Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията СИТИ ПРОПЪРТИС (ЕИК: 175264350)
Events with persons connected to the company SITI PROPARTIS (ID: 175264350)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175264350)
Към 2019-10-16 05:18:16 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 05:18:16 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-07-16 10:46:39СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.Джеймс Баучер 23
2015-07-16 10:46:39СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 23
2015-07-16 10:46:39БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
BORISLAV GEORGIEV TODOROV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2015-07-16 10:46:39РУМЕН ЦВЕТАНОВ МЕЧЕНСКИ
RUMEN TSVETANOV MECHENSKI
БЪЛГАРИЯDirector
2014-12-15 15:56:31СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.Джеймс Баучер 23
2014-12-15 15:56:31ТЕМЕНУГА НЕШОВА КАЛКАНОВА
TEMENUGA NESHOVA KALKANOVA
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-15 15:56:31ТЕМЕНУГА НЕШОВА КАЛКАНОВА
TEMENUGA NESHOVA KALKANOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2014-04-30 14:52:22БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
BORISLAV GEORGIEV TODOROV
БЪЛГАРИЯDirector
2012-10-22 11:55:20СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1164 бул.Джеймс Баучер 23
2012-03-27 08:26:06СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.СРЕДНА ГОРА 49
2012-03-27 08:26:06СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София ДЖЕЙМС БАУЧЕР 23 9 Б
2010-11-24 15:50:37ИВАН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
IVAN ATANASOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-11-24 15:50:37ИВАН АТАНАСОВ ГОГОВ
IVAN ATANASOV GOGOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-24 15:50:37ХРИСТО ДИМИТРОВ ГИРГИНОВ
HRISTO DIMITROV GIRGINOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-11-24 15:50:37ИВАН АТАНАСОВ МАНОЛОВ
IVAN ATANASOV MANOLOV
БЪЛГАРИЯDirector
2009-05-21 15:57:59СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул.СРЕДНА ГОРА 49
2009-05-21 15:57:59СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1113 ул. ЛАТИНКА 9 Б
2008-07-31 14:29:00СОНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
SONYA GEORGIEVA PETROVA
Representative
2008-07-31 14:29:00ОЛГА ПЕТРОВА ДЯКОВА
OLGA PETROVA DYAKOVA
Director
2008-07-31 14:29:00ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА ЦОНЕВА
VALENTINA NIKOLOVA TSONEVA
Director
2008-07-31 14:29:00СОНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
SONYA GEORGIEVA PETROVA
Director
2008-04-14 18:05:18ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД
TRANSSTROY-BURGAS AD
Representative
2008-04-14 18:05:18ИЗАБЕЛА ВАСИЛЕВА ДЖАЛЪЗОВА
IZABELA VASILEVA DZHALAZOVA
Representative
2008-02-28 12:26:25СИТИ ПРОПЪРТИС
SITI PROPARTIS
LegalForm
Акционерно дружество със специална инвестиционна цел
2008-02-28 12:26:25СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1303 ул. СРЕДНА ГОРА 49
2008-02-28 12:26:25СИТИ ПРОПЪРТИС ИАД
SITI PROPARTIS IAD
SubjectOfActivity
ИВЕСТИРАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА, НАБРАНИ ЧРЕЗ ИЗДАВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА, В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/СОКЮРИЗАЦИЯ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ/ ПОСРЕДСТВОМ ПОКУПКА НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И ДРУГИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОЕЖИ И ПОДОБРЕНИЯ В ТЯХ, С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЛИЗИНГ, АРЕНДА И/ИЛИ ПРОДАЖБАТА ИМ.
2008-02-28 12:26:25ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД
TRANSSTROY-BURGAS AD
Representative
2008-02-28 12:26:25ВЕЛИМИР ИЛИЕВ ТОНКОВ
VELIMIR ILIEV TONKOV
Representative
2008-02-28 12:26:25СТОЯН ТОДОРОВ ТОШЕВ
STOYAN TODOROV TOSHEV
Director
2008-02-28 12:26:25ЯНКО ПЕТРОВ ПАШОВ
YANKO PETROV PASHOV
Director
2008-02-28 12:26:25ТРАНССТРОЙ-БУРГАС АД
TRANSSTROY-BURGAS AD
Director

Проверки в други регистри за фирмата СИТИ ПРОПЪРТИС SITI PROPARTIS (ЕИК: 175264350)
Check other registries about the company СИТИ ПРОПЪРТИС SITI PROPARTIS (ID: 175264350)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate