Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ (ЕИК: 175260290)
Events with persons connected to the company ENERGIYNI PROEKTI (ID: 175260290)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175260290)
Към 2019-10-16 22:24:55 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 22:24:55 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2015-05-19 11:04:57БАНКА ДСК ЕАД
BANKA DSK EAD
Distraints
2015-05-13 18:12:40ВАСИЛИНА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА
VASILINA VASILEVA YANCHEVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2010-11-08 16:39:56МКБ Юнионбанк
MKB YUnionbank
Distraints
2010-11-01 09:53:02ВАСИЛИНА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА
VASILINA VASILEVA YANCHEVA
Description406
2010-10-08 10:34:39ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД
ENERGIYNI PROEKTI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1717 бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 99Б
2009-06-11 18:44:41ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД
ENERGIYNI PROEKTI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 24 Б
2009-05-19 16:22:33ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД
ENERGIYNI PROEKTI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 24 . Б
2009-05-19 16:22:33ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД
ENERGIYNI PROEKTI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 24 Б
2009-04-15 09:59:55ТЕРА ПРОПЪРТИ ЕООД
TERA PROPARTI EOOD
Distraints
2009-04-14 14:54:04ВАСИЛИНА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА
VASILINA VASILEVA YANCHEVA
БЪЛГАРИЯDescription406
2008-03-07 14:12:32ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ
ENERGIYNI PROEKTI
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2008-03-07 14:12:32ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД
ENERGIYNI PROEKTI EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 24,вх. А,ет. 1,офис 2
2008-03-07 14:12:32ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ЕООД
ENERGIYNI PROEKTI EOOD
SubjectOfActivity
Изграждане, управление и експлоатация от италиански инженери извършващи дейност на място, на съоръжения за производство на електрическа или топлинна енергия, за добив на петрол и газ, производство и търговия с електрическа енергия, петрол и газ /след получаване на съответната лицензия/, инсталации, преработвателни съоръжения, транспортни системи, комуникационни и предавателни съоръжения и системи, сгради и комплекси, инженерингова дейност, разработване и консултиране на проекти, вътрешна и външна търговия, мениджмънт, делови консултации, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически и физически лица, лизингова и маркетингова дейност, подготовка на документи и оказване на съдействие за реализация на местни, регионални и международни инвестиционни проекти, оценка и управление на предприятия и активи, изготвяне на бизнес анализи, маркетингови проучвания и изготвяне на бизнес планове и икономически обосновки, финансиране и рефинансиране на проекти, концесии, финансово планиране и планиране на разходите, услуги и сделки в областта на недвижимите имоти, управление на жилищни, административни, индустриални и стопански сгради, посредничество при покупко- продажба на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, консултантски услуги във връзка с продажби на недвижими имоти, организиране и извършване на проектно-проучвателни работи, изготвяне на пазарни проучвания, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.
2008-03-07 14:12:32ВАСИЛИНА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА
VASILINA VASILEVA YANCHEVA
Manager
2008-03-07 14:12:32ВАСИЛИНА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА
VASILINA VASILEVA YANCHEVA
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ENERGIYNI PROEKTI (ЕИК: 175260290)
Check other registries about the company ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ ENERGIYNI PROEKTI (ID: 175260290)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate