Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ВИТРА БЪЛГАРИЯ (ЕИК: 175225318)
Events with persons connected to the company VITRA BALGARIYA (ID: 175225318)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175225318)
Към 2019-10-20 17:01:52 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-20 17:01:52 we have the following data about this company:
 • Няма данни за участие в обществени поръчки.
  No data about public procurements contracts.
 • Няма данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2013-2020
  No data about EU funded project contractor 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2016-05-12 15:49:12ВИН БУНАР
VIN BUNAR
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2016-05-12 15:49:12ВИН БУНАР ООД
VIN BUNAR OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Винарово 6238
2016-05-12 15:49:12РАДОСТ ТАНЕВА КАРАИВАНОВА-ЧЕЙРЕКОВА
RADOST TANEVA KARAIVANOVA-CHEYREKOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-12 15:49:12КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
KATYA GEORGIEVA KARAIVANOVA
БЪЛГАРИЯPartner
2016-05-12 15:49:12Радост Танева Караиванова
Radost Taneva Karaivanova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-05-12 15:49:12РАДОСТ ТАНЕВА КАРАИВАНОВА-ЧЕЙРЕКОВА
RADOST TANEVA KARAIVANOVA-CHEYREKOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
15000 Sell to: КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
2016-05-12 15:49:12КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА
KATYA GEORGIEVA KARAIVANOVA
БЪЛГАРИЯShareTransfer
15000 Buy from: РАДОСТ ТАНЕВА КАРАИВАНОВА-ЧЕЙРЕКОВА
2016-01-27 17:52:42ВИН БУНАР
VIN BUNAR
LegalForm
Еднолично дружество с ограничена отговорност
2016-01-27 17:52:42ВИН БУНАР ЕООД
VIN BUNAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ с. Винарово 6238
2016-01-27 17:52:42ВИН БУНАР ЕООД
VIN BUNAR EOOD
БЪЛГАРИЯSeatForCorrespondence
БЪЛГАРИЯ гр. София 1606 Ген. Михаил Д. Скобелев 69
2016-01-27 17:52:42ВИН БУНАР ЕООД
VIN BUNAR EOOD
SubjectOfActivity
ХОТЕЛИЕРСКА,РЕСТОРАНТЬОРСКА,ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛСТВО; СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКВИ СТОКИ, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА СТОПАНСКА И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА;
2016-01-27 17:52:42Катя Георгиева Караиванова
Katya Georgieva Karaivanova
БЪЛГАРИЯManager
2016-01-27 17:52:42Радост Танева Караиванова
Radost Taneva Karaivanova
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2016-01-27 17:52:42Радост Танева Караиванова
Radost Taneva Karaivanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750000 Buy from: ВИТРА КАРО САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
2016-01-27 17:52:42Радост Танева Караиванова
Radost Taneva Karaivanova
БЪЛГАРИЯShareTransfer
750000 Buy from: ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ЯПЪ ГЕРЕЧЛЕРИ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ А.Ш.
2010-07-27 14:23:25ДЖЕМ АККАШ
DZHEM AKKASH
БЪЛГАРИЯManager
2009-09-28 15:11:18КОРАЙ ЕРДОГАН
KORAY ERDOGAN
ТУРЦИЯManager
2009-09-28 13:21:05ВИТРА КАРО САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД
VITRA KARO SANAYI VE TIDZHARET AD
ТУРЦИЯPartner
2009-09-28 13:21:05ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ЯПЪ ГЕРЕЧЛЕРИ САНАИЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД
EDZHZADZHABASHA YAPA GERECHLERI SANAIY VE TIDZHARET AD
ТУРЦИЯPartner
2009-06-10 09:59:11АТАЛАЙ МУХАРРЕМ ГЮМРАХ
ATALAY MUHARREM GYUMRAH
ТУРЦИЯManager
2009-06-02 12:21:02ВИТРА БЪЛГАРИЯ
VITRA BALGARIYA
LegalForm
Дружество с ограничена отговорност
2009-06-02 12:21:02ВИТРА БЪЛГАРИЯ ООД
VITRA BALGARIYA OOD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1680 бул. БЪЛГАРИЯ 88 маг.1
2009-06-02 12:21:02ВИТРА БЪЛГАРИЯ ООД
VITRA BALGARIYA OOD
SubjectOfActivity
ВСИЧКИ ЗАКОННИ И НЕОБХОДИМИ ПРАВНИ, ФИНАНСОВИ,ТЪРГОВСКИ И ИНДУСТРИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА С ЦЕЛПОСТИГАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ЦЕЛИ, ПО-СПЕЦИАЛНО: ПРОИЗВОДСТВО,ОБРАБОТКА, ВНОС И ИЗНОС, ПРОДАЖБА И МАРКЕТИНГ ЧЛЕЗ РАЗЛИЧНИМЕТОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТКРИВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАГАЗИНИ,РАБОТЕЩИ ПОД ОПРЕДЕЛЕНА МАРКА, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПРОМОЦИИ ИРЕКЛАМНИ КАМПАНИИ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ,КОМПОНЕНТИ, КОНСТРУКЦИИ, КОМПЛЕКТИ И ДРУГИ ПРОДУКТИ / ПО-СПЕЦИАЛНО ПОДОВА И СТЕННА КЕРАМИКА, МЕДИЦИНСКИ УРЕДИ ИДОПЪЛВАЩИ КЕРАМИЧНИ ПРОДУКТИ, АРМАТУРИ, ОБОРУДВАНЕ ЗА БАНИ ИКУХНИ, ВАНИ, ДУШОВЕ, ШКАФОВЕ, АКСЕСОАРИ, ЛЕПИЛА И ВСЯКАКВИ ДРУГИСТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ/ И НА ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ,ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА ПРЕДМЕТ НА МОНОПОЛ, ГОРИВА И ПЕТРОЛНИПРОДУКТИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА ДЕЙНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА:СОЦИАЛНИ, КУЛТУРНИ И СПОРТНИ УСЛУГИ, КЕТЕРИНГ И ХОТЕЛИЕРСКАДЕЙНОСТ, ИЗЛОЖБИ С ТЪРГОВСКА И НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ, ПАНАИРИ, ДИСПУТИ И АУКЦИОНИ,УЧРЕДЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДОБНИ ИНСТИТУЦИИ СЛЕД ОСИГУРЯВАНЕНА НЕОБХОДИМИТЕ РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ, ЛИЗИНГОВИ УСЛУГИ,СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, МИТНИЧЕСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО,СЪТРУДНИЧЕСТВО И УСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВО С ЧУЖДЕСТРАННИЛИЦА ПО РАЗЛИЧНИ ПРОЕКТИ, СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ПАТЕНТИ,ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕВОД НА ДОКУМЕНТИ : ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, РЕМОНТ,ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И НАЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛИ, ДРУГИПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ, НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИ НЕГОВОТО ТЕХНИЧЕСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ИЧУЖБИНА, ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ ПО ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО, НАУЧНИИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТРОВЕ, ДОСТАВКА,РАЗРАБОТВАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖБА, РЕМОНТ НА КОМУНИКАЦИОННИСИСТЕМИ, ПРОЕКТИ, СОФТУЕРНИ ПРОГРАМИ И ВСЯКАКЪВ ВИДВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ СЪОРЪЖЕНИЯ ИТЯХНОТО ТЕХНИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО АДМИНИСТРИРАНЕ.
2009-06-02 12:21:02НИГЯР НЕДЖИБОВА АДЕМОВА
NIGYAR NEDZHIBOVA ADEMOVA
БЪЛГАРИЯManager
2009-06-02 12:21:02ЕДЖЗАДЖЪБАШЪ ЯБЪ ГЕРЕЧЛЕРИ САНАИЙ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД
EDZHZADZHABASHA YABA GERECHLERI SANAIY VE TIDZHARET AD
ТУРЦИЯPartner
2009-06-02 12:21:02ВИТРА КАРО САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АД
VITRA KARO SANAYI VE TIDZHARET AD
ТУРЦИЯPartner

Проверки в други регистри за фирмата ВИТРА БЪЛГАРИЯ VITRA BALGARIYA (ЕИК: 175225318)
Check other registries about the company ВИТРА БЪЛГАРИЯ VITRA BALGARIYA (ID: 175225318)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate