)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate