Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията И ЕФ ДЖИ БИЗНЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175386257)
Events with persons connected to the company I EF DZHI BIZNES SARVISIZ BALGARIYA (ID: 175386257)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175386257)
Към 2019-10-22 14:24:14 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-22 14:24:14 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2014-10-01 18:20:35МИХАИЛ СТАМУ
MIHAIL STAMU
ГЪРЦИЯDirector
2014-10-01 18:20:35ЕКАТЕРИНИ АТСАЛИ
EKATERINI ATSALI
ГЪРЦИЯDirector
2013-01-29 20:41:38ЙОРДАН МАРИНОВ СУВАНДЖИЕВ
YORDAN MARINOV SUVANDZHIEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-01-29 20:41:38МАРИЯ КРИСТИНА ОРСИА КАРАПАЦА
MARIYA KRISTINA ORSIA KARAPATSA
ГЪРЦИЯDirector
2013-01-29 20:41:38ДИМИТРИОС СТРОНГИЛОПУЛОС
DIMITRIOS STRONGILOPULOS
ГЪРЦИЯDirector
2013-01-27 15:50:56ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД
IMO PROPARTI INVESTMANTS SOFIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 ул. Околовръстен път 260
2010-08-19 09:33:35ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД
IMO PROPARTI INVESTMANTS SOFIYA EAD
SubjectOfActivity
Предметът на дейност на дружеството обхваща извършване на всички видове сделки с недвижими имоти - покупко-продажба, наемане / отдаване под наем, лизинг и сублизинг, както и дейност по управление и поддържане на недвижими имоти (пропърти мениджмънт), строителна, монтажна и инженерингова дейност, подготовка на инвестиционни проекти, консултантски услуги, управление на проекти, оценителски услуги, комисионерски и посреднически услуги по недвижими имоти, консултиране по технически въпроси, архитектурни, развитие на недвижими имоти и инженерни проучвания, както и всяка друга дейност, незабранена от българското законодателство. Всички дейности изискващи специално разрешение или лиценз, ще се извършват след надлежното получаване на такова разрешение или лиценз.
2010-02-17 15:34:27ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД
IMO PROPARTI INVESTMANTS SOFIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. ЦАР ИВАН ШИШМАН 30
2010-02-17 15:34:27ИМО ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС СОФИЯ ЕАД
IMO PROPARTI INVESTMANTS SOFIYA EAD
SubjectOfActivity
ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВАТА ОБХВАЩЕ ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ МИОТИ - ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, НАЕМАНЕ /ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГИ СУБЛИЗИНГ, КАКТО И ДЕЙНОСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ (ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ), СТРОИТЕЛНА, МОНТАЖНА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, КОНСУЛТАНСКИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ОЦЕНИТЕЛСКИ УСЛУГИ, КОМИСИОНЕРСКИ И ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, КОНСУЛТИРАНЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, АРХИТЕКТУРНИ, РАЗВИТИЕ НА НЕДВИЖИМИМ ИМОТИ И ИНЖЕНЕРНИ ПРОУЧВАНИЯ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ СЛЕД НАДЛЕЖНОТО ПОЛУЧВАНЕ НА ТОВА РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ЛИЦЕНЗ.
2010-02-17 15:34:27ПЕТРОС АНГЕЛАКИС
PETROS ANGELAKIS
ГЪРЦИЯRepresentative
2010-02-17 15:34:27ЕМИЛ АТАНАСОВ ПИЛАФОВ
EMIL ATANASOV PILAFOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-17 15:34:27ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-17 15:34:27ДИМИТРИОС АНДРИТСОС
DIMITRIOS ANDRITSOS
ГЪРЦИЯDirector
2010-02-17 15:34:27ГЕОРГИОС ФРАНГУ
GEORGIOS FRANGU
ГЪРЦИЯDirector
2010-02-17 15:34:27ЙОАНИС ТЕГОПУЛОС
YOANIS TEGOPULOS
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-17 15:34:27ЙОРДАН МАРИНОВ СУВАНДЖИЕВ
YORDAN MARINOV SUVANDZHIEV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-17 15:34:27ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-17 15:34:27ЕМИЛ АТАНАСОВ ПИЛАФОВ
EMIL ATANASOV PILAFOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-17 15:34:27ПЕТРОС АНГЕЛАКИС
PETROS ANGELAKIS
ГЪРЦИЯDirector
2009-12-29 16:27:53НЕУ ПРОПЪРТИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД
NEU PROPARTI HOLDINGS LIMITED
КИПЪРSoleCapitalOwner
2008-12-02 11:56:49И ЕФ ДЖИ БИЗНЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ
I EF DZHI BIZNES SARVISIZ BALGARIYA
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-12-02 11:56:49И ЕФ ДЖИ БИЗНЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
I EF DZHI BIZNES SARVISIZ BALGARIYA EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1048 бул. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 14
2008-12-02 11:56:49И ЕФ ДЖИ БИЗНЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД
I EF DZHI BIZNES SARVISIZ BALGARIYA EAD
SubjectOfActivity
A/ ЛOГИCTИKA, OPГAHИЗИPAHE И УПPABЛEHИE HA ЗAПЛAЩAHETO HA ПEPCOHAЛA HA ДPУЖECTBA И TЪPГOBЦИ, KOЯTO ДEЙHOCT OБXBAЩA CЛEДHИTE УCЛУГИ, HO HE CAMO: 1/ ИЗЧИCЛЯBAHE И ПOДГOTOBKA HA ЗAПЛAЩAHETO /ДOПЪЛHИTEЛHИTE BЪЗHAГPAЖДEHИЯ /BKЛ. TPУДOBИ/ И ИЗГOTBЯHE HA BEДOMOCTИ ЗA PAБOTHИ ЗAПЛATИ И CЪПЪTCTBAЩИTE ИЗBЛEЧEHИЯ ЗA ИЗBЪPШEHИTE ПЛAЩAHИЯ, CЧETOBOДHA И ДPУГA ДOKУMEHTAЦИЯ CЪГЛACHO CЪOTBETHИTE BEДOMOCTИ; 2/ ИЗBЪPШBAHE HA УBEДOMЛEHИЯTA, CЪПЪTCTBAЩИ BEДOMOCTИTE ЗA PAБOTHИ ЗAПЛАTИ И CBEДEHИЯ И CПPABKИ ДO CЪOTBETHИTE OPГAHИ И BЛACTИ; 3/ ИЗЧИCЛЯBAHE И ИЗBЪPШBAHE HA OCИГУPИTEЛHИTE BHOCKИ ЗA OCHOBHO И ДOПЪЛHИTEЛHO OCИГУPЯBAHE; 4/ CЪДEЙCTBИE ПPИ ИЗГOTBЯHETO HA ПEPИOДИЧHИ ДAHЪЧHИ ДEKЛAPAЦИИ HA ПEPCOHAЛA; 5/ ИЗBЪPШBAHE HA OЦEHKA HA ПPEДCTABЯHETO HA ПEPCOHAЛA, ИЗГOTBЯHE HA OTЧETHOCT ЗA ПEPCOHAЛA И ФOPMУЛИPAHE HA ЦEЛИ HA CЛУЖИTEЛИTE; Б/ ПPEДOCTABЯHE HA KOНСУЛTAHTCKИ УCЛУГИ ПO BЪПPOCИTE, CBЪPЗAHИ CЪC CTPATEГИЧECKИTE, OPГAHИЗAЦИOHHИ, OПEPATИBHИ И ИKOHOMИЧECKИ ACПEKTИ HA УПPABЛEHИETO HA ЧOBEШKИ PECУPCИ, KAKTO И CЪПЪTCTBAЩATA TEXHOЛOГИЯ; B/ ПOCPEДHИЧECTBO HA ДPУЖECTBA /ФИЗИЧECKИ ЛИЦA B ПPEДЛAГAHETO /ПPOMOTИPAHETO/ ПPOДAЖБATA HA TEXHИ ПPOДУKTИ И УCЛУГИ C ЦEЛ ПPИBЛИЧAHE HA KЛИEHTИ; Г/ KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT БЪЛГAPCKИЯ ЗAKOH. ДEЙHOCTИ, ИЗИCKBAЩИ CПEЦИAЛEH ЛИЦEHЗ ИЛИ PAЗPEШEHИE ЩE БЪДAT ИЗBЪPШBAHИ CЛEД HAДЛEЖHOTO ПOЛУЧABAHE HA CЪOTBETHOTO PAЗPШEHИE /ЛИЦEHЗ.
2008-12-02 11:56:49ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
EMIL GEORGIEV GEORGIEV
Representative
2008-12-02 11:56:49ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
Representative
2008-12-02 11:56:49АЛЕКСАНДРОС ДИМИТРИОС СИМ ВИТАЛИС
ALEKSANDROS DIMITRIOS SIM VITALIS
Representative
2008-12-02 11:56:49ДИМОСТЕНИС БАРУЦОС
DIMOSTENIS BARUTSOS
Director
2008-12-02 11:56:49ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА
PETYA NIKOLOVA DIMITROVA
Director
2008-12-02 11:56:49ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
EMIL GEORGIEV GEORGIEV
Director
2008-12-02 11:56:49АСЕН ВАСИЛЕВ ЯГОДИН
ASEN VASILEV YAGODIN
Director
2008-12-02 11:56:49КАТЕРИНА ТРИВИЗА
KATERINA TRIVIZA
Director
2008-12-02 11:56:49ДИМИТРИОС КОКИНОС
DIMITRIOS KOKINOS
Director
2008-12-02 11:56:49АЛЕКСАНДРОС ДИМИТРИОС СИМ ВИТАЛИС
ALEKSANDROS DIMITRIOS SIM VITALIS
Director
2008-12-02 11:56:49ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
YUROBANK I EF DZHI BALGARIYA AD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата И ЕФ ДЖИ БИЗНЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ I EF DZHI BIZNES SARVISIZ BALGARIYA (ЕИК: 175386257)
Check other registries about the company И ЕФ ДЖИ БИЗНЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ I EF DZHI BIZNES SARVISIZ BALGARIYA (ID: 175386257)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate