Търговски регистър / Registry of Companies

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД СЪРВИСИС (ЕИК: 175376868)
Events with persons connected to the company FASILITI MENIDZHMANT END SARVISIS (ID: 175376868)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175376868)
Към 2019-11-18 02:42:09 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-11-18 02:42:09 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2017-09-12 10:35:14ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД СЪРВИСИС ООД
FASILITI MENIDZHMANT END SARVISIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Узунджовска 11
2017-09-12 10:35:14Таня Найденова Мончева
Tanya Naydenova Moncheva
БЪЛГАРИЯPartner
2017-09-12 10:35:14Лилия Стефанова Кръстева
Liliya Stefanova Krasteva
БЪЛГАРИЯPartner
2017-09-12 10:35:14Спаска Василева Славова
Spaska Vasileva Slavova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Sell to: Таня Найденова Мончева
2017-09-12 10:35:14Таня Найденова Мончева
Tanya Naydenova Moncheva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
850 Buy from: Спаска Василева Славова
2017-09-12 10:35:14Спаска Василева Славова
Spaska Vasileva Slavova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Sell to: Лилия Стефанова Кръстева
2017-09-12 10:35:14Лилия Стефанова Кръстева
Liliya Stefanova Krasteva
БЪЛГАРИЯShareTransfer
800 Buy from: Спаска Василева Славова
2009-09-30 13:55:39ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД СЪРВИСИС ООД
FASILITI MENIDZHMANT END SARVISIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1301 ул. ПОЗИТАНО 3
2009-02-03 16:13:13ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
LILIYA STEFANOVA KRASTEVA
Partner
2009-02-03 16:13:13СПАСКА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА
SPASKA VASILEVA SLAVOVA
Partner
2009-02-03 16:13:13ТАНЯ НАЙДЕНОВА МОНЧЕВА-ПАМУКЧИЕВА
TANYA NAYDENOVA MONCHEVA-PAMUKCHIEVA
Partner
2009-02-03 12:29:15Лилия Стефанова Кръстева
Liliya Stefanova Krasteva
Manager
2009-02-03 12:29:15Лилия Стефанова Крзстева
Liliya Stefanova Krzsteva
Partner
2009-02-03 12:29:15Спаска Василева Славова
Spaska Vasileva Slavova
Partner
2009-02-03 12:29:15Таня Найденова МонюеваПамукчиева
Tanya Naydenova MonyuevaPamukchieva
Partner
2009-02-03 12:29:15Роза Кирилова Стоилова
Roza Kirilova Stoilova
ShareTransfer
Sell to: Лилия Стефанова Кръстева
2009-02-03 12:29:15Лилия Стефанова Кръстева
Liliya Stefanova Krasteva
ShareTransfer
Buy from: Роза Кирилова Стоилова
2009-02-03 12:29:15РОЗА КИРИЛОВА СТОИЛОВА
ROZA KIRILOVA STOILOVA
ShareTransfer
1700 Sell to: ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
2009-02-03 12:29:15ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА КРЪСТЕВА
LILIYA STEFANOVA KRASTEVA
ShareTransfer
1700 Buy from: РОЗА КИРИЛОВА СТОИЛОВА
2008-05-09 12:20:38ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД СЪРВИСИС
FASILITI MENIDZHMANT END SARVISIS
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2008-05-09 12:20:38ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД СЪРВИСИС ООД
FASILITI MENIDZHMANT END SARVISIS OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. РАКОВСКИ 163
2008-05-09 12:20:38ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД СЪРВИСИС ООД
FASILITI MENIDZHMANT END SARVISIS OOD
SubjectOfActivity
ПOKУПKO-ПPOДAЖБA HA CTOKИ C ЦEЛ ПPEПPOДAЖБA, ПOKУПKA HA HEДBИЖИMИ ИMOTИ, CTPOEЖ И OБЗABEЖДAHE C ЦEЛ ПPOДAЖБA, CПEДИTOPCKA, KOMИCИOHHA, CKЛAДOBA И ЛИЗИHГOBA ДEЙHOCT; TЪPГOBCKO ПOCPEДHИЧECTBO И ПPEДCTABИTEЛCTBO HA БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ФИЗИЧECKИ И ЮPИДИЧECKИ ЛИЦA; PEKЛAMHA И ИHФOPMAЦИOHHA ДEЙHOCT И ПPEДOCTABЯHE HA ДPУГИ ДEЙHOCTИ, CДEЛKИ C ИHTEЛEKTУAЛHA COБCTBEHOCT, KAKTO И BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.
2008-05-09 12:20:38РОЗА КИРИЛОВА СТОИЛОВА
ROZA KIRILOVA STOILOVA
Manager
2008-05-09 12:20:38ТАНЯ НАЙДЕНОВА МОНЧЕВА-ПАМУКЧИЕВА
TANYA NAYDENOVA MONCHEVA-PAMUKCHIEVA
Partner
2008-05-09 12:20:38СПАСКА ВАСИЛЕВА СЛАВОВА
SPASKA VASILEVA SLAVOVA
Partner
2008-05-09 12:20:38РОЗА КИРИЛОВА СТОИЛОВА
ROZA KIRILOVA STOILOVA
Partner

Проверки в други регистри за фирмата ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД СЪРВИСИС FASILITI MENIDZHMANT END SARVISIS (ЕИК: 175376868)
Check other registries about the company ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕНД СЪРВИСИС FASILITI MENIDZHMANT END SARVISIS (ID: 175376868)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate