Търговски регистър

by bivol

Търговски регистър/Companies in Bulgaria Данни от/Data from opendata.government.bg за периода period 01.01.2008-12.06.2018

Събития с лица свързани с компанията ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР (ЕИК: 175201304)
Events with persons connected to the company ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR (ID: 175201304)

Данни за компанията в Търговския регистър / Company Data in the Bulgarian Registry of Companies (EIK: 175201304)
Към 2019-10-16 02:18:08 в търсачките на Биволъ има следните данни за фирмата As of 2019-10-16 02:18:08 we have the following data about this company:
 • Има данни за участие в 1 обществени поръчки за 100 000,00 лв.
  The company is public procurements contractor for this sum in BGN.
 • Има данни да е изпълнител на проекти по Оперативните програми на ЕС 2014-2020
  The company is EU funded projects contractor.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2007-2013.
  No data about EU agriculture fund recepient 2007-2013.
 • Няма данни да е бенефициент на проекти по ПРСР 2014-2020.
  No data about EU agriculture fund recepient 2014-2020.
 • Няма данни да е бенефициент на проект за къща за гости
  No data about guesthouse built with EU money.
Дата
Date
Лице
Person
Държава
Country
Събитие
Event
2018-02-08 12:15:47АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ
ANGELIN NIKOLAEV TSACHEV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2018-02-08 12:15:47ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ
PLAMEN VESELINOV YORDANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-08 12:15:47АНТОН ПЕНКОВ СЛАВОВ
ANTON PENKOV SLAVOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2018-02-08 12:15:47АНГЕЛИН НИКОЛАЕВ ЦАЧЕВ
ANGELIN NIKOLAEV TSACHEV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2017-03-28 15:13:45АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ЖИВКОВ
ANDREY STEFANOV ZHIVKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2016-09-19 08:22:36ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1618 бул.Цар Борис III 201
2015-05-11 17:31:15ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ РАДОНОВ
PLAMEN GEORGIEV RADONOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2015-02-27 13:14:33КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
KOSTADIN VASILEV YAZOV
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-12-08 17:50:20ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
IVAN VASILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2014-12-08 17:50:20МИЛКО СТОЯНОВ МИЛКОВ
MILKO STOYANOV MILKOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-08 17:50:20ДИМИТЪР ГРУДЕВ ВЪЛЧАНОВ
DIMITAR GRUDEV VALCHANOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-12-08 17:50:20ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
IVAN VASILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-21 11:56:54Димитър Николов Гъндев
Dimitar Nikolov Gandev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-21 11:56:54Шишман Антонов Чаушев
SHishman Antonov CHaushev
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-21 11:56:54Светлозар Стефанов Величков
Svetlozar Stefanov Velichkov
БЪЛГАРИЯBoardManager2
2014-05-21 11:56:54Северин Стефанов Въртигов
Severin Stefanov Vartigov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-05-21 11:56:54Сава Драганов Савов
Sava Draganov Savov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-05-21 11:56:54Андрей Стефанов Живков
Andrey Stefanov ZHivkov
БЪЛГАРИЯSupervisor
2014-01-17 16:41:52ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
SubjectOfActivity
ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ,ЕДИННО ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ДОСТЪПА НА ТРЕТИ СТРАНИ НА НЕДИСКРИМИНАЦИОННА ОСНОВА МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА МРЕЖАТА ИЛИ ГРУПИ ОТ ПОЛЗВАТЕЛИ НА МРЕЖАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СТРАНИ, СЪГЛАСУВАНОТО РАЗВИТИЕ И ОПЕРАТИВНАТА СЪВМЕСТИМОСТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА С ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИ МРЕЖИ, РАЗШИРЕНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И ОСИГУРЯВАНЕ НА НАДЕЖДНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАЛИЧИЕТО НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2014-01-17 16:41:52НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA
TransformingCompany
2014-01-17 16:41:52ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR
Successor703
2013-12-13 17:56:10Шишман Антонов Чаушев
SHishman Antonov CHaushev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-12-13 17:56:10Шишман Антонов Чаушев
SHishman Antonov CHaushev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-19 16:28:27Сава Драганов Савов
Sava Draganov Savov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-05 16:09:56Валентин Генов Колев
Valentin Genov Kolev
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-09-05 16:09:56Северин Стефанов Въртигов
Severin Stefanov Vartigov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-09-05 16:09:56Валентин Генов Колев
Valentin Genov Kolev
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:26:44Иво Георгиев Лефтеров
Ivo Georgiev Lefterov
БЪЛГАРИЯRepresentative
2013-07-01 13:26:44Иво Георгиев Лефтеров
Ivo Georgiev Lefterov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:26:44Камен Димитров Тодоров
Kamen Dimitrov Todorov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:26:44Иван Георгиев Айолов
Ivan Georgiev Ayolov
БЪЛГАРИЯDirector
2013-07-01 13:26:44БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД
BALGARSKI ENERGIEN HOLDING EAD
БЪЛГАРИЯSoleCapitalOwner
2012-04-18 09:48:24Владимир Стефанов Инков
Vladimir Stefanov Inkov
БЪЛГАРИЯDirector
2010-10-27 15:34:05ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 105
2010-02-15 14:45:35ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
IVAN VASILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯRepresentative
2010-02-15 14:45:35МИТЮ ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ
MITYU HRISTOZOV HRISTOZOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-15 14:45:35ИВАН ВАСИЛЕВ ЙОТОВ
IVAN VASILEV YOTOV
БЪЛГАРИЯDirector
2010-02-15 14:45:35ДИАНА БОРИСЛАВОВА ЯНЕВА-РАШКОВА
DIANA BORISLAVOVA YANEVA-RASHKOVA
БЪЛГАРИЯDirector
2008-06-06 09:21:48ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR
LegalForm
Еднолично акционерно дружество
2008-06-06 09:21:48ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
БЪЛГАРИЯSeat
БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ЛОЗЕНЕЦ бул. ДЖЕЙМС БАУЧЪР 51
2008-06-06 09:21:48ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR EAD
SubjectOfActivity
ЕДИННО ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАНЕ, КООРДИНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЪВМЕСТНАТА РАБОТА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ НА ДРУГИ СТРАНИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА И НАДЕЖДНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МРЕЖИ, РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА, ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.
2008-06-06 09:21:48ИВАН ГЕОРГИЕВ АЙОЛОВ
IVAN GEORGIEV AYOLOV
Representative
2008-06-06 09:21:48ВАЛЕНТИНА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
VALENTINA TSVETANOVA HRISTOVA
Director
2008-06-06 09:21:48ИВАН ГЕОРГИЕВ АЙОЛОВ
IVAN GEORGIEV AYOLOV
Director
2008-06-06 09:21:48МИТЮ ХРИСТОЗОВ ХРИСТОЗОВ
MITYU HRISTOZOV HRISTOZOV
Director
2008-06-06 09:21:48НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД
NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIYA EAD
SoleCapitalOwner

Проверки в други регистри за фирмата ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR (ЕИК: 175201304)
Check other registries about the company ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ELEKTROENERGIEN SISTEMEN OPERATOR (ID: 175201304)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Включете се в поддръжката на нашите безплатни търсачки/Support our free search enginesДарете/Donate